Debattartiklar

Elbilen går på kol och monopol

Publicerad 4 juli 2012

Debattartiklar Ny elförbrukning möts med förbränning av tre kilowattimmar kol för att producera en kilowattimme elektricitet. Det är det förhållandet som sätter priset på el för större delen av året. Exempel på ny elförbrukning är elbilen och andra elfordon.

FÖLJ ÄMNEN

I batteriet i Toyotas mest sålda elhybridbil finns 16 kg sällsynta jordartsmetaller som utvinns under extremt miljöförstörande förhållanden i Kina, t.ex. i Baotou i Inre Mongoliet. Men det är inte bara miljökonsekvenserna av kolförbränning och metallutvinning som talar för en mer balanserad syn på elfordon. Missbruk av dominerande ställning är andra faror.

En fara ligger i att Kina har i det närmaste ett monopol på produktion av sällsynta jordartsmetaller. Deng Xiaoping, strategen bakom marknads-reformerna i Kina, förutspådde att deras sällsynta mineraler skulle bli lika viktiga som oljan för Mellanöstern.

En annan fara kommer av att laddning av elbilar kräver en gigantisk utbyggnad av elnätet. Idag tar snabbladdning mellan 15 och 30 minuter förutsatt att du har 125 Amperes säkring – knappast något för hemmabruk. Men visst kommer elbilsägaren att säkra upp och därmed får nätmonopolet en ännu större och säkrare intäktsbas.

Den tredje faran är vi binder upp oss ännu mera till kraftproducenterna som i praktiken har en monopolställning som garanterar stora och säkra vinster på bekostnad av konsumenter och företag.

Så Boh Andersson (VK Replik 2012-06-29), jag ville problematisera bilden av elbilen som en framtidslösning. Bilden av ett elfordon fast på trottoar och övergångsställe illustrerar en aspekt. Men mina poänger är att elfordon förstör miljö och stärker redan på tok för starka monopol.

Roger Fredriksson
energianalytiker

 • LI Nilsson

  Helt fel, Göran. Jag läste för en tid sedan även igenom en statlig utredning, där samma fel hade begåtts. Det är så beklagligt att se, när seriösa delar i form av en del godsmodeller mm och annat blandas med summariska, dåligt underbyggda fakta om elbilar. De elbilsfakta som ligger bakom gäller enstaka elbilar som körs i blandad trafik med stor stadstrafikandel, och utan att problematisera t.ex. uppvärmning av kupen och stor andel landsvägskörning (t.ex. boende i Norrlands inland). Man kan med dagens teknik förse en vanlig bil med förbränningsmotor om ca 2-5 kW och klara en förbrukning om ca 0,1 liter per mil i stan, men man får förstås inget acc och låg toppfart. Elbilen kan kortvarigt ge mer effekt och bättre acc i stan, men de kan inte dra husvagn i 80 nån längre bit, då elföbrukningen då blir rejäl! Det handlar om verkningsgrad, som är dålig när en förbränningsmotor i genomsnitt körs på 1-2 % av den effekt de maximalt kan leverera, vilket är fallet i i stadstrafik. Elmotorn har lite bättre verkningsgrad i låglast, men är inte heller perfekt, och den kan inte värma kupen på vintern! Ett ännu värre fel i nämnda utredning var, att man summariskt antog att samma %tuella förbättring skulle nås om man körde lastbilar och bussar på el, vilket var helt fel, då dessa inte alls har samma överdimenisonerade motorer. P-bil ca 50-150 hk/ton, 60-tons långtradare ca 7-12 hk/ton, dvs 10 gånger mindre överdimensionerade motorer.

