Vännäs

Tryggheten med en liten skola

Publicerad 21 februari 2013

Vännäs Tänk vilken trygghet att gå i en liten skola! Att de som har makten i sin hand aldrig ser detta, det lilla passar vissa, och de som bor på landet, har valt det av en orsak.

FÖLJ ÄMNEN

Man blir sedd och man blir lyssnad på, man har nära kompisar man bor granne med.

Att man aldrig ser det fina med de små skolorna? Hur kan man ta ett sånt drastiskt beslut så snabbt.

Ska vi ha ett sånt samhälle, där vi inte kan lita på att något består,
rätt vad det är dras tryggheten undan, för barnen. Det är kanske ännu mer viktigt med trygghet man kan lita på.

Föräldrar granskas, och de ska vara med och stötta, hur ser livet ut
för barnen? Vet man att detta inte kan bli något som är droppen som får bägaren…?

Varför granskas inte hur kommuners beslut påverkar familjer i kris t.ex.?

Självmorden ökar bland unga ökar, man ser ett samband med höga krav i skolorna, att man inte blir sedd.

Jag har bott i Tväråbäck, och vet vad skolan betyder för detta lilla
samhälle, förstår deras sorg och frustation inför detta hot om
nedläggning.

Önskar man kunde tänka sig för både en och två gånger, vissa klarar kanske flytten, medan andra mår mycket dåligt, möter man dessa barns behov? Ser man om de vantrivs?

Hamnar barnen i en klass med sina vanliga klasskamrater?

Att bryta en trygg vardag, mot en helt ny, i vissa åldrar blir det
mycket traumatiskt. Hur bemöter man dem, i nya skolan? Har man kurator? Följer man upp hur de mår?

Frågorna är många för en vuxen, hur många frågor ska inte snurra hos barnen med detta hot om nedläggning?

En f.d Tväråbäcksbo

 • http://www.facebook.com/stig.lindberg.1 Stig Lindberg

  kämpa på ! jag har själv gått i den skolan i slutet på 50 talet . har bott i tallberg. mvh stig L

 • Lucia Johansson

  Man kan inte tvinga barn från tätorten till en byskola, men det är helt Ok att tvinga barn från byarna in till tätorten. Har inte ”tjänstemännen” koll på lärarnas utbildning. 1988 kom en utbildning för lärare som gav behörighet att undervisa i Ma/No ämnena åk 1-7(4-9) och SV/SO. 2001 kom den nya utbildningen som inte ger så bred kompetens. Före 88 utbildades låg och mellanstadielärare med en mycket bred kompetens. Jag har fått min Lärarlegitimation som lågstadielärare (1-3) och jag har behörighet i samtliga ämnen förutom slöjd. Jag är behörig att undervisa i Svenska t.o.m. åk sex samt svenska två till åk tre.  Detta papper bekräftar bara vad mitt examensbetyg redan gjort. Därutöver fick man fortbildning i Ma/N0 (Sv/So) när den utbildningsinriktningen blev aktuell. Hur vore det om våra skolledare gick in och kollade vilka lärare de har. Allt går att lösa genom samordning och diskussioner. Det är djupt tragiskt att våra nämndsledamöter blir förda på villovägar. Vilka styrdokument pratar förvaltningschefen om när han pratar om lokaler.
  I nya läroplanen Lgr 11 finns inget i uppnåendemålen i No ämnena som kräver speciella undervisningssalar.
  Ska vi låta tjänstemännen styra? Kan våra politiker resa sig upp och säga. Vi ska inte ha några byskolor kvar – för det är ju egentligen vad det handlar om. Det är val nästa år så naturligtvis måste det gå med rasande fart.
  Jag hoppas att vår bybo som sitter i fullmäktige inte ”blir sjuk” utan vågar reservera sig än en gång.

  Lucia Johansson

 • Hmm

  Jag har gått i en liten byaskola och har varit med om den andra sidan av myntet…otrygghet, lärare som inte bryr sig och blir man inte kompis med dom få som finns, så har man inga kompisar i huvudtaget.
  En tid som jag helst vill glömma.
  Ska tillägga att det inte var i som jag Tväråbäck som jag gick i skola, Det kanske är en bra skola som inte min var

 • Barbro

  Svar till Hmm
  Beklagar att Din skolgång inte blev trygg och stabil. Det är ju så att när människor agerar i grupper barn likväl som vuxna kan det finnas ”retstickor” mobbare.
  Men jag föreställer mig att det måste vara enklare för personal på en mindre enhet att upptäcka om en elev far illa och ta tag i problemen omgående.
  Om inte det följs upp så är det tjänstefel, oavsett om det sker på  en mindre eller större skolenhet.

TV: Blev miljonärer på ett ögonblick

TV: Blev miljonärer på ett ögonblick

Vännäs Sara och Jan Lindgren, Långsjö, vann drygt fem miljoner på Postkodlotteriet. ?

Hyrestvister ökar i norr

Hyrestvister ökar i norr

Vännäs Avtalstvister mellan hyresgäster och hyresvärdar ökar i norra Sverige – det… ?

Så blir det efter en jättevinst

Så blir det efter en jättevinst

Vännäs Måndag igen. Fast inte vilken måndag som helst för alla storvinnare på… ?

Hjälper Nasa hantera avfall

Hjälper Nasa hantera avfall

Vännäs Vad händer egentligen med soporna som samlas under en rymdresa till Mars? Stina… ?