Hörnefors

Hälsocentral måste bättra arbetsmiljön

Publicerad 16 maj 2012 (uppdaterad 16 maj 2012)

Hörnefors Hörnefors hälsocentral måste åtgärda brister i arbetsmiljön.

FÖLJ ÄMNEN

Efter att arbetsmiljöverket gjort en inspektion på hälsocentralen kräver de nu ett antal förbättringar. Bristerna gäller bland annat möjligheterna för personal att snabbt kalla på hjälp vid en hotfull situation och att det saknas riskbedömning för arbete med toxiska läkemedel.

Han håller musiken igång

Han håller musiken igång

Hörnefors Körsång och musik har alltid varit en viktig del i Bengt Långströms liv. I 61… ?

Full pott gav länsbo storvinst

Full pott gav länsbo storvinst

Hörnefors En kupong inlämnad i i en butik i Hörnefors gav på onsdagen full utdelning.
I… ?

Vill bygga bostadsrätter i Hörnefors

Hörnefors OF Bygg har för avsikt att bygga ett 30-tal bostadsrätter i centralt läge vid… ?

Breda fordon på E4

Hörnefors Trafikverket meddelar att ett antal breda fordon kommer att färdas norrut på E4… ?