Umeå

Pedagoger får inte söka interna lärartjänster

Publicerad 15 maj 2012

Umeå Förskollärare och fritidspedagoger, som har vidareutbildat sig till lärare, får inte söka internt utlysta lärartjänster inom Umeå kommun. Det är bara redan anställda lärare som kan konkurrera om internt utlysta lärartjänster.

FÖLJ ÄMNEN

Det är från början Lärarförbunden och kommunen som har kommit överens om att rätten att söka internt utlysta lärartjänster ska förbehållas dem som redan är anställda som lärare.

Bakgrunden till det är att kommunen i många år har haft ett överskott på lärare. För att slippa säga upp lärare väljer kommunen, med stöd av lärarnas fackförbund, att inte släppa in 00lärare som från början är förskollärare eller fritidspedagoger.

Konsekvensen av det är att redan anställda fritidspedagoger och förskollärare som vidareutbildat sig till lärare inte får en chans att använda sina utbildningar.

En av de drabbade pedagogerna har i en skrivelse till kommunen protesterat mot regeln. Hon valde att utbilda sig till lärare efter att ha jobbat inom kommunens barnomsorg i 20 år. Hon fick sin lärarexamen för sex år sedan, men har sedan dess inte kunnat söka tjänster som lärare.

Får inte söka

Eftersom hon redan hade en tjänst i kommunen måste hon återvända till den och därmed får hon inte söka lärartjänster.

Hon har inte heller rätt att delta i fortbildning för lärare. Hon kan söka externt utlysta lärartjänster, men det har varit mycket ont om dem de senaste åren.

Enda möjligheten

Den enda möjligheten att ta sig in på en lärartjänst är att vikariera. Den som är vikarie riktigt länge kan till slut bli inlasad på lärartjänster. Den möjligheten har inte de som redan är anställda inom kommunen.

– Alla går före mig, säger pedagogen bakom skrivelsen till kommunen.

Hon betraktar sin lärarutbildning som bortkastad. Ewa Gustafsson, personalansvarig för skolan i Umeå, håller inte med om det. Hon bekräftar, i en svarsskrivelse till den från läraryrket utlåsta pedagogen, att kommunen och lärarförbunden varit överens om att endast redan anställda lärare får söka internt utlysta lärartjänsten.

Ewa Gustafsson skriver att den utlåsta läraren hade otur, som blev färdig lärare just när det rådde läraröverskott i Umeå. Enligt Ewa Gustafsson väntar andra tider. Från och med nästa läsår kommer behovet av nya lärare att öka. Umeå kommun kommer under en tioårsperiod att ha stort behov av att rekrytera fler lärare.

Birgitta Ljungberg, ordförande för Lärarförbundet, har redan påtalat för kommunen att det är dags att öppna upp internrekryteringen för fler än redan anställda lärare.

– Jag påtalade det redan i höstas. Det bör ske så snart som möjligt, säger Ljungberg.

Kerstin Eriksson
090-17 60 72
kerstin.eriksson@vk.se

 • JoDa

  Jamen det är lugnt… det är 00lärare som inte får jobb. Citat:”..endast inte släppa in 00lärare ..”

  • Duggan

   Du måste sakna abstrakt tänkande eller nåt. Du märkte felstavningar i en annan artikel också. Vem fan bryr sig?

   • Tant grå

    Och du måste sakna humor… :)

    Men för att svara på din fråga om vem fan som bryr sig så är jag en av dem som gör det. Att folk här bland kommentarerna skriver mer eller mindre som krattor är ju en sak så länge man förstår vad de menar (vilket ibland är omöjligt), men professionella journalister som har som jobb att skriva och förmedla information ska banne mig skriva rätt eller låta någon som kan korrekturläsa innan det går ut i tryck, oavsett om det är i pappersform eller digitalt.

    Ett tag var VKs artiklar riktigt bedrövligt skrivna, flertalet felskrivningar i nästan varje artikel, men tummen upp för det har blivit mycket bättre.

 • Gäller även andra

  Den här regeln gäller inte bara lärare. Samma sak för bibliotekarier, som måste ha en tjänst som bibliotekarie för att få söka interna biblioteksjobb. Logiskt?

 • langben

  Det handlar inte om att gå före utan om att få möjlighet att ens söka. Om det dessutom finns andra mer meriterade kandidater så kommer de att få tjänsten framför den utan erfarenhet.

Friska vindar skapade skräpkonstverk

Friska vindar skapade skräpkonstverk

Umeå De friska vindarna i Umeå under söndagen skapade liksom ett konstverk av skräp… ?

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Skolan för barnen som inte får gå i skola

Skolan för barnen som inte får gå i skola

Umeå Kyrkan driver i Backengården, med stöd av Umeå kommun, en pedagogisk verksamhet… ?

Kyrkan ska sälja Backengården

Kyrkan ska sälja Backengården

Umeå I mitten av maj går kyrkans avtal om härbärget på Backengården ut. Efter det… ?

Kritik mot obalans mellan stad och landsbygd

Kritik mot obalans mellan stad och landsbygd

Umeå Miljö- och hälsoskyddsnämnden är kritisk i sitt remissvar till förslaget till… ?

Böteshot mot dålig arbetsmiljö

Böteshot mot dålig arbetsmiljö

Umeå Transdev, bolaget som kör E4-bussarna, måste under våren vidta en rad åtgärder… ?