Robertsfors

Norrbotniabanan söker pengar

Publicerad 12 februari 2013

Robertsfors I dag söker Norrbotniabanan om stöd från EU.

FÖLJ ÄMNEN

Norrbotniabanan AB lämnar in en ansökan
till regeringen med syfte att söka planeringspengar från TEN-T gällande sträckan Umeå-Dåva.

Om regeringen stödjer ansökan kommer den att få gå vidare till EU för prövning. Kostnaden för  planeringsarbetet kommer, om ansökan godkänns, att delas mellan Norrbotniabanan AB och  TEN-T medel.

  • Anton

    se först till att trafiken flyterpå botniabanan så det inte blir en till flåpp nu fins botniabanan men till vilken nytta då trafiken går med buss

  • Raka Spåret

    Är det meningen att flis och sopor ska lastas om  från lastbil i Umeå till järnväg till Dåva? Då förstår jag vad den enorma godsterminalen ska användas till–sopupplag!
    Satsa pengar på dubbelfilig E4 istället.

De får årets stipendier

Robertsfors Årets ungdoms- och kulturstipendiater har utsetts av kommunstyrelsen i… ?

Akut behov att fixa skolgård

Akut behov att fixa skolgård

Robertsfors Området kring Jenningsskolan i Robertsfors behöver omedelbart åtgärdas. Nu… ?

Varnar för plånboksstölder

Varnar för plånboksstölder

Robertsfors Polisen i Västerbotten går ut med en varning och signalement sedan flera äldre… ?

Så är företagsklimatet i din kommun

Så är företagsklimatet i din kommun

Robertsfors All time high i Nordmaling – men Skellefteå och Malå får icke-godkänt. Det… ?

Rattfyllerist fast i kontroll

Robertsfors Vid 06.40 stoppade polisen en misstänkt rattfyllerist i Robertsfors.
Mannen som… ?