Vilhelmina

Länsstyrelsen emot ny gruvdrift i Stekenjokk

Publicerad 3 oktober 2013

Vilhelmina Länsstyrelsen föreslår att ansökan om nyöppning av gruvan i Stekenjokk ska avslås, det skriver Länsstyrelsen Västerbotten i ett pressmeddelande.

Bearbetningskoncession

Ett bolag som beviljas bearbetningskoncession har under 25 års tid rätt att förfoga över de mineraltillgångar som finns i marken i det utpekade området.

För att en gruva ska kunna öppnas krävs förutom bearbetningskoncession även tillstånd enligt miljöbalken. En sådan prövning handläggs av Mark- och miljödomstolen.

I dag finns 66 beviljade bearbetningskoncessioner i Västerbotten. Hittills har endast en ansökan avstyrkts av länsstyrelsen, även den gången handlade det om nyöppning av gruvdriften i Stekenjokk.

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

FÖLJ ÄMNEN

Det är bolaget Vilhelmina Mineral AB har ansökt hos Bergsstaten om bearbetningskoncession för två områden vid Stekenjokk. Eftersom länsstyrelsen Västerbotten inte tillstyrker bolagets ansökan kan inte Bergsstaten bevilja ansökan, utan ansökan måste nu avslås eller prövas av regeringen.

Stekenjokksområdet är utpekat som ett riksintresse för såväl rennäringen som mineralutvinning. Länsstyrelsen uppgift är i sådana lägen att ta ställning till vilket riksintresse som ska ha företräde.

Länsstyrelsen skriver i pressmeddelandet att Stekenjokksområdet är ett av de absolut viktigaste områdena för rennäringen i länet, och att man därför bör avslå ansökan.

 • Martin

  Det har dock brutits i 15 år i Stekenjokk på 70- och 80-talen. Och det handlar om en underjordsgruva.
  Betyder det här, att vi får räkna med vindkraftparker i området i stället?

 • Wilhelm Tell

  Staten har aldrig innehaft någon gruva i Stekenjokk, utan det var Boliden som drev den på 70-talet, dock med statliga stödpengar eftersom gruvan var olönsam redan då.. Fråga Boliden varför de inte är det minsta intresserade av att öppna gruvan idag.

 • Wallraf

  Gött! Då blir inte området mer förstört än vad det redan blev under gruvans korta tid. Bra beslut!

 • Statens dräng

  Nu är det dags för människor som vill ha arbete och bidra i samhället att protestera. Samla ihop er och genomför en demonstration framför landstingets lokaler i Umeå. Töm dynglass framför deras entre och hävda er rätt att kunna bo kvar på orten och försörja sig själv och sina familjer.

  Nu verkar myndigheterna själva bidra aktivt till Inlandet och Norrlands nedrustning. Vi vet varför men om det är vi alla förhindrade att uttrycka oss om.

  • Lagden

   Landstinget? Jag tror ett sådant tilltag kommer att mötas med stor förvåning.

 • Tyko

  Vems intresse företräder Länsstyrelsen – nostalgi eller samhällsutveckling ?

 • Eric ”vilhelminabo”

  det är ju självklart att Länsstyrelsen säger nej till ett sådan viktigt grej för Vilhelmina för dom flesta som sitter i styret är just samer .. drar inte gruvan igång snart så då äre ute med Vilhelmina folket kommer att måsta flytta ..

 • En Jokkmokkare

  Jag vet bäst vad jag
  behöver, kan någon eller ”ingen” vara så vänlig att betala!

  Läser, såhär i gruvdebattens tider, att många tycker att
  ”ingen”, kommunen, kommunalrådet, regeringen etc förstår hur rennäringen
  fungerar. Att man har för dålig insyn i hur renskötselåret ser ut, vilka ytor
  som behövs för att man skall kunna bedriva denna näring och vilka näringar som
  inte är lämpliga att öppna i anslutning till dessa ytor.

  Kan det vara så att ”ingen”, utom de som själva bedriver
  denna näring, vet vad som krävs för att det ska fungera?

  Eller kan det vara så att denna ”ingen” faktiskt i väldigt stor utsträckning vet
  vad som krävs för att det ska fungera, men ”ingen” har också insett att det är
  omöjligt att bedriva näringen på det viset, det är inte försvarbart, vare sig ekonomiskt
  eller för samhällsutvecklingen.

  Är det så att man upplever motstånd eller ”oförstånd” från
  många kommuner, för att ”ingen” har svårt
  att få ekonomi på näringen, att man inte har råd med denna näring om man
  ska följa det reglemente som råder idag?

  Kan det vara så att det är dags för rennäringen att börja
  samarbeta med andra näringar, förhandla och kompromissa lite, anpassa sig till
  lagar och bestämmelser för år 2013, för att på sikt ha en chans att överleva.
  För att fortsättningsvis kunna kallas
  näring och inte ”kulturarbete” eller annat som inte drivs affärsmässigt, och på
  så vis kanske få en ökad förståelse och mer resurser för att kunna utveckla och
  behålla sina arbeten, på samma vis som alla andra egenföretagare måste göra
  idag, år 2013?

  Jag tänker, kanske måste man någonstans välja väg; antingen
  kallar man sig näring, och då rättar man sig efter de lagar och principer, tar
  del av de förmåner som omfattar en
  näring, eller så kallar man det ”kulturarbete” och rättar sig efter dessa
  regler, och tar del av de förmånerna…man kan liksom inte stå med foten i båda
  lägrena med en och samma verksamhet, och ta del av ALLA förmåner… eller som man brukar säga; man kan
  inte äta kakan och samtidigt ha den kvar…

 • robber

  rennäringen och gruvan har ju fungerat sida vid sida tidigare utan att vare sig lappen eller renarna svalt ihjäl, och samerna kommer nog inte att skapa mer jobb för kommunen utan snarare färre i framtiden så min röst ligger på gruvdrift där får vi nog mest jobb per skatte krona

Knarkhusdömd får nobben av HD

Knarkhusdömd får nobben av HD

Vilhelmina Kvinnan som dömdes för grovt narkotikabrott av både tingsrätt och hovrätt för… ?

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Varnar för stormvindar

Varnar för stormvindar

Vilhelmina Nu ökar vindarna snabbt i styrka. SMHI har gått ut med en varning att det blir… ?

Polisen: Barnet krockade med miniskotern

Polisen: Barnet krockade med miniskotern

Vilhelmina Under helgen blev det stora reaktioner på att polisen stoppat ett barn på… ?

TV: Här utlöses lavinen under skoterturen

TV: Här utlöses lavinen under skoterturen

Vilhelmina När Umeåbon Kalle Gustavsson körde upp på Grönfjäll i Vilhelmina kommun… ?

Nu ska dieselstölderna stoppas

Nu ska dieselstölderna stoppas

Vilhelmina Nu ska de omfattande dieselstölderna i Norrlands inland stoppas.
Det är… ?