  • Göran Skoglund

   Du talar inte om vad som är fel. För det första handlade mitt inlägg om personbilar, inte transportfordon. För det andra talade vi inte om räckvidd. Jag rekommenderar inte elfordon till husvagnsägare eller de som regelmässigt har långa köravstånd. Men: den genomsnittliga, dagliga körsträckan i Sverige är 4 mil, gott och väl inom dagens batterikapacitet.För det tredje påstod jag inte att elmotorn är perfekt. Jag skrev att den slår förbränningsmotorn med hästlängder vad gäller verkningsgrad. Att den inte är perfekt kan faktiskt utnyttjas. Restvärmen kan tas in i kupén vintertid och biltillverkarna börjar nu se lite annorlunda på hur en bilkupé ska värmeisoleras, något man inte behövt bry sig om så värst mycket hittills eftersom värme funnits i överflöd.Visst kan våra (stads)bilar drivas med en förbränningsmotor på 5-10 hkr. Men jag begriper inte varför vi ska ta omvägen över dessa puttrande gräsklipparmotorer med usel verkningsgrad när alternativet – el – är så mycket effektivare? (Och bilar av det slaget lär väl inte heller dra några husvagnar…)
   Till sist: jag vet inte om redaktören här blockerar länkar så jag gör så här: sök på ”Elmotorn överlägsen i bilen”, DN den 6/12 2010. Där har också Roger Fredriksson en del att läsa om elproduktion och utsläpp.

 • Roger Fredriksson

  Göran, visst är bensinbolagen också ett exempel på oligopol till skada för oss konsumenter. Vi ska absolut sträva mot att minska deras makt också, speciellt eftersom de inte satsar mera på förnybara drivmedel. 
  Din slutsats att elbilen är 4 gånger energisnälare bygger dels på att du jämför den bästa elbilen med en genomsnittlig ny bil i stället för den bästa som drar betydligt mindre. Dessutom är det så att el  till fordon produceras med kol. I ditt exempel ersätts förbränning av fossila drivmedel med förbränning av kol i ett kondenskraftverk (ungefär lika många kWh i båda fallen). 
  I systemperspektivet menar jag att förnybar elproduktion ska minska redan existerande elförbrukning – inte skapa ny elförbrukning.
   
  Roger Fredriksson

  • LI Nilsson

   Jag delar i mycket din uppfattning, och vill även påpeka att vårt svenska överskott av el och annan energi mest beror på de naturliga förutsättningarna (klimat, landyta och fallhöjd mm) dividerat med antal innevånare. Om vi skapar en ny nation norr om dalälven med massor av vattenkraft mm, så skulle resten av sverige tvingas bygga kol eller kärnkraftverk, medan vi i norr skulle brösta oss och tycka oss vara jättemiljövänliga med elvärmda, isfria gator och annan lyx. Nederländerna och andra tätbefolkade områden har enormt svårt att nånsin bli miljövänliga med det svenska energitänket. Men menar vi allvar med att sänka koldioxidutsläpp, måste vi dela med oss av vattenkraft mm, dvs spara el, så att kolkraftens andel kan minska i EU-området. På grund av att oljans energi delvis kommer av vätgas, så blir det faktiskt lägre koldioxidutsläpp av dieseltåg eftersom kolkraften görs av rent kol, och lastbilar ger i vissa fall (jämfört med snabba kombitåg) lägre koldioxidutsläpp än tåg. Kollektivtrafik är ofta bättre än personbilar med 1-2 resenärer, men inte under lågtrafik eller om färdsträckan blir avsevärt längre, osv. Men om bussen liks går är det ju bättre att ta den, fast frågan är hur mycket bussar man ska köra under lågtrafik. Om man vill miljöoptimera bra, då får man inte generaliser och säga att ett visst transportmedel alltid är bäst! 

 • MartinLundmarkLtu

  Hej Roger

   

  Du skriver ”Dessutom är det så att el till fordon produceras med kol. ”
  och sedan drar du slutsatsen ”I ditt exempel ersätts förbränning av fossila
  drivmedel med förbränning av kol i ett kondenskraftverk (ungefär lika många kWh
  i båda fallen). ”

   

  Då måste jag fråga. Hur vet du det?

