"Entré Syd olämplig placering för Ikea"

Umeå.
Både Länsstyrelsen och Trafikverket anser att Ikeas etablering på Entré Syd är olämplig. Risken för en flygplansolycka är orsaken.
Anders Brodin
Uppdaterad 27 april 2012 kl. 23:06

VK har tidigare berättat om den riskanalys som tagits fram som en del av arbetet med den nya detaljplanen.

I riskanalysen konstaterades att sannolikheten för att ett flygplan störtar vid Entré Syd är mycket låg - men att konsekvenserna skulle bli väldigt svåra om det inträffade.

Riskanalys

Det är också den riskanalysen som Länsstyrelsen och Trafikverket hänvisar till i de yttranden som lämnats in till Umeå kommun, i samband med att förslaget till detaljplan för Entré Syd varit ute på offentlig utställning.

Länsstyrelsen skriver dock i sitt yttrande:

"Länsstyrelsen är liksom Trafikverket tveksam till lokaliseringen på grund av risken. Länsstyrelsen gör ändå bedömningen att risken inte medför att detaljplanen ska överprövas."

Förslaget på ny detaljplan för Entré Syd, där Ikea och Ikano avser att etablera sig, har funnits på offentlig utställning under fyra veckor. I onsdags var sista dagen för att lämna in synpunkter.

Bullerfrågor

Sammanlagt har 18 yttranden lämnats in till Umeå kommun.

Ett flertal kommer från privatpersoner, i huvudsak boende i närheten av Entré Syd.

De tar bland annat upp buller- och luftkvalitetsfrågorna, som en följd av den ökade trafiktillströmningen och en omfattande godshantering.

Det finns även synpunkter kring det framtida vägreservat som finns utmed Entré Syd, grönytornas utformning liksom bullervallar istället för bullerplank.

Annons
FÖLJ ÄMNEN
Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Denna artikel beskriver det vi känner till just nu. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats. Läs mer här
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten