Umeå

Därför hålls dörrarna stängda

Publicerad 11 februari 2013 (uppdaterad 11 februari 2013)

Umeå Tingsrätten avkunnar följande beslut:

FÖLJ ÄMNEN

Utifrån åklagarens gärningsbeskrivning i ingiven stämningsansökan är de brott som kommer att redovisas i det här målet våldsbrott. Det är således inte ansvar för sexualbrott, även om en del i gärningsbeskrivningen omnämnda omständigheter har sexuell natur. Detta faktum ger andra förutsättningar för domstolens sekretessprövning än när det är fråga om sexualbrott.

Förutsättningarna för det här målet återfinns i 21:1 i offentlighets- och sekretesslagen (21 kap, 1 paragrafen). Där anges att sekretess gäller för uppgifter som rör en enskilds sexualliv, om den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.

En del av det skriftliga material som inkommit i målet är utan tvekan av sådant innehåll att det bör sekretessbeläggas. Den förestående muntliga bevisningen, eller alltså förhör med tilltalade, målsägande och vittnen, kan antas också vara rimlig att åtminstone i vissa delar sekretessbelägga och då också hållas inom stängda dörrar.

En betydande del av det skriftliga och muntliga materialet är emellertid av sådant innehåll att det är tveksamt eller olämpligt att sekretessbelägga. Att försöka särbehandla materialets olika delar utifrån vad som bör sekretessbeläggas eller inte, eller alltså i praktiken att parter och vittnen anpassar sina framställningar och att dörrar öppnas och stängs, är inte praktiskt möjligt. Det går ut över rättegången på ett oacceptabelt sätt och i den situationen är tingsrätten av den uppfattningen att övervägande skäl talar för att låta rättegången, efter det att parterna framställt sina yrkanden och motparten framställt sina inställningar till dessa yrkanden, stänga dörrarna att gälla under hela den fortsatta rättegången.

Brandbil körde fast i Umeå

Umeå En brandbil körde fast på Umedalen på fredagseftermiddagen.
Brandbilen hade åkt… ?

Kan krocka med de politiska värderingarna

Kan krocka med de politiska värderingarna

Umeå Är det förenligt att vara socialdemokrat och samtidigt vara frimurare? Det är… ?

Attackerade busschaufför med snöbollar

Attackerade busschaufför med snöbollar

Umeå Två 22-åringar satt och söp på bussen. När busschauffören kastade ut dem… ?

Kräver lösning för personalen i öppenvården

Umeå Socialdemokraterna kräver en lösning på frågan om arbetstidsvillkoren för… ?

Gräsbrand nära byggnader

Umeå SOS har larmats om en gräsbrand i Kasamark utanför Umeå.
Larmet inkom vid kvart… ?

Tyck till om Umeå
Applåden från Umeå