Vännäs
Scanpix

Järnvägsförbud i Vännäs

Publicerad 14 maj 2012 (uppdaterad 14 maj 2012)

Vännäs Efter en säkerhetsinspektion förbjuder Transportstyrelsen med omedelbar verkan all trafik på den kommunala järnvägen i Vännäs.

FÖLJ ÄMNEN

Myndigheten talar i sitt beslut lite högtravande om Vännäs kommuns infrastrukturanläggning, även om det bara handlar om ett enda järnvägsspår på 370 meter, som inte använts sedan kommunen 2009 fick tillstånd att nyttja det.

– Det handlar om ett spår på mark som vi arrenderar och som var tänkt att nyttjas för en combiterminal som inte blev av, berättar Jonas Holmberg, gatu- och va-chef i kommunen och tillika infrastrukturförvaltare.

Spåret, som är beläget i nordvästra delen av bangården i Vännäs, har vid Transportstyrelsen inspektion befunnits sakna skyltar som anger gränsen för var den kommunala anläggningen går, liksom skyltar för hastighetsbegränsningen på 10 kilonmeter per timme.

Vidare kräver myndigheten att Vännäs inkommer med besiktningsprotokoll för 2012, där det tydligt framgår ”att aventuella brister av akut- eller veckofel är åtgärdade”, samt en beskrivning över hur kommunen hanterar eventuella olyckor.

Om kommunen inte kan visa att man har avhjälpt bristerna senast den 23 augusti kommer tillståndet att dras in.
– Vi ska se till att formellt stänga av spåret, säger Jonas Holmberg.

Vänsterpartiets ordförande avgår

Vännäs Vänsterpartiets ordförande i Vännäs, Andreas Jansson, avgår med omedelbar… ?

Unga slöjdare saknas i gammal förening

Unga slöjdare saknas i gammal förening

Vännäs 50 år har gått och slöjden lever vidare, men en sak saknas. De unga.
Det är 50… ?

Djuren i centrum i Gunillas liv

Djuren i centrum i Gunillas liv

Vännäs Djur och natur har alltid stått Gunilla Jämte i Mosjö, Vännäs, nära. Hon har… ?

TV: De är de sista på utbildningen

Vännäs Här är de sista eleverna som får gå Liljaskolans svetsutbildningen.
Eleverna är… ?