Hörnefors

Hälsocentral måste bättra arbetsmiljön

Publicerad 16 maj 2012 (uppdaterad 16 maj 2012)

Hörnefors Hörnefors hälsocentral måste åtgärda brister i arbetsmiljön.

FÖLJ ÄMNEN

Efter att arbetsmiljöverket gjort en inspektion på hälsocentralen kräver de nu ett antal förbättringar. Bristerna gäller bland annat möjligheterna för personal att snabbt kalla på hjälp vid en hotfull situation och att det saknas riskbedömning för arbete med toxiska läkemedel.

Hyrestvister ökar i norr

Hyrestvister ökar i norr

Hörnefors Avtalstvister mellan hyresgäster och hyresvärdar ökar i norra Sverige – det… ?

Stora störningar i tågtrafiken

Stora störningar i tågtrafiken

Hörnefors Det råder för närvarande stora störningar i tågtrafiken, rapporterar… ?

Stökig natt på länsvägarna

Stökig natt på länsvägarna

Hörnefors Polisen rapporterar att snöovädret ställt till det i trafiken på många platser… ?

Varnar: Besvärligt på vägarna

Varnar: Besvärligt på vägarna

Hörnefors Trafikverket varnar för marigt före på flera vägar i länet med anledning av… ?