Debattartiklar
Per A Adsten Bild från skolan i Tväråbäck.

”S och V ägnar sig åt politisk mobbing”

Publicerad 20 februari 2013

Debattartiklar Den 11 februari sammanträdde kommunstyrelsen i Vännäs och salen var fylld till bredden av åhörare. När man gick ut därifrån så var man jätteledsen, arg och förkrossad över hur detta sammanträde gick till, hur ”kommunens regering”, majoriteten S och V betedde sig.

FÖLJ ÄMNEN

Det fanns ingen empati, respekt och samarbetsvilja. De andra partierna som tyckte annorlunda i Byskolefrågan, de som ville ha dem kvar, blev kränkta, indirekt hotade och nonchalerade av ledningen. Samt att barn- och utbildningsnämndens ordförande uttalade sig att det är inte bara positivt med inflyttningar, det blir en kostnad också.

I skolorna finns en plan mot kränkande behandling och mobbing. I kommunledningen sitter förtroendevalda, högt uppsatta och bryter mot denna plan!

Kommunen styrs på ett sätt som inte får förekomma någon annanstans ute i samhället. Varför styrs kommunen av personer som inte har normalt hyfs?

Sign: FAM. ANDERSSON

  • Mats Vinther

    Utan att namnge ngn. särskild kommun, Så tycker man ändå att Vännäs mer och mer börjar likna en kommun och dess styrelsesätt i vår södra länsdel. Man har dessutom satsat mycket under senare år i Vännäs på att öka medvetenheten hos den annars ovillige Vännäsmedborgaren att engagera sig och ta ställning, för och emot saker i / inom olika frågor, kort sagt medborgardemokrati, öka anatalet medborgarförslag och den demokratiska medvetenheten.
    Ändå blir det så här gång på gång. Det är en tragisk utveckling som hämmar hela kommunens utveckling. Varför börjar man överhuvudtaget med att konstatera att ett vistt antal skolor måste läggas ned?? För att sedan återkomma med vilka förslag till besparningar man vill göra inom övriga verksamheter?, Detta måste man ju ändå återkomma till för eller senare. Var det värt priset vad låg i vågskålen? vilka andra hänsynstaganden har gjorts ? Sen att bete sig illa som uppenbarligen det finns vittnen till som ordf. i nämnden gjort är mkt. illa. Flertalet nyinflyttade funderar på att lämna kommunen nu.

En drottning i kaos ska inte kasta sten i glashus

En drottning i kaos ska inte kasta sten i glashus

Debattartiklar (2016-09-26) Hillary Clintons farhågor för sin motkandidat förefaller vara… ?

Lönespridning för integration

Lönespridning för integration

Debattartiklar (2016-09-24) Motviljan mot lägre ingångslöner riskerar i dagens situation med… ?

replik: M och S i Umeå blev i realiteten radarpar redan 1994

Debattartiklar (2016-09-24) I debatten om borgerligheten som försvann går Anders Sjölund i en… ?

Kaos följde när marknaden släpptes lös i svenska skolan

Debattartiklar (2016-09-23) Grundskolors materiella förutsättningar påverkas av konkurrensen… ?

En borgerlig mobilisering behövs förvisso i Umeå

En borgerlig mobilisering behövs förvisso i Umeå

Åsikter (2016-09-22) Det finns rimliga förklaringar till de senaste 50 årens negativa… ?