Ny användare

Få tillgång till alla nyheter på vk.se genom att starta en prenumeration idag. Du som redan prenumererar på papperstidningen kan aktivera ditt kostnadsfria digitala konto, VK+.

Klicka här för mer information.

Logga in

Umeå

Därför hålls dörrarna stängda

Publicerad 11 februari 2013 (uppdaterad 11 februari 2013)

Umeå Tingsrätten avkunnar följande beslut:

Utifrån åklagarens gärningsbeskrivning i ingiven stämningsansökan är de brott som kommer att redovisas i det här målet våldsbrott. Det är således inte ansvar för sexualbrott, även om en del i gärningsbeskrivningen omnämnda omständigheter har sexuell natur. Detta faktum ger andra förutsättningar för domstolens sekretessprövning än när det är fråga om sexualbrott.

Förutsättningarna för det här målet återfinns i 21:1 i offentlighets- och sekretesslagen (21 kap, 1 paragrafen). Där anges att sekretess gäller för uppgifter som rör en enskilds sexualliv, om den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.

En del av det skriftliga material som inkommit i målet är utan tvekan av sådant innehåll att det bör sekretessbeläggas. Den förestående muntliga bevisningen, eller alltså förhör med tilltalade, målsägande och vittnen, kan antas också vara rimlig att åtminstone i vissa delar sekretessbelägga och då också hållas inom stängda dörrar.

En betydande del av det skriftliga och muntliga materialet är emellertid av sådant innehåll att det är tveksamt eller olämpligt att sekretessbelägga. Att försöka särbehandla materialets olika delar utifrån vad som bör sekretessbeläggas eller inte, eller alltså i praktiken att parter och vittnen anpassar sina framställningar och att dörrar öppnas och stängs, är inte praktiskt möjligt. Det går ut över rättegången på ett oacceptabelt sätt och i den situationen är tingsrätten av den uppfattningen att övervägande skäl talar för att låta rättegången, efter det att parterna framställt sina yrkanden och motparten framställt sina inställningar till dessa yrkanden, stänga dörrarna att gälla under hela den fortsatta rättegången.

Konstgräs skänks bort

Umeå I samband med att konstgräset på T3 Arena i Umeå byts skänks den gamla mattan till Sörfors.
Det är på grund av nya krav på elitfotbollen… ?

Lågavlönat jobb för studenter

Umeå Inom kort kan det tecknas avtal om att införa ett system för studentmedarbetare inom Umeå kommun.
Syftet med beslutet är att ge studenter… ?

Revisionskritik om sjukfrånvaro

Umeå Kommunens övergripande insatser för att minska sjukfrånvaron har inte gett önskat resultat.
Kommunrevisorernas granskning visar att… ?

Scharinskas försvunna möbler hittar hem

Scharinskas försvunna möbler hittar hem

Umeå Allt fler gamla möbler från Scharinska villan börjar komma fram i ljuset.
Inger Jernefalk i Umeå har en chiffonjé och en soffa som hon… ?

Gamla möbler från Scharinska lämnas tillbaka

Umeå Här är en chiffonjé och en soffa som tidigare stått i Scharinska villan. Den nuvarande ägaren Inger Jernefalk hoppas att de ska få… ?

Tyck till om Umeå
Applåden från Umeå