Dorotea

Miljonstöd till natursatsningar i länet

Publicerad 8 juni 2012

Dorotea Sex kommuner får dela på nära 1,6 miljoner kronor till lokal naturvård.

Det är Länsstyrelsen som fördelat pengarna, som går till lokala naturvårdsprojekt. 14 av totalt 18 ansökta projekt har fått klartecken för bidrag. Högst 50 procent av kostnaden får bidrag, så totalt genomförs nu naturvårdsprojekt för tre miljoner kronor. Flera av projekten genomförs i samverkan mellan kommun och lokala föreningar.

Bland annat stöds projekt som gör naturen tillgänglig, gynnar friluftsliv och gynnar växt- och djurarter.
Stort intresse syns i år för att ta fram kommunala planer och att jobba med tillgänglighet och naturvårdsinformation, skriver Länsstyrelsen.

Några av de projekt som fått medel i år:
Naturskola i Dorotea kommun

Naturinformation till invandrare i Vindelns kommun

Bildande av kommunala naturreservat i Lycksele kommun

Vandringsleder längs Vindelälven i Vännäs kommun

Ett ledprojekt i Vilhelmina kommun

Skellefteå kommun får bland annat bidrag för att tillsammans med bland annat fiskevårdsområden ta fram underlag för att gynna den starkt hotade flodkräftan.

Grahn: L väldigt eniga om ett nej

Grahn: L väldigt eniga om ett nej

Dorotea Dorotea kommun säger ja till en storregion, men hos liberalerna är motståndet… ?

Stora störningar i tv-nätet

Stora störningar i tv-nätet

Dorotea På grund av en omfattande frekvensomläggning kommer det att vara stora… ?

900 personer spårlöst försvunna

900 personer spårlöst försvunna

Dorotea Fler än hälften, 900 stycken, av de flyktingar i norr som fått ett… ?

Vem blir länets mest företagsamma?

Dorotea Nu ska länets mest företagsamma utses. Svenskt Näringsliv i Västerbotten… ?