Vännäs

Vännässkolor får bakläxa

Publicerad 13 april 2012

Vännäs Efter en granskning i Vännäs kommun under våren har Skolinspektionen noterat att skolorna i Pengsjö och Tväråbäck inte följer alla gällande bestämmelser.

FÖLJ ÄMNEN

Därför åläggs kommunen att senast 20 augusti vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

För Pensjö skola gäller att skolans plan mot kränkande behandling inte uppfyller författningarnas krav. Planen upprättas heller inte under medverkan av eleverna. Inte heller skolans individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen uppfyller kraven.

Därtill noterar Skolinspektionen att rektor inte tar sitt ansvar som pedagogisk ledare i fritidshemmet och inte verkar för att utbildningen där utvecklas.

För Tväråbäcks skola handlar anmärkningarna dels om att rektor inte ser till att ett systematiskt kvalitetsarbete avseende fritidshemmets verksamhet bedrivs, samt att detta dokumenteras. Dels att utbildningen saknar de materiella resurser som krävs för att utbildningens mål ska kunna uppnår.

 

Numera får andra fixa festen

Numera får andra fixa festen

Vännäs I morgon, tisdag, blir det extra festligt på Hjortens äldreboende i Vännäsby…. ?

Just nu: Trafikolycka i Vännäs

Vännäs Två bilar har kolliderat i Vännäs. Polisen misstänker att ena föraren kan vara… ?

SMHI: Varning för mycket hårda vindbyar

SMHI: Varning för mycket hårda vindbyar

Vännäs SMHI varnar för mycket hårda vindar i länet.
SMHI har gått ut med en klass… ?

I natt: Flera fall av misshandel

Vännäs Polisen har under natten haft fullt upp. Fem anmälningar om misshandel har… ?