Robertsfors

Norrbotniabanan söker pengar

Publicerad 12 februari 2013

Robertsfors I dag söker Norrbotniabanan om stöd från EU.

FÖLJ ÄMNEN

Norrbotniabanan AB lämnar in en ansökan
till regeringen med syfte att söka planeringspengar från TEN-T gällande sträckan Umeå-Dåva.

Om regeringen stödjer ansökan kommer den att få gå vidare till EU för prövning. Kostnaden för  planeringsarbetet kommer, om ansökan godkänns, att delas mellan Norrbotniabanan AB och  TEN-T medel.

  • Anton

    se först till att trafiken flyterpå botniabanan så det inte blir en till flåpp nu fins botniabanan men till vilken nytta då trafiken går med buss

  • Raka Spåret

    Är det meningen att flis och sopor ska lastas om  från lastbil i Umeå till järnväg till Dåva? Då förstår jag vad den enorma godsterminalen ska användas till–sopupplag!
    Satsa pengar på dubbelfilig E4 istället.

Företagare dömd för brott mot utlänningslagen

Robertsfors En företagare i en ort utanför Umeå har döms för brott mot utlänningslagen…. ?

Körde i fyllan utan körkort

Robertsfors En 47-årig Robertsforsbo döms för både grov olovlig körning och rattfylleri…. ?

Unik satsning på logopeder

Unik satsning på logopeder

Robertsfors Robertsfors kommun har gjort en unik satsning på logopeder. Nyligen anställdes… ?

Stor fara för gräsbrand

Robertsfors SMHI går nu ut med en klass 1 varning om stor risk för gräsbränder.
Varningen… ?

Ont i foten efter misshandel

Robertsfors Polisen ryckte under valborgsmässoaftonen ut till en restaurang i Roberstfors… ?