  Eftersom din argumentation om laddningen av elbilar verkar
  gälla Svenska förhållanden… ”Idag tar snabbladdning mellan 15 och 30
  minuter förutsatt att du har 125 Amperes säkring – knappast något för
  hemmabruk.” …så antar jag att din övriga argumentation även håller sig
  där, i annat fall så blir den väldigt förvillande. Många europeiska länder och USA har enfasabonnemang till hemmen.

  Det är ju ett bra argument, att det blir ett nollsummespel, men det
  fodrar då att det stämmer.  Om det inte stämmer
  så påverkar det trovärdigheten i argumentationen.

   

  Har vi kolkraft i Sverige eller gäller ditt argument bara när vi
  importerar elenergi?

   

  Eftersom vi diskuterar införandet av elbilar, hur vet du att argumentet
  gäller när elbilarna finns i tillräckligt betydande mängd i Sverige?

   

  2011 nettoexporterade Sverige ca 7,2 TWh elenergi (19,7 TWh export- 12,5
  TWh import) samtidigt som vindkraften producerade ca 6,1 TWh. Hur inverkar det
  på mängden kolproducerad elkraft som kunnat hamna i eventuella Svenska elbilar?

   

  2007 var vindkraftproduktionen ca 1,4 TWh, en ökning med ca 4,7 TWh på
  fem år. Om vi fortsätter med vindkraftsatsningarna och får våra kärnkraftverk i
  full drift, hur påverkar detta hur mycket kolproducerad el som hamnar i eventuella
  Svenska elbilar?  Har inte i många (och
  även du själv) påpekat risken med elöverskott i Sverige, genom den ökande mängden
  av vindkraft?

   

  Jag är varken för eller emot elbilar, vind- kärn- eller vattenkraft (däremot
  vill jag behålla elkraftförsörjningen i Sverige).  Därför reagerar jag på tvärsäkra och precisa
  argument som inte verkar vara verklighetsförankrade.

   

  Jag vore glad om du kunde belägga ditt argument.  
   

 • L-I Nilsson

  Även om frågan inte är ställd till mig, så kan jag inte förstå skillnaden mellan svensk och utländsk elförbrukning – det viktiga är väl om koldioxidutesläppen minskar eller ej!. Det är ju då helt ointressant om vi nettoexporterar vind/vattenkraft så att kolkraften kan minskas om vi förbrukar mindre el, eller om vi kan minska  importen av kolel genom att spara el!

 • MartinLundmarkLtu

  Hej Roger

   

  I inledningen till ”Elbilen går på
  kol och monopol” skriver du ”Elbilen har kanske en plats men det vet vi inte
  utan att först ha gjort en fördomsfri och kritisk systemanalys på nationell nivå. Oroande är att den svenska energipolitiken utan motivering verkar ha låst
  sig för el och uteslutit förnybar vätgasproduktion för bilar med bränsleceller.”

   

  Skall man tolka det (och det som står i
  dina två inlägg) som att du i talar om Svenska förhållanden? Eller talar du om
  hela Europa? Vart framgår det i så fall att dina två inlägg gäller Europeiska
  förhållanden?

   

  2011
  nettoexporterade Sverige ca 7,2 TWh elenergi (19,7 TWh export- 12,5 TWh import) samtidigt som vindkraften producerade ca 6,1 TWh.

   

  Kan
  man gällande elbilar i Sverige 2011 säga att ” el till fordon produceras med
  kol” trots att Sverige 2011 nettoexporterade el?

  Kan
  du förklara?

  • L-I Nilsson

   Jag noterade att du inte besvarade min invändning nedan angående den i mitt tycke obefintliga skillnaden mellan svensk konsumtion av kolkraft och utländsk konsumtion av kolkraft, som ju också kan ersättas av svensk el. Jag menar att konsumtion av el inom EU till nästan 100 % på marginalen utgör kolkraft, så länge inte närmare 100% av elen görs med vatten och vindkraft mm så kan man inte konsumera el utan att påverka koldioxidusläppen som om det vore kolkraft. Däremot kan man naturligvis producera el miljövänligt, men att låtsas att man kan köpa den elen från en viss producent tycker jag är löjeväckande, det innebär att alla företag och privatpersoner som har låg elförbrukning eller god ekonomi eller är lättlurade blir miljövänner och andra blir miljöförstörare!

