Ny användare

Få tillgång till alla nyheter på vk.se genom att starta en prenumeration idag. Du som redan prenumererar på papperstidningen kan aktivera ditt kostnadsfria digitala konto, VK+.

Klicka här för mer information.

Logga in

Debattartiklar
Per A Adsten Bild från skolan i Tväråbäck.

”S och V ägnar sig åt politisk mobbing”

Publicerad 20 februari 2013

Debattartiklar Den 11 februari sammanträdde kommunstyrelsen i Vännäs och salen var fylld till bredden av åhörare. När man gick ut därifrån så var man jätteledsen, arg och förkrossad över hur detta sammanträde gick till, hur ”kommunens regering”, majoriteten S och V betedde sig.

Det fanns ingen empati, respekt och samarbetsvilja. De andra partierna som tyckte annorlunda i Byskolefrågan, de som ville ha dem kvar, blev kränkta, indirekt hotade och nonchalerade av ledningen. Samt att barn- och utbildningsnämndens ordförande uttalade sig att det är inte bara positivt med inflyttningar, det blir en kostnad också.

I skolorna finns en plan mot kränkande behandling och mobbing. I kommunledningen sitter förtroendevalda, högt uppsatta och bryter mot denna plan!

Kommunen styrs på ett sätt som inte får förekomma någon annanstans ute i samhället. Varför styrs kommunen av personer som inte har normalt hyfs?

Sign: FAM. ANDERSSON

  • Mats Vinther

    Utan att namnge ngn. särskild kommun, Så tycker man ändå att Vännäs mer och mer börjar likna en kommun och dess styrelsesätt i vår södra länsdel. Man har dessutom satsat mycket under senare år i Vännäs på att öka medvetenheten hos den annars ovillige Vännäsmedborgaren att engagera sig och ta ställning, för och emot saker i / inom olika frågor, kort sagt medborgardemokrati, öka anatalet medborgarförslag och den demokratiska medvetenheten.
    Ändå blir det så här gång på gång. Det är en tragisk utveckling som hämmar hela kommunens utveckling. Varför börjar man överhuvudtaget med att konstatera att ett vistt antal skolor måste läggas ned?? För att sedan återkomma med vilka förslag till besparningar man vill göra inom övriga verksamheter?, Detta måste man ju ändå återkomma till för eller senare. Var det värt priset vad låg i vågskålen? vilka andra hänsynstaganden har gjorts ? Sen att bete sig illa som uppenbarligen det finns vittnen till som ordf. i nämnden gjort är mkt. illa. Flertalet nyinflyttade funderar på att lämna kommunen nu.

Utred alternativ till rivning av gamla länslasarettet

Debattartiklar (2014-11-22) Valet mellan att ge psykiatrin välbehövliga nya lokaler och att bevara kulturhistoriskt oersättliga gamla länslasarettet är… ?

Vilhelminabaserade skogsstudien ger viktig kunskap

Debattartiklar (2014-11-21) Inom Vilhelmina Model Forest har under tio års tid tillämpad forskning bedrivits liksom strategiskt såväl som praktiskt… ?

Lika stor skörd, bättre för miljön med ekologiskt lanbruk

Lika stor skörd, bättre för miljön med ekologiskt lanbruk

Debattartiklar (2014-11-20) Förutsättningarna för ekologiskt lantbruk beskrivs i allt för negativa termer. Det största forskningsprojektet som genomförts… ?

replik: Osäkert om skälet till undermåliga barnpsykiatrin är resursbrist

Debattartiklar (2014-11-20) Situationen inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten, som Linnea Brännström skriver om (17/11), beskrivs ofta som… ?

Hyttfabriken i Umeå ska bli ett kompetenscentrum

Hyttfabriken i Umeå ska bli ett kompetenscentrum

Åsikter (2014-11-19) Volvo tar ett stort ansvar för den uppkomna situationen – flytten av hyttmonteringen från Umeå till Göteborg – genom att… ?