Vännäs

Vännässkolor får bakläxa

Publicerad 13 april 2012

Vännäs Efter en granskning i Vännäs kommun under våren har Skolinspektionen noterat att skolorna i Pengsjö och Tväråbäck inte följer alla gällande bestämmelser.

FÖLJ ÄMNEN

Därför åläggs kommunen att senast 20 augusti vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

För Pensjö skola gäller att skolans plan mot kränkande behandling inte uppfyller författningarnas krav. Planen upprättas heller inte under medverkan av eleverna. Inte heller skolans individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen uppfyller kraven.

Därtill noterar Skolinspektionen att rektor inte tar sitt ansvar som pedagogisk ledare i fritidshemmet och inte verkar för att utbildningen där utvecklas.

För Tväråbäcks skola handlar anmärkningarna dels om att rektor inte ser till att ett systematiskt kvalitetsarbete avseende fritidshemmets verksamhet bedrivs, samt att detta dokumenteras. Dels att utbildningen saknar de materiella resurser som krävs för att utbildningens mål ska kunna uppnår.

 

Många vill bli samhällsvetare

Många vill bli samhällsvetare

Vännäs Antagningen till länets gymnasieskolor är klar. Det finns till en början gott… ?

Efter Brexit: dyrare el

Efter Brexit: dyrare el

Vännäs Trots sommar och värme kostar elen mer nu än vad den gjorde i vinterkalla… ?

Buss i diket i Vännäs

Buss i diket i Vännäs

Vännäs En av länstrafikens bussar hamnade på torsdagsmorgonen i diket utanför… ?

Positiva till storregion

Positiva till storregion

Vännäs Så här tycker länets riksdagsledamöter om bildandet av storregion Norrland. ?

Torsdagens väder i Vännäs

Mulet och 17 grader

Läs artikel
Tyck till om Vännäs
Applåden från Vännäs