   • MartinLundmarkLtu

    Hej L-I

    Jag svarade dig ganska
    omgående men det har ännu inte publicerats.

     

    Jag är varken för eller emot elbilar, vind- sol- vatten- eller
    kärnkraft etc. men jag anser det viktigt att vi har en fungerande
    elförsörjning.

    Det är vi elanvändare som via valda politiker bestämmer hur
    elförsörjningen och elanvändningen skall se ut. En viktig del i underlaget till
    val och beslut ligger i kunskapsbildning, en del av denna sker i diskussioner
    som den här. Det är upp till oss alla att se till att kunskapsbildningen blir
    så korrekt som möjligt.

     

    Elgenereringen är viktig men också komplicerad att beskriva. Det underlättar
    ofta när man diskuterar en fråga eller löser ett problem att man förenklar frågeställningen och tar en sak i
    taget, men det gäller att man inte suboptimerar ett delresultat eller missar helhetsresultatet.

     

    Om vi ökar elanvändningen
    och inte kan tillföra något annat än el genererad av kolkraft så ökar självklart
    användningen av kolkraft. Men det var inte den frågan jag har ställt till Roger Fredriksson och som jag fortfarande väntar på
    att han svarar på.

   • MartinLundmarkLtu

     

    Hej
    L-I

     

    Du
    skriver” men att låtsas att man kan köpa den elen från en viss producent tycker
    jag är löjeväckande”

     

    Hur
    betalar du din el?

     

    Får
    inte du en faktura på elenergi från din elleverantör?

     

    Lite
    förenklat, när Vattenfall, Fortum eller något annan elproducent genererar
    elkraft via vatten-, vind-, kärnkraft etc. och matar in detta på elnätet, mäts den
    producerade elenergin åtminstone med en upplösning på en timme. När större
    elanvändare använder elenergi mäts även denna per timme. Enligt ett
    riksdagsbeslut så kan fr.o.m. 1 oktober 2012 även mindre elanvändare få
    elenergimätning per timme.

     

    Elproducenten
    är ansvarig (balansansvar) att varige timme mata in så mycket elenergi som vi
    elanvändare köper av honom. Tenderar den totala elanvändningen i elnätet att
    bli större än elproduktionen så sjunker nätfrekvensen och då kan elproducenterna
    (i realtid) öka produktionen.

     

    Om
    man samtidigt i elsystemet med en upplösning på en timme mäter vad som matats
    in på en viss plats och samtidigt timme mäter vad som matats ut, då är det väl inte
    omöjligt att kunna säga att en viss vattenkraftstation har levererat en viss
    elenergimängd till en viss kund och ägaren kan debitera kunden för avtalat
    pris?

    Eller hur menar du att det går till när vi debiteras för vår elanvändning?

     

    Kan du förklara vad
    menar du när du skriver ”det innebär att alla företag och privatpersoner som har
    låg elförbrukning eller god ekonomi eller är lättlurade blir miljövänner
    och andra blir miljöförstörare!”

 • L-I Nilsson

  Ser ingen motsägelse. Att storbolagen får billig vattenkraft är självklart, och politiskt förankrat – elbörsen gäller inte storbolagen. Det finns även en politiskt styrda skattesatser, som t.ex. drabbade Umeå energis värmepumpar för en tid sedan – de fick inte köras på den av politikerna mest prioriterade elen och beskattades då högre. Men all el är blandad och vilken förbrukare som stänger av är i realiteten betydelselös när man från producenterna väljer vilket kraftslag man skall välja – produktionen handlar i verkligheten om tillgänglighet och kostnad, annars blir det ont om el. Att elbolagen gör stora vinster har ju sin förklaring. När SNF beslutade sig för grön el, fick man först nej när medlemmarna röstade. Sen blev det ett slutet möte, med tystnadsplikt, och där berättades att kontrakten redan var skrivna med sponsorer. Jag fick höra detta av en medlem som var där, men jag fick dock inte höra vilka sponsorerna var. Men det ligger ju nära till att gissa på elbolag och stora elanvändare. Inför det pinsamma att missa betydande sponsorpengar böjde sig medlemmarna – det fanns mycket man behövde pengarna till.

 • MartinLundmarkLtu

  Hej I-L

  Du skrev först på ett ställe” men att låtsas att man kan köpa den
  elen från en
  viss producent tycker jag är löjeväckande” lite
  senare påstår du ”så i
  verkligheten får storförbrukarna
  vattenkraften, annars skulle elbolagen förlora
  på de kunderna”

   

  Den
  motsägelse jag tolkade i det du skrev handlar om frågan;
  kan man köpa elen från
  en viss producent eller inte? Men jag
  missförstod dig möjligtvis.

   

  Det
  är beklagligt att Roger Fredriksson gärna skriver inlägg
  men inte verkar anse
  det viktigt att hans budskap är förståeligt!

Barngrupperna i Umeå: Verkliga behov bakom statistiken

Barngrupperna i Umeå: Verkliga behov bakom statistiken

Debattartiklar (2017-03-29) Precis som vuxna så fungerar barn sämre i en stressande och rörig… ?

Stärk de obundna krafterna i Svenska kyrkan – avveckla partipolitiken

Stärk de obundna krafterna i Svenska kyrkan – avveckla partipolitiken

Debattartiklar (2017-03-289 Den partipolitiska styrningen av Svenska kyrkan är världsunik –… ?

Vinterväghållningen i Umeå fungerar inte

Vinterväghållningen i Umeå fungerar inte

Debattartiklar (2017-03-27) Varför fungerar inte snöröjningen i Umeå? Svaga grupper drabbas på… ?

Norrlands städer bör visa ledarskap och ta ansvar för tillväxten

Norrlands städer bör visa ledarskap och ta ansvar för tillväxten

Debattartiklar (2017-03-25) Norrlands andel av Sveriges befolkning fortsätter att minska…. ?

replik: Skidanläggning positiv för Tavelsjö

Debattartiklar (2017-03-24) Henrik Sundén vill mörklägga Tavelsjö – i sitt inlägg (23/2) där… ?

Ola Nordebo

Ledarredaktionen
Telefon: 090 - 17 60 77
ola.nordebo@vk.se
Nordebos blogg

Debattartiklar till VK:
debatt@vk.se
Insändare till VK:
ordetfritt@vk.se

Nordebo: Det är så här det börjar när fascismen försöker ta över inifrån

Opinionskrönikor Det är så här det börjar, när fascismen försöker ta över inifrån.
I Vita huset styr nu en anhängare av tortyr. Muren mot Mexiko ska byggas. Trumps rådgivare, tidigare chefen för högerextrema Breitbart News, Steve Bannon … ?

Malin Rönnblom: Kommer landsbygden att överleva?

Opinionskrönikor Kommer landsbygden att överleva? var den avslutande frågan som vi i panelen på Allis (Aktiv, levande landsbygd i Söderhamn) 20-års jubileum fick svara på.
Under kvällen hade berättelser om Allis start och verksamhet varvats med korta … ?

Evastina Bender: Kanske kan något förfärligt leda till något bättre?

Opinionskrönikor Jag såg först Madison Paxton bakom ett berg av pudersockrade rom-kakor och croissanter. Det var dagarna efter Trump blivit president, och hon hade då kräkts i flera dagar, en inte alldeles ovanlig reaktion till nya … ?

Nordebo: Främlingsfientlighet som regeringsunderlag

Opinionskrönikor Moderaterna har haft det på tungan länge, utan att riktigt våga öppna munnen. Men nu blev det inre trycket, från djupare regioner i partiet, så stort att bekännelsen slank över läpparna. ?