Storuman/Tärnaby

Kyrkligt uppror i Storuman

Publicerad 27 april 2012 (uppdaterad 27 april 2012)

Storuman/Tärnaby Ilskan över tvångsäktenskapet med Vilhelmina blir allt större i Storuman.

Allt fler församlingsbor och politiker kräver att få lämna Stensele-Vilhelmina Kyrkliga samfällighet och återgå till att få var en egen församling igen. Mer än 900 personer har undertecknat upprop med krav på utträde.

Leif-Göran Johansson

– Det här växer hela tiden och det börjar likna ett kyrkligt uppror. Vi förväntar oss att kyrkan inte ska ha kvar det här tvångsäktenskapet. Kyrkan lyfter  ju fram kärleksbudskapet och då vore det väl rimligt att man tillämpar det i praktiken också och visar att det inte bara är en slogan, säger Leif-Göran Johansson, ordförande i Storumans Socialdemokratiska Förening.

Första majfråga

I samband med 1-majfirandet kommer man att ta upp församlingsfrågan som den viktigaste politiska frågan just nu.

– Det är första gången som partiet tar upp en kyrklig fråga på första maj, men ingen annan fråga engagerar så många människor just nu inom vår kommun som denna, både inom vårt parti och andra partier. Både centerpartiet och moderaterna ställer sig också bakom kravet på utträde, säger Leif Göran Johansson.

Johansson poängterar att man inte är mot samarbete, men sammanslagningen är en konstruktion som visat sig vara misslyckad.

– Vi kan samarbete kring frågor och tjänster utan att tvingas ihop, säger han.

 • L Kjellake

  Ja, ja lev ju en bit öst’om kyrka. Visst ska Stensele få vara en egen församling. Min farfarfarfarfar var förste prästen i Stensele. Sedan for han till Vilhelmina.  Om Stenseleborna har byggd detta monument så ska det vara ett nationellt minnesmärke som inte ska bero på spekulanter hos kyrkan.
  Storumans kommun skall framhäva detta monument. Vi, hela kommunen ska ge vårt bidrag för att vidmakthålla en av de finaste träkyrkorna i Sverige.,

 • Backlundmarta

  Ett fantastiskt deltagande både från församlingsbor och kyrkopolitiker bådar gott för församlingen och kommunen. Nu kanske vi kan börja rösta i kykovalet också oavsett tvångsäktenskap eller singel-liv. Hoppfull

 • Barbro

  Nu är det ju så att debet och kredit måste gå ihop i svenska kyrkan ochså. När befolkningen minskar i inlandet måste beslutet tas om att gå samman om man vill ha en kyrklig aktivitet annars kan ju en nedläggning bli resultatet istället.

  • Eric

   Hej Barbro!
   Jag undrar… Går debit och kredit inte ihop i Stensele Församling?

  • Lasse-Maja

   Gå ihop, kommer aldrig Stensele församling att göra så länge som vi måste dela med oss av våra pengar till Vilhelmina med fördelningen i den gemensamma kassan  som följer: 35% Stensele och 65%!!! till Vilhelmina. Kh försvarar den fördelningen med att V-mina är större än Stensele, sen vem som ”drar” in mer pengar till detta eller förbrukar mest spelar ingen roll. Så om Stensele bidrar med ex. 100 kronor och Vilhelmina med 50 kronor till den gemensamma kassan så har  Vilhelmina lika fullt rätt att ”göra av med” 97,50 och vi får nöja oss med resten. I min värld så blir det ertt stort minus för oss i Stensele församling. OBS! Detta var ett exempel på hur det slår mot oss i Stensele församling.

   • Ronny Thellbro

    Fördelningen 35/65 ägde relevans för några år sedan och byggde på ansvarsfördelningen att Vilhelmina kr skulle bära Umnäs verksamhetskostnad. Storleksmässigt gäller följande: 
    Sse+Vma har 9234 medlemmar.3571 p = 78% av befolkningen tillhör Sse och siffrorna 5663 p=80% för Vma.
    Mao är 61,3 % bosatta i Vma och 38,7% i Sse. Skattefördelningen svarar mot samma relationstal.
    En titt på -12 års budget visar att Sse är de verkliga vinnarna på samgåendet. Personal, förs.verksamhet samt fastigheter visar att Sse får betydligt mera än i förhållandet till antal medlemmar.
    Nettoförslusten i personal sedan -06 är för Sse  O,8 0ch för Vma 2,5.
    Vem vill hålla myten vid liv att ”Allt far till Vma”?
    Vi ska väl ändå bygga våra ställningstaganden på fakta? Eller hur?

