Dorotea

Miljonstöd till natursatsningar i länet

Publicerad 8 juni 2012

Dorotea Sex kommuner får dela på nära 1,6 miljoner kronor till lokal naturvård.

Det är Länsstyrelsen som fördelat pengarna, som går till lokala naturvårdsprojekt. 14 av totalt 18 ansökta projekt har fått klartecken för bidrag. Högst 50 procent av kostnaden får bidrag, så totalt genomförs nu naturvårdsprojekt för tre miljoner kronor. Flera av projekten genomförs i samverkan mellan kommun och lokala föreningar.

Bland annat stöds projekt som gör naturen tillgänglig, gynnar friluftsliv och gynnar växt- och djurarter.
Stort intresse syns i år för att ta fram kommunala planer och att jobba med tillgänglighet och naturvårdsinformation, skriver Länsstyrelsen.

Några av de projekt som fått medel i år:
Naturskola i Dorotea kommun

Naturinformation till invandrare i Vindelns kommun

Bildande av kommunala naturreservat i Lycksele kommun

Vandringsleder längs Vindelälven i Vännäs kommun

Ett ledprojekt i Vilhelmina kommun

Skellefteå kommun får bland annat bidrag för att tillsammans med bland annat fiskevårdsområden ta fram underlag för att gynna den starkt hotade flodkräftan.

Fler vill turista i södra Lappland

Dorotea Allt fler turister söker sig till södra Lappland. Gästnätterna hittills i år… ?

Älgjägare attackerad av björn

Älgjägare attackerad av björn

Dorotea En jägare blev i dag attackerad av en björn vid länsgränsen.
Älgjägaren blev… ?

Halkan är här - på med vinterdäcken

Halkan är här - på med vinterdäcken

Dorotea Halkan har slagit till i Västerbotten. Trafikverket har gått ut med en rad… ?

Dyraste och billigaste kommunen

Dyraste och billigaste kommunen

Dorotea Kostnaderna för el, vatten, värme och avfall skiljer sig mycket mellan länets… ?