Sorsele
Allan Fjällström/arkiv

Konkursbolag ansvarar för miljökatastrof

Publicerad 18 april 2013 (uppdaterad 18 april 2013)

Sorsele Alla tre gruvbolagen, som varit verksamma vid Blaikengruvan och som nu är i konkurs, bär ett ansvar för att förhindra en miljökatastrof.

En efterbehandling av området kan kosta upp emot 200 miljoner kronor.

Förra året beslutade länsstyrelsen i Västerbotten att Scanmining AB:s konkursbo skulle ensam, eller tillsammans med Blaikengruvans konkursbo, och Lappland Goldminers Sorsele AB:s konkursbo stå för kostnaden att hålla i gång reningsanläggningarna i Svärtträskgruvan och Blaikengruvan.

Beslutet överklagades av Scanminings konkursbo till Mark- och miljödomstolen som nu meddelar att överklagan ogillas.

Det innebär att tre konkursbon nu tvingas stå för kostnaden för att förhindra en miljökatastrof.

Förorenat vatten

Dygnet runt rinner förorenat vatten ut från dagbrotten och högarna med krossat berg. Vattnet i dagbrottet innehåller upp till 50000 mikrogram zink per liter.

Halten zink i dagbrotten är flera tusen gånger högre än vad Naturvårdsverket anser vara direkt dödligt för växt- och djurliv (gränsvärdet satt till över 300 mikrogram zink per liter vatten).

Skulle vattnet rinna rätt ut i Juktan finns en överhängande risk att allt liv dödas i både sjön och Juktån som rinner ut i Umeälven. Förorenat vatten skulle till sist teoretiskt kunna nå dricksvattenstäkter ner mot kusten och Umeå.

Scanmining AB:s konkursbo anser att beslutet är felaktigt eftersom gruvorna sålts till dotterbolaget Blaikengruvan AB. Båda bolagen begärdes i konkurs i december 2007. Lappland Goldminers Sorsele AB köpte anläggningarna men gick i konkurs 2008 utan att någon gruvbrytning hann starta på allvar.

Hos konkursboet i Scanmining AB finns några miljoner fonderade för efterbehandling.

Tömda på pengar

Övriga konkursbon är i princip tömda på pengar.

Enligt beslutet har nu också Scanmining AB ansvar för att ta fram en efterbehandlingsplan.

Enligt en uppskattning av tjänstemän hos Länsstyrelsen kan det kosta upp emot 200 miljoner kronor att efterbehandla de två gruvorna och sandmagasinet på Blaikfjället.

Vem som ska stå för den kostnaden är oklart.

Markägare i området

Markägare i området skulle enligt länsstyrelsens utredning också kunna ställas till ansvar, men någon utredning kommer inte att göras eftersom markägarna varken har ekonomiska resurser eller direkt har varit inblandade i gruvverksamheten som bedrevs fram till 2008.

  • kalle

    När ska folk lära sig, privata bolag tänker bara på vinst, vill aldrig betala något för att städa upp efter sig. Sen säger folk att vi ska få mer gruvor m.m för att de ger jobb. Visst de kanske ger jobb i 10 år eller liknande sen är det nedlagt och miljön runtomkring är förstörd för alltid.

  • CA Otterhall

    Överklagan hit och överklagan dit! Och tiden går! Risken för en stor naturkatastrof finns där samtidigt! Oavsett vem som i slutändan anses vara ansvarig så finns ändå inte pengar till efterbehandling. Vem får i slutändan finansiera detta? Vem finansierar ”bevakningen” där i dag. Eller finns det ingen?

    Det är precis detta scenario man kan befara även vad gäller vindkraftparker. De säljs vidare till någon mindre aktör som ett år med låga energipriser och inga subventioner går i k.k. Blev lite lugnad av Vattenfall när de hade sin presentation i Blattnicksele. Där påstod en kille att det avsätts en bankgaranti på mellan 3-500 000 kronor per snurra. Men det går säkert att kringgå sådant också.

Varnar: Falska sedlar i omlopp

Varnar: Falska sedlar i omlopp

Sorsele Polisen varnar för att falska sedlar är i omlopp i länet.
Polisen i region Nord… ?

Centralköket i dåligt skick

Sorsele Sorseles centralkök Solhem har under flera år varit i dåligt skick. Under åren… ?

MP vill att kyrkan slutar med kalhyggen

MP vill att kyrkan slutar med kalhyggen

Sorsele Miljöpartister inom Svenska kyrkan i Luleå stift vill att stiftet börjar… ?

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Höga halter - nu drar pollensäsongen i gång

Höga halter - nu drar pollensäsongen i gång

Sorsele Med milda vindar kommer inte bara värmen – utan också massor av… ?

TV: Höga halter redan till helgen

TV: Höga halter redan till helgen

Sorsele Redan nu rapporteras det om måttliga till höga halter av alpollen i Umeå. Över… ?