Dorotea

Miljonstöd till natursatsningar i länet

Publicerad 8 juni 2012

Dorotea Sex kommuner får dela på nära 1,6 miljoner kronor till lokal naturvård.

Det är Länsstyrelsen som fördelat pengarna, som går till lokala naturvårdsprojekt. 14 av totalt 18 ansökta projekt har fått klartecken för bidrag. Högst 50 procent av kostnaden får bidrag, så totalt genomförs nu naturvårdsprojekt för tre miljoner kronor. Flera av projekten genomförs i samverkan mellan kommun och lokala föreningar.

Bland annat stöds projekt som gör naturen tillgänglig, gynnar friluftsliv och gynnar växt- och djurarter.
Stort intresse syns i år för att ta fram kommunala planer och att jobba med tillgänglighet och naturvårdsinformation, skriver Länsstyrelsen.

Några av de projekt som fått medel i år:
Naturskola i Dorotea kommun

Naturinformation till invandrare i Vindelns kommun

Bildande av kommunala naturreservat i Lycksele kommun

Vandringsleder längs Vindelälven i Vännäs kommun

Ett ledprojekt i Vilhelmina kommun

Skellefteå kommun får bland annat bidrag för att tillsammans med bland annat fiskevårdsområden ta fram underlag för att gynna den starkt hotade flodkräftan.

Beslut om samiskt parlament kan dröja

Beslut om samiskt parlament kan dröja

Dorotea Det ser inte ut att bli något snabbt beslut om placeringen av den samiska… ?

Utökad vädervarning för Västerbotten

Utökad vädervarning för Västerbotten

Dorotea Nu drar ett rejält snöfall med blåst in över stora delar av länet.
Fram till… ?

Dorotea fullföljer besparing på näringslivet

Dorotea Besparingen på näringslivskontoret, som enligt uppgift ledde till kommunchefens… ?

Kraftig folkökning i Umeå

Kraftig folkökning i Umeå

Dorotea Umeå växte med 2 115 personer under 2016, den största folkökningen på länge.
I… ?