Ny användare

Få tillgång till alla nyheter på vk.se genom att starta en prenumeration idag. Du som redan prenumererar på papperstidningen kan aktivera ditt kostnadsfria digitala konto, VK+.

Klicka här för mer information.

Logga in

Vännäs

Vännässkolor får bakläxa

Publicerad 13 april 2012

Vännäs Efter en granskning i Vännäs kommun under våren har Skolinspektionen noterat att skolorna i Pengsjö och Tväråbäck inte följer alla gällande bestämmelser.

