Umeå

Därför hålls dörrarna stängda

Publicerad 11 februari 2013 (uppdaterad 11 februari 2013)

Umeå Tingsrätten avkunnar följande beslut:

FÖLJ ÄMNEN

Utifrån åklagarens gärningsbeskrivning i ingiven stämningsansökan är de brott som kommer att redovisas i det här målet våldsbrott. Det är således inte ansvar för sexualbrott, även om en del i gärningsbeskrivningen omnämnda omständigheter har sexuell natur. Detta faktum ger andra förutsättningar för domstolens sekretessprövning än när det är fråga om sexualbrott.

Förutsättningarna för det här målet återfinns i 21:1 i offentlighets- och sekretesslagen (21 kap, 1 paragrafen). Där anges att sekretess gäller för uppgifter som rör en enskilds sexualliv, om den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.

En del av det skriftliga material som inkommit i målet är utan tvekan av sådant innehåll att det bör sekretessbeläggas. Den förestående muntliga bevisningen, eller alltså förhör med tilltalade, målsägande och vittnen, kan antas också vara rimlig att åtminstone i vissa delar sekretessbelägga och då också hållas inom stängda dörrar.

En betydande del av det skriftliga och muntliga materialet är emellertid av sådant innehåll att det är tveksamt eller olämpligt att sekretessbelägga. Att försöka särbehandla materialets olika delar utifrån vad som bör sekretessbeläggas eller inte, eller alltså i praktiken att parter och vittnen anpassar sina framställningar och att dörrar öppnas och stängs, är inte praktiskt möjligt. Det går ut över rättegången på ett oacceptabelt sätt och i den situationen är tingsrätten av den uppfattningen att övervägande skäl talar för att låta rättegången, efter det att parterna framställt sina yrkanden och motparten framställt sina inställningar till dessa yrkanden, stänga dörrarna att gälla under hela den fortsatta rättegången.

Efterlyst gripen i Umeå

Efterlyst gripen i Umeå

Umeå En efterlyst 25-åring har gripits i Umeå under förmiddagen.
En polispatrull… ?

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Högskoleprovskvoten krymper

Högskoleprovskvoten krymper

Umeå Regeringen vill utforma en antagning till högre utbildning där högskoleprovet… ?

Ökad bevakning av högskoleprov

Umeå Under det senaste året har både myndigheter och media avslöjat omfattande fusk… ?

Idag blir det ännu varmare

Idag blir det ännu varmare

Umeå Lycksele och Åsele toppade enligt SMHI listan med 26 grader under tisdagen –… ?

Duo misstänks för knarkbrott

Umeå En man och en kvinna misstänks ha varit påtända när polisen kontrollerade deras… ?

Tyck till om Umeå
Applåden från Umeå