Ny användare

Få tillgång till alla nyheter på vk.se genom att starta en prenumeration idag. Du som redan prenumererar på papperstidningen kan aktivera ditt kostnadsfria digitala konto, VK+.

Klicka här för mer information.

Logga in

Debattartiklar

repliken: IT i svenska skolan är ett försummat kapitel

Publicerad 15 maj 2012

Debattartiklar Visst saknas en vision för IT i skolan. Men det är utbildningsministern snarare än IT-ministern som bär ansvaret för detta.

Tre rektorer för högskolorna i Dalarna och Gotland respektive Mittuniversitetet kritiserar (2/5) i ett inlägg regeringens Digitala agenda för Sverige för att inte inkludera en nationell strategi för digitalisering och nätbaserad utbildning. Man lyfter verkligen en viktig fråga.

IT i skolan är ett sorgligt försummat område, där utbildningsministern abdikerar och överlåter åt kommunerna att lösa uppgiften. Det är märkligt att landets utbildningsminister totalt blundar för de orättvisor som avsaknaden av en nationell IT-strategi eller handlingsplan för skolan skapar, för att inte nämna de mer långsiktiga effekterna av att Sverige, i motsats till andra ledande IT-användande länder, inte har en handlingsplan för att nyttja moderna hjälpmedel i pedagogik och skoladministration.

Även användningen i högskolorna ska givetvis ingå i ett sådant dokument. Efter senaste regeringsombildningen blev Jan Björklund ansvarig även för detta område, varför han inte kan skylla ifrån sig. Departementet saknar en vision för en modern svensk grundskola och högskola, och inser inte heller behovet av en sådan.

Det visar också hans statssekreterare Bertil Östberg i en intervju i Computer Sweden (12-03-15). Han anser att det inte är brist på styrdokument som är skolans problem. Jag vill hävda motsatsen, särskilt då det avser ett så för samhället centralt område som hur IT kan stödja skolverksamheten.

Östberg tycks tro att det bara handlar om tillgång till datorer i skolan. Fel, det handlar om hur själva kärnverksamheten – utbildningen i skola och högskola – kan förbättras med moderna hjälpmedel. Det handlar om hur grundskola och högskola kan effektiviseras med moderna administrativa hjälpmedel.

”IT kan vara med som en bit – att göra undervisningen intressant”, säger statssekreteraren. Det är att förminska frågan. Det handlar om att ge våra elever och studenter bästa förutsättningar, inte att locka dem att komma till undervisningen.

Dock är det nog så att skulden inte ska läggas på IT-minister Anna-Karin Hatt, vilket man kan uppfatta att nämnda rektorer verkar anse. De skulle nog göra en bättre insats om de uppvaktar utbildningsministern i frågan. Det är där proppen sitter.

Mikael von Otter
näringspolitisk expert
IT&Telekomföretagen inom Almega

Ökat regionalt kulturansvar har blivit helt nödvändigt

Ökat regionalt kulturansvar har blivit helt nödvändigt

Debattartiklar (2012-12-20) Vill man i norra Sverige bry sig om sitt eget kulturarv får man medverka till att skapa och utveckla arkivsamlingar på egen… ?

Kulturväven i Umeå var en idé - som nu är förverkligad

Kulturväven i Umeå var en idé - som nu är förverkligad

Debattartiklar (2014-12-19) Intresset från umeborna för Kulturväven har varit överväldigande. Det visar att Kulturväven fyller en viktig uppgift och många… ?

Lisa Tegby: En hoppfull julbetraktelse

Lisa Tegby: En hoppfull julbetraktelse

Debattartiklar (2014-12-19) Inte långt från Kapstadens internationella flygplats ligger Khayelitsha. Det är den glänsande flygplatsens kontrast. Tror man… ?

Jobbarna måste överge SD

Jobbarna måste överge SD

Debattartiklar Arbetarpartiet ska bidra i kampen för att besegra Alliansen och Sverigedemokraterna. För att segra krävs en politik som kan vinna väljare… ?

replik: En större region i norr gör ändå ingen skillnad!

Debattartiklar (2014-12-18) Det behövs inte en större region i nordligaste Sverige. Det som behövs är ett klokare och rättvisare beskattningssystem där… ?