    Ronny Thellbro, kh Stensele Vilhelmina pastorat
      

 • Lämna körkan.

  Det finns ju många som inte sörjer i kyrkan också. Tycker alla ska ta en titt på deklerationen och se om man betalar till kyrkan. Är man inte Kristen eller inte har något intresse av det tycker jag man ska lämna kyrkan och då slipper du skatten.

 • Kalle

  Barbro,
  Det blir väl än värre om det blir sammanslagning med Lycksele, snacka om att bli marginaliserad och stadiet kyrklig samfällighet är redan passerat

 • saven49

  Det märkliga är väl att folk fortfarande tror att svenska kyrkan är kristen. Svenska kyrkan är en närapå helt avfallen kyrka !  är det någon som i en kyrka de senaste 30 åren ,har hört predikan om syndaskuld , syndaånger och omvändelse , men även Guds vrede över de som inte håller sig till Guds ord ? nä , tänkte väl det.

 • kyrklig

  Märkligt att inte Kd också vill återgå till att vara egen församling, eller är det vissa påtryckningar från annat håll som gör att man inte får? Frågan kan också ställas hur det är med kyrkotillhörigheten inom Kd, det kanske finns flera inom partiet som inte tilhör kyrkoförsamlingen? Intressant är också frågan hur den S politiker i församlingen som sitter i Stiftstyrelsen har tänkt sig bli återvald vid nästa kyrkoval. Begår han inte ett politiskt ”självmord”” eftersom han strävar mot att få en enda stor församling av hela Södra Lapplans kontrakt?
  Jag hoppas att kampen i Stensele församling slutar med att man åter blir självständig och en egen församling,  likaså också de övriga församlingarna som så önskar inom kontraktet.

 • Marianne på Bygget Mosekälla

  Tycker inte att man på 1 Maj, arbetarens dag, ska demonstrera och manifestera för sammanslagningar mellan olika församlingar!
  Kyrka och Stat är skilda åt, det borde Kyrka och kommun också vara!
  Förstår inte varför man fortsätter att blanda in politiker
  i kyrkorådet, när kyrkan skulle må mycket bättre och utvecklas bättre av att den styrdes och sköttes av människor som är intresserade och verkligen vet vad Kyrkan står för och behöver!
  Håller helt och fullt med ”Ingen politisk fråga”
  Sedan kan jag också tycka att de politiker som lyssnade till konsulten som du ovan beskriver, borde ha berättat för konsulten om Storuman kommuns framtids optimism!

  • Ronny Thellbro

   Jag delar din åsikt Marianne. Sekulära partier har inget mandat att besluta i kyrkliga frågor o ska inte ha det heller. I partierna sitter många som inte ens tillhör Sv K men får inflytande om partistyrelserna skulle besluta i kyrkl frågor. Kyrkan har sina egna beslutande organ.
   Glesbygden behöver allt tätare samverkan för att behålla kvalité o god service. För kyrkan är detta en självklarhet. Isolationism o avståndstagande blir inte en god beredskap inför framtiden. Tanken har heller inget stöd i den kristna tron. Att samverka med sin ”nästa” är god kristen etik. Hur kan ”skilsmässan” med grannen bli 1-majs viktigaste fråga när avfolkning, hotad service och arbetslöshet är mycket närliggande problem för både S-uman och Vma?

   Ronny Thellbro, kh Sse/Vma pastorat

 • Lasse-Maja

  Och arbetstillfällena vi har tappat och kommer att fortsätta att tappa, räknas inte de och detta är en följd av  sammanslagningen? Är inte det värt att ta upp på 1 maj ? Då kanske vi inte heller kan tala på 1 maj om SAAB´s problem med försäljningen/konkursen? Den får till följd att folk blir arbetslösa! Vårat problem ska absolut tas upp 1 maj. Det medför nämligen att arbetstillfällen inom kommunen Storuman  går förlorade vid en sammanslagning med Vilhelmina församling. På det viset börjar konsulten med sin dystra statistik att få rätt,  rätt om utflyttning från kommunen pga arbetsbrist.

 • http://www.facebook.com/people/Hakan-Rombe/1432084064 Hakan Rombe

  Vad jag minns skedde sammanslagningen pga starkt minskat medlemsantal (skatteunderlag). Minskningen är dramatisk och kräver rejäla besparingar. Valet gällde administration contra verksamhet. De som styrde då valde verksamhet och besparingarna gjordes på administration. Jag förstår inte i vilken verklighet separatisterna lever. Ska pengarna till återskapande av forntiden skaffas genom skattehöjningar blir de ganska dramatiska och skyndar på uttåget ur kyrkan. Men lever man i luften ovanför verkligheten behöver man inte bekymra sig om sådana petitesser som en allvarligt försämrad ekonomi. I glesbygd får vi finna oss i att sammanslagningarna måste fortsätta. Märkligt är också att de som åberopar arbetstillfällen hade samma argument om den urfloppade jättesatsningen på eget flyg i Gunnarn men aldrig använder det argumentet vid neddragningar i den kommunala äldreomsorgen. Att sedan tåga i 1.majtåg i Sverige år 2012 med huvudparoll kyrkliga organisationsfrågor är minst sagt sensationellt. Även här ett återtåg till forntiden.

 • Jimmy

  Jag tycker vi borde bryta upp sammanslagningen, alla medlemmar får betala mer istället. Eftersom befolkningen i storuman minskat med 1 procent varje år kan vi börja med en årlig höjning av avgiften till svenska kyrkan med 1% per år samt en retroaktiv klumpsummehöjning på 45%. Annars kan vi hyra in en präst från lettland som predikar på ett främmande språk till lägre lön. Just språket bör inte vara ett hinder så folk gått i kyrkan i århundranden utan att förstå sig på latin.

 • Ronny Thellbro

  Rekreationsresan till Turkiet

  Alfons hittar menade misshälligheter i Sse Vma pastorat. Detta gäller.
  Mitt uppdrag som kh i Sse Vma pastorat innefattar det operativa a-miljöansvaret. Jag har lagt ett åtgärdsprogram för god a-miljö som beslutats av styrelsen. I detta ingår en personalvårdsresa som innebär några dagars arbete med kommunikation, mål och ansvar för en sund a-miljö. Detta sker utanför arbetsplatsen o på annan ort. Samfälligheten avsätter medel för detta o får också en återredovisning som svarar mot det beslutade programmet. Ansvaret för a-miljön är lagstadgad o måste fortgå om än några verkar för utträde ur Samf., vilket i sig komplicerar situationen. Här finns flera förslag om resa inom eller utom landet. Bekant är att grupperresa till destinationer i andra länder kan vara det billigaste alternativet. Turkiet är ett av flera förslag.
  Personalvårdsresa är i sig en etablerad o verkningsfull insats som nyttjas allmänt av svenska arbetsgivare.

  Ronny Thellbro, kh Sse Vma pastorat 

 • Ronny Thellbro

  Konfirmandläger, en orättvisa inom Sse Vma?

  Alfons tycker sig finna upprörande orättvisor inom Sse Vma pastorat. Konfirmander påstås behandlas upprörande orättvist.

  Sedan slutet av -90-talet åker Vma konfirmander på en studieresa till utrotningslägren i Polen. Vma förs inbjuder årligen till 2 konfläsningar. En med idrott som tema o En med människosyn.
  Den senare avslutas med ett besök i Auswitch o Birkenau.
  Sse konfirmandteam har valt att inte haka på Polen utan vill skapa en egen profil på konf.arbetet.
  Senaste lägret hölls på Hållandsgården i Jämtland o inte Laisokk.
  Sedan sammanslagningen har Sse tillförts extra medel för sitt konf.arbete. Sse kyrkoråd äskar varje år medel för detta o har alltid fått vad man begärt.
  Glädjande är att konf.arbetet i Sse stadigt gått uppåt sedan sammanslagningen 2006. I siffror från drygt 20% till drygt 40%.
  Alfons m fl borde glädja sig över de förbättringar som skett i o m samverkan med Vma.
  Alfons undrar inte över varför Sse får nästan 1 miljon mera i fastighetsunderhåll jämfört med Vma. Finns det intresse av att undanhålla fakta?

  Ronny Thellbro,kh Sse Vma pastorat

Norge lockar med jättebonus

Norge lockar med jättebonus

Storuman/Tärnaby Bristen på sjuksköterskor har nu lett till att en norsk kommun lockar svenska… ?

Kolla lärartätheten i din kommun

Kolla lärartätheten i din kommun

Storuman/Tärnaby Lärartätheten i grundskolan har förbättrats marginellt sedan förra läsåret,… ?

Tros ha kört drogad

Storuman/Tärnaby Polisen stoppade och kontrollerade en personbil i Storuman vid 21.30-tiden på… ?

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Kända byggnader kan vinna fint pris

Kända byggnader kan vinna fint pris

Storuman/Tärnaby En rad kända byggnader är nominerade – men bara en kan vinna.
Det handlar… ?

Nytt tåg testas på inlandsbanan

Nytt tåg testas på inlandsbanan

Storuman/Tärnaby Nu ska Inlandsbanan testköra ett inhyrt tåg från kroatiska järnvägen. Målet är… ?