Debattartiklar

Hiphop kan rädda den svenska skolan

Publicerad 20 februari 2013 (uppdaterad 20 februari 2013)

Debattartiklar Hiphop-pedagogikens budskap är att möta eleverna där de är och därifrån öppna dörrar till för eleverna okända kunskapsvärldar. Hiphopen bidrar till att stärka ungdomarnas sociala kapital. Dessa pedagogiska möjligheter måste tillvaratas? Skolan och lärarkåren har en hel del att lära av folkbildningen. Sverige har allt att vinna och inget att förlora på att ta till vara invandrarungdomars kulturella uttryck.
Det skriver Johan Söderman, fil dr i musikpedagogik vid Malmö högskola, Inger Renström som är ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten samt Niklas Lundgren är förbundschef vid Studieförbundet Vuxenskolan.

FÖLJ ÄMNEN

Ett välkänt faktum är att allt fler elever lämnar den svenska skolan utan fullständiga betyg vilket kan leda till ett utanförskap där man som ung riskerar hamna i kriminalitet och droger.

Dagens skola klarar inte av att fånga upp dessa ungdomar, ungdomar som många gånger har invandrarbakgrund. Vare sig ”ordning och reda” eller försök att skapa mångkulturella skolor har löst problemen visar bland annat aktuell forskning från Göteborgs universitet.

I dag presenteras i Umeå en forskarrapport som visar på att hiphopen, och den pedagogik som den står för, har betydelse för unga människor att uppnå bildning och kunskap.

Hiphop-pedagogikens budskap är att möta eleverna där de är och därifrån öppna dörrar till för eleverna okända kunskapsvärldar. Den får eleverna att inse att kunskap är makt och att utbildning gör skillnad. Denna bild bekräftas också internationellt, inte minst från amerikanska studier.

Hiphopen bidrar även till att stärka ungdomarnas sociala kapital, som Peter Håkansson nyligen visat i sin doktorsavhandling, och det spelar en avgörande roll på arbetsmarknaden.

Rapporten som presenteras i dag grundar sig på det folkbildningsarbete som Studieförbundet Vuxenskolan bedrivit inom ramen för ett hiphop-projekt på fem platser i landet där Musik och Danshuset på Ersboda är en. Utgångspunkten i rapporten är ungdomarnas egna berättelser.

Rapporten visar på en ömsesidig relation mellan deltagarnas skolstudier och hiphopverksamheten. En ”vinn-vinn-situation”. Den kunskap som ungdomarna förvärvar i skolan stödjer hiphoputövandet och samtidigt berättar ungdomarna om det omvända, om hur hiphopverksamheten stödjer skolarbetet. Men det kommer inte av sig själv.

Återigen bekräftas bilden av eldsjälarnas betydelse. Inom hiphopkulturen finns det många engagerade eldsjälar och folkbildare, som till exempel Hermes Andersson i Umeå. Hiphop-pedagoger lyckas med det som många lärare misslyckas med; att fånga upp de unga, få dem att starta positiva bildningsresor och därmed påverka sin egen livssituation.

Dåtidens folkrörelser organiserade sig med hjälp av folkbildning. I dag är det svenska ungdomar med invandrarbakgrund som via folkbildningen och med hjälp av hiphopen höjer sina röster.

Studieförbundet Vuxenskolan och svensk folkbildning har tagit till sig hiphopkulturens bildningspotential. Men det räcker inte. Det behövs att lokala politiker inser behovet av att investera i ungdomarna. Politiker som lyssnar på forskarna och inser att hiphopkulturen kan bidra med kunskaper och lösningar till skolans problem.

Nästa fråga är om svensk lärarkår vågar öppna ögonen för de pedagogiska möjligheter som existerar inom hiphopkulturen. Skolan har en hel del att lära av folkbildningen och förstå att lösningar kan finnas också utanför lärarrummen och skolstyrelsesammanträdena.

Sverige har allt att vinna och inget att förlora på att ta till vara invandrarungdomars kulturella uttryck. Det skapar ett mer socialt hållbart samhälle där alla medborgare kan starta personliga bildningsresor på sina egna villkor.

Avslutningsvis är det viktigt att slå fast. Hiphopverksamheten i Umeå, och på de andra ställen i landet, syftar inte till att skapa framtidens hiphopstjärnor utan till att i stället fostra framtidens lokalpolitiker. Det är i detta som den folkbildande utmaningen ligger.

Johan Söderman
Inger Renström
Niklas Lundgren

 • femhundring

   50% av all hiphop handlar om pengar,knark,sex och sådant . svårt att se att det ska bara vara positivt med detta..

  • -Emma

   Det är helt fel men en vanlig missuppfattning bland människor som inte vet något om kulturen.
   Artikeln handlar inte bara om musik utan om hela hip hop kulturen som även innefattar allt från Dj:ing, grafitti, Mc:s (rap), b-boying och beatboxing och sträcker sig 30 år tillbaks i tiden. 
   Musikmässigt innefattar det även tex. funk och house och om du lyssnar på riktig hip hop både gammal och ny, och inte bara den kommersiella som spelas på radion kommer du inse att det handlar om viktiga saker som politik, vänskap, att kämpa och om kärlek till det man gör.
   Jag har själv varit i skolor och undervisat i dans och hip hop och bara fått positiva resultat.

 • Anders

  ”Hiphop kan rädda den svenska skolan. Hiphop-pedagogikens budskap är att möta eleverna där de är och därifrån öppna dörrar till för eleverna okända kunskapsvärldar.” – Ett extremt flummigt budskap i samma linje som det ”tema”-tänkande som kört den svenska skolan i botten. PS: Det existerar de facto ingen ”Hiphop-pedagogik”.

Kärnkraft som provokation – Umeå gör fel som tiger

Debattartiklar (2016-04-30) Umeå är en av få kommuner längs Norrlandskusten som inte tagit… ?

Äldre har ett ansvar att inte köpa ut till yngre

Åsikter (2016-04-29) Fyra av tio unga har köpt ut alkohol till någon under 20 år. Det… ?

Tajtare polissamarbete krävs i Europa

Tajtare polissamarbete krävs i Europa

Debattartiklar (2016-04-29) Ett tätare samarbete mellan Europas länder mot terrorism och annan… ?

Med S-politik lönar det sig inte att arbeta

Debattartiklar (2016-04-28) Socialdemokraterna har historiskt varit ett parti som understrukit… ?

Lastbilen väntar vid järnvägens slut

Debattartiklar (2016-04-28) För att kunna leva och verka på landsbygden krävs det att… ?