Kultur

Priset noll en signal för kreativitet

Publicerad 25 april 2012

Kultur PO Ågren: ”Den journalist som verkligen vill bli läst och få genomslag i nyhetsbruset bör verka för att inte publicera sig bakom betalväggar.”

FÖLJ ÄMNEN

Allt fler tidningar börjar ta betalt för delar av sitt material i nätversionerna. Internationella tidningar som Wall Street Journal och New York Times har prövat en tid och hävdar positivt resultat. I Slovakien har man samlat de största tidningarna bakom en gemensam betalvägg, i stället för en betalvägg per tidning.

I Sverige har DN och Sydsvenskan infört betalväggar i år, och landsortstidningar som Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren planerar att införa detsamma.

Det kan tyckas självklart att ta betalt för redaktionellt innehåll som distribueras digitalt, när man tar betalt för samma innehåll som distribueras på papper. Det är emellertid inte alls så självklart.

Minst tre faktorer talar mot att det är en värdefull utveckling; att betalväggar på tidningar till och med kan vara kontraproduktivt för nyhetsjournalistik.

För det första är det mig veterligt enbart internationella tidningsjättar som rapporterar positiva resultat av betalväggar, det vill säga tidningar som har läsare runt om i världen. För mindre tidningar varierar erfarenheterna, minst sagt.

För att ta betalt för lokala nyheter måste dessa ge ett väsentligt mervärde i förhållande till all annan lokal bevakning i bloggar och andra sociala medier.

För det andra har läsandet av nyheter utvecklats att allt mer vara en social aktivitet i stället för en individuell.Vi diskuterar mycket och gärna nyheter på Facebook, Twitter, bloggar och diskussionsforum, men om nyheterna inte är länkbara kommer de inte att vara intressanta att läsa från ett socialt perspektiv. Då läser man hellre det som är länkbart, eftersom länkbarheten är en viktigare kvalitetsfaktor än vad som faktiskt skrivs.

Den journalist som verkligen vill bli läst och få genomslag i nyhetsbruset bör verka för att inte publicera sig bakom betalväggar.

För det tredje håller uppfattningen om vad som är värdefullt på nätet sakta men säkert på att förändras, och det har pågått en tid. Om något kostar pengar är det per definition mindre värt än det som inte kostar något. Det som är gratis betingar alltid ett högre värde. Priset noll signalerar helt enkelt högre kvalitet än om något kostar pengar. Priset noll signalerar att tidningen eller medieföretaget är kreativt och har lyckats lösa mervärdesfrågan på annat sätt än att ta

betalt för digitala exemplar. Sådant hålls högt på internet.

Mervärdet av att bibehålla ett fritt utbyte av nyheter är att det bidrar till att skapa ett gemensamt läsande och som bidrar till att bli uppenbara referenspunkter för ett offentligt samtal. Min

erfarenhet är att diskussioner i sociala medier kring nyheter, hur intressanta de än är, dör om de inte är länkbara.

Hur mycket intressantare blir inte denna artikel du nyss läst när du kan länka till den och diskutera den i sociala medier?

P O ÅGREN

  • Hans Albrechtsson

    Tack för en mycket intressant artikel. 
    Journalisten som konstnär nu kanske?

Körverk med kraft och sprödhet

Körverk med kraft och sprödhet

Musik En röd tråd av mörker när kör och solister möts i en gemensam seger mellan inland och kust. ?

Sara och tystnadens soundtrack

Sara och tystnadens soundtrack

Bok Ett nynnande, brummande och ett brusande som kalibrerar språket med platsen – inför årets Sara-dag skriver Annelie Bränström Öhman om det känslans partitur som avtecknas i dagböckerna. ?

Möten där det bränner till

Möten där det bränner till

MARIA JÖNSSON De bästa mötena på scen sker när ämnet engagerar mer än viljan att stå i centrum – då kan det som på pappret ser förutsägbart ut bli brännande, smärtsamt och angeläget. ?

Längtan efter äkta liv

Längtan efter äkta liv

Bok Edward St Aubyn förser de två sista romanerna med ett psykologiskt djup och komplexitet som de tidigare saknade, skriver Therese Eriksson. ?