Ny användare

Få tillgång till alla nyheter på vk.se genom att starta en prenumeration idag. Du som redan prenumererar på papperstidningen kan aktivera ditt kostnadsfria digitala konto, VK+.

Klicka här för mer information.

Logga in

Debattartiklar

repliken: IT i svenska skolan är ett försummat kapitel

Publicerad 15 maj 2012

Debattartiklar Visst saknas en vision för IT i skolan. Men det är utbildningsministern snarare än IT-ministern som bär ansvaret för detta.

Tre rektorer för högskolorna i Dalarna och Gotland respektive Mittuniversitetet kritiserar (2/5) i ett inlägg regeringens Digitala agenda för Sverige för att inte inkludera en nationell strategi för digitalisering och nätbaserad utbildning. Man lyfter verkligen en viktig fråga.

IT i skolan är ett sorgligt försummat område, där utbildningsministern abdikerar och överlåter åt kommunerna att lösa uppgiften. Det är märkligt att landets utbildningsminister totalt blundar för de orättvisor som avsaknaden av en nationell IT-strategi eller handlingsplan för skolan skapar, för att inte nämna de mer långsiktiga effekterna av att Sverige, i motsats till andra ledande IT-användande länder, inte har en handlingsplan för att nyttja moderna hjälpmedel i pedagogik och skoladministration.

Även användningen i högskolorna ska givetvis ingå i ett sådant dokument. Efter senaste regeringsombildningen blev Jan Björklund ansvarig även för detta område, varför han inte kan skylla ifrån sig. Departementet saknar en vision för en modern svensk grundskola och högskola, och inser inte heller behovet av en sådan.

Det visar också hans statssekreterare Bertil Östberg i en intervju i Computer Sweden (12-03-15). Han anser att det inte är brist på styrdokument som är skolans problem. Jag vill hävda motsatsen, särskilt då det avser ett så för samhället centralt område som hur IT kan stödja skolverksamheten.

Östberg tycks tro att det bara handlar om tillgång till datorer i skolan. Fel, det handlar om hur själva kärnverksamheten – utbildningen i skola och högskola – kan förbättras med moderna hjälpmedel. Det handlar om hur grundskola och högskola kan effektiviseras med moderna administrativa hjälpmedel.

”IT kan vara med som en bit – att göra undervisningen intressant”, säger statssekreteraren. Det är att förminska frågan. Det handlar om att ge våra elever och studenter bästa förutsättningar, inte att locka dem att komma till undervisningen.

Dock är det nog så att skulden inte ska läggas på IT-minister Anna-Karin Hatt, vilket man kan uppfatta att nämnda rektorer verkar anse. De skulle nog göra en bättre insats om de uppvaktar utbildningsministern i frågan. Det är där proppen sitter.

Mikael von Otter
näringspolitisk expert
IT&Telekomföretagen inom Almega

Lärarna kan hantera konflikter

Lärarna kan hantera konflikter

Debattartiklar (2015-09-05) Orsaken till uppkomna konflikter sitter inte i lärares brist på utbildning och okunskap hur konfliktsituationer i skolan ska… ?

Evastina Bender: Vad luktar det egentligen?

Debattartiklar (2015-09-04) Det brinner i Washington State, i Oregon och Idaho och andra torra stater. Ligger vinden på luktar det bränt i Seattle…. ?

Nu gör Umeå samma misstag som Sundsvall till sist rättar till

Debattartiklar (2015-09-04) Sundsvall – som tidigare sågs som ett varnande exempel – har börjat vårda sin innerstad med yttersta omsorg. När den nya… ?

Trafikverket gör dubbelfel med Västra länken

Debattartiklar (2015-09-03) Så har då beslutet av Västra länken tagits. På nytt väljer Trafikverket (med säte i Luleå) något av alternativen intill… ?

Ungern bygger ny Berlinmur

Ungern bygger ny Berlinmur

Debattartiklar (2015-09-03) Med stängsel bygger Ungern en ny Berlinmur, precis som om Mellaneuropas historia mellan 1956 och 1989 aldrig hade hänt. Att… ?