ILLUSTRATION: Andreas Hermansson/Arkitekthuset Monarken

"Hotellet skadar kulturmiljön"

Umeå.
En tung remissinstans går på länsstyrelsens linje och säger nej till det planerade höghushotellet i Åhlénskvarteret.
Sven Björkland
Uppdaterad 29 april 2012 kl. 16:55

Kommunens strid mot länsstyrelsen i frågan om vem som ska styra Umeås utveckling de kommande åren är ännu inte avgjord.

Umeå kommun har en vision om 200 000 invånare till år 2050. Men för det krävs förtätning, vilket innebär högre hushöjder på upp till 13-14 våningar i Umeå.

Kommunfullmäktige har redan antagit en översiktsplan, som överensstämmer med planerna för det höga, spektakulära hotellet med sina glasfasader. Men länsstyrelsen tycker att byggnaden är för hög och dominant, och har upphävt den aktuella detaljplanen för kvarteret Thor (Åhlénskvarteret).

Umeå kommun överklagade beslutet till regeringen, som nu har ärendet på sitt bord.

- Det är helt avgörande för Umeås framtida tillväxtmöjligheter, sade byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) i en intervju med VK strax innan nyår.

Remissinstansen Riksantikvarieämbetet, som granskat alla handlingar och besökt Umeå i ärendet, anser nu att länsstyrelsens beslut om att upphäva detaljplanen ska stå fast, eftersom ett genomförande skulle innebära en "påtaglig skada på kulturmiljön inom riksintresseområdet Umeå".

Riksantikvarieämbetet menar bland annat att kvarteret Thor gränsar direkt till flera värdekärnor för riksintresset, bland annat när det gäller Storgatan som går igenom centrum och passerar precis förbi kvarteret för det planerade höghushotellet.

"Mycket av centrala Umeås värdefulla bebyggelse återfinns längs Storgatsstråket genom centrum. Här finns handelsgårdar, monumentala symbolbyggnader och förnäma bostadshus med tydlig koppling till Storgatans status som den viktigaste gatan i Umeå. Flera av byggnaderna har ett ståndsmässigt yttre och är två till tre våningar höga. Till höjd och volym är de jämbördiga och underordnar sig såväl Rådhuset som stadskyrkans torn", skriver Riksantikvarieämbetet i sitt yttrande.

Ytterligare ett argument till varför myndigheten anser att kvarteret utgör en olämplig plats för höghushotellet är att de flesta höga byggnader i centrumkärnan har sina lägen väster om Rådhusesplanaden, och inte öster om som i det här fallet.

"Att kvarteret byggs om och förtätas har Riksantikvarieämbetet inga synpunkter på. Det är de nya byggnadernas höjd, volym och utformning som gör att riksintressets värden påtagligt skulle skadas genom att de kraftigt bryter mot befintliga karaktärsdrag och reducerar befintliga byggnaders kulturvärden", skriver myndigheten i sitt yttrande.

Annons
FÖLJ ÄMNEN
Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Denna artikel beskriver det vi känner till just nu. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats. Läs mer här
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten