Robertsfors

Norrbotniabanan söker pengar

Publicerad 12 februari 2013

Robertsfors I dag söker Norrbotniabanan om stöd från EU.

FÖLJ ÄMNEN

Norrbotniabanan AB lämnar in en ansökan
till regeringen med syfte att söka planeringspengar från TEN-T gällande sträckan Umeå-Dåva.

Om regeringen stödjer ansökan kommer den att få gå vidare till EU för prövning. Kostnaden för  planeringsarbetet kommer, om ansökan godkänns, att delas mellan Norrbotniabanan AB och  TEN-T medel.

  • Anton

    se först till att trafiken flyterpå botniabanan så det inte blir en till flåpp nu fins botniabanan men till vilken nytta då trafiken går med buss

  • Raka Spåret

    Är det meningen att flis och sopor ska lastas om  från lastbil i Umeå till järnväg till Dåva? Då förstår jag vad den enorma godsterminalen ska användas till–sopupplag!
    Satsa pengar på dubbelfilig E4 istället.

Minnen väcks till liv under cykelturen

Minnen väcks till liv under cykelturen

Robertsfors Med hjälp av två parcyklar får de äldre i Robertsfors följa med till platser… ?

Äldre rullar runt i minnen

Robertsfors Numera kan de äldre på Lövlunden i Robertsfors rulla fram i samhället.
Den nya… ?

Frida Hyvönen släpper nytt album

Frida Hyvönen släpper nytt album

Robertsfors Robertsfors-bördiga Frida Hyvönen släpper ett nytt, efterlängtat album i höst…. ?

Bojkottar regionbildningsarbetet

Robertsfors Nu börjar arbetet med att organisera den nya storregionen Norrland som är tänkt… ?

Lång väntan på vapenlicens

Lång väntan på vapenlicens

Robertsfors De som söker vapenlicens i dag har inte en chans att hinna få den beviljad… ?

Torsdagens väder i Robertsfors

Molnigt och 16 grader

Läs artikel
Tyck till om Robertsfors
Applåden från Robertsfors