Vännäs
Scanpix

Järnvägsförbud i Vännäs

Publicerad 14 maj 2012 (uppdaterad 14 maj 2012)

Vännäs Efter en säkerhetsinspektion förbjuder Transportstyrelsen med omedelbar verkan all trafik på den kommunala järnvägen i Vännäs.

FÖLJ ÄMNEN

Myndigheten talar i sitt beslut lite högtravande om Vännäs kommuns infrastrukturanläggning, även om det bara handlar om ett enda järnvägsspår på 370 meter, som inte använts sedan kommunen 2009 fick tillstånd att nyttja det.

– Det handlar om ett spår på mark som vi arrenderar och som var tänkt att nyttjas för en combiterminal som inte blev av, berättar Jonas Holmberg, gatu- och va-chef i kommunen och tillika infrastrukturförvaltare.

Spåret, som är beläget i nordvästra delen av bangården i Vännäs, har vid Transportstyrelsen inspektion befunnits sakna skyltar som anger gränsen för var den kommunala anläggningen går, liksom skyltar för hastighetsbegränsningen på 10 kilonmeter per timme.

Vidare kräver myndigheten att Vännäs inkommer med besiktningsprotokoll för 2012, där det tydligt framgår ”att aventuella brister av akut- eller veckofel är åtgärdade”, samt en beskrivning över hur kommunen hanterar eventuella olyckor.

Om kommunen inte kan visa att man har avhjälpt bristerna senast den 23 augusti kommer tillståndet att dras in.
– Vi ska se till att formellt stänga av spåret, säger Jonas Holmberg.

”Markägarna blir vinnare”

Vännäs Det blir fastighetsägarna som blir de stora vinnarna med det här upplägget.
Det… ?

”Vattenfall inte ansvarig”

Vännäs Vattenfall anser inte att kraftbolaget är ansvarig för skötseln av vallarna.
–… ?

Bybor rasar över Vännäs beteende

Bybor rasar över Vännäs beteende

Vännäs Vännäs kommun tvingar fastighetsägare att ta över underhållet och det… ?

Många vill bli samhällsvetare

Många vill bli samhällsvetare

Vännäs Antagningen till länets gymnasieskolor är klar. Det finns till en början gott… ?

Fredagens väder i Vännäs

Mulet och 18 grader

Läs artikel
Tyck till om Vännäs
Applåden från Vännäs