Umeå

”Umeå måste skärpa kampen mot drogerna”

Publicerad 12 februari 2013 (uppdaterad 8 mars 2016)

Umeå Efter VK:s artikelserie om problemen med narkotika i Umeå kommer frågan att debatteras i kommunfullmäktige.

FÖLJ ÄMNEN

Västerbottens-Kuriren har i en rad artiklar och reportage berättat om hur de illegala drogerna säljs och används bland unga på skolorna, hur narkotikan kommer hit, hur användningen ser ut bland unga i olika stadsdelar, och hur hårt ett drogmissbruk kan drabba både den enskilde och dennes anhöriga, för att nämna några exempel.

Granskningen visar bland annat att nästan var femte ung person i ett flertal stadsdelar i Umeå har använt narkotika.

”De presenterade siffrorna är under alla förhållanden skrämmande. Minst sagt. Mot denna bakgrund anser Arbetarpartiet att kampen mot narkotikamissbruket i Umeå med omnejd måste intensifieras”, skriver partiet i ett pressmeddelande.

Nu kommer frågan om drogerna i Umeå att debatteras i kommunfullmäktige efter att företrädare för Arbetarpartiet  ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Partiet vill bland annat veta om Lennart Holmlunds anser att det krävs ökade resurser från kommunen i syfte att minska användandet av droger.

 • Frizén

   Kan du delge hur diskussionerna går kring lätta vs tunga droger? Vad anser de som jobbar ”på golvet” om dagens reglering?

 • gäst

   Ree hur menar du att den vården ska gå till då?
  Om det är psykiatrin eller behandlingshem så är dom knappast drogfria & någon möjlighet till att det inte ska ge några negativa konsekvenser finns tyvär inte.
  Den enda möjligheten skulle i så fall vara att olika föreningar eller kommunen arbetar för andra alternativ eller kanske någon typ av program.
  Men det finns det ju som sagt som vanligt inga pengar till!

 • Corleone

  Alltså… Det är ju redan idag olagligt att knarka. Och om en knarkare tappar sitt körkort och jobb så beror det knappast på att VK:s artikelserie hux flux kommer göra så att personen stämplas som kriminell – utan det beror snarare på att personen knarkar! En narkoman har generellt svårare att behålla körkort och jobb än en person som inte är narkoman.

  Lösningen för den som vill minimera risken att bli av med körkort och jobb för att den knarkar är mycket enkel: sluta knarka! 

  Sedan borde kommunen satsa mer på den förbyggande verksamheten, som exempelvis ungdomsgårdar. Och bort med krogreklamen från gymnasieskolorna (har sett att det fortfarande sitter uppe lappar från Corona och andra på anslagstavlorna).

 • Vän av ordning!

  Vänta nu… Om man ska få bort de negativa aspekterna av drogbruk så ska man inte satsa på att minska drogbruket? Utan man ska ge folk vård som ska minska drogbruket på sikt?

  Är inte det att satsa på att få ned drogbruket? Hur ska du ha det egentligen? 

 • http://www.facebook.com/anders.tedestrand Anders Tedestrand

  Det finns två problem som gör att ingen lösning på hur detta accelererande elände kan  stoppas eller lindras.

  1. De validerade behandlingsmetoder som finns idag är kontraproduktiva och skapar misslyckanden vilket driver människor med missbruksproblem eller psykiska problem djupare ned i tillståndet. Det är självklart. Så det behövs något helt nytt inom behandlingsvården. Eftersom metoderna inte fungerar så sätter kretsloppet igång med att försöka bota missbruk med droger vilket inte alls kan fungera för flertalet – en kortsiktig illusion pga. av våra misslyckanden. Enekel ekvation som bara kan brytas med en verkligt verksam metod.

  2. PÅ samma sätt behövs något för att preventivt skapa en information/kommunikation som är enkel, begriplig – och skapar förutsättningar att kunna välja bort droger och annat destruktivt i tidig ålder. Här behövs en liknande visuell överblick som kan visa hela processen i en enda helhet för att skapa den nödvändiga bilden som kan förändra attityder och cal.

  I båda dessa misslyckanden saknas det som är nödvändigt för att både förklara hur komplexa problem uppstår och nödvändigt för hur hur komplexa problem ska lösas när man fastnat i dom.

  Det krävs en visuell överblick som i all annan komplex problemlösning eller annan komplex information som människan ska hantera. Detta måste förstås först innan vi skapar en hållbar och konstruktiv lösning på detta svåra problem.

  Ta del av en artikel som beskriver det som idag redan finns och behöver stöd för fortsatt forskning skyndsammast: 
  http://tedestrand.blogspot.se/2013/02/sodermanlands-nyheter-uppmarksammar.html

  En konkret dokumentation av effekten  i behandlingshänseende när en karta kopplas till processen, läs och reflektera själva, i detta fall komplex panikångest, principerna är densamma oavsett livsproblem, liksom kartan som också är likadan i sin struktur oavsett problematik:
  http://tedestrand.blogspot.se/2013/02/psykologisk-orientering-resultat.html

  Här kan kommuner och andra ta del och hjälpa till med olika försöksverksamheter och liknande som ger resultat både på kort och lång sikt.

  Anders Tedestrand

Just nu: Trafikolycka i Umeå

Umeå En olycka med flera fordon har inträffat på Västerslätt.
Enligt uppgift till… ?

Pyramidspelsutredning flyttad

Pyramidspelsutredning flyttad

Umeå  Polisutredningen kring det misstänkta pyramidspelet Nanoclub, som fått starkt… ?

Läs berättelser från hUMEnity:

Läs berättelser från hUMEnity:

Umeå En vänlig gest betyder så mycket. Här är några av berättelserna som skickats in… ?

Berätta om din vardagshjälte!

Berätta om din vardagshjälte!

Umeå Har du fått hjälp av en främling, mötts av en varm och vänlig gest eller blivit… ?

De blev årets UF-företag

De blev årets UF-företag

Umeå Nu har årets UF-företag i Västerbotten utsetts.
Årets UF-företag i Västerbotten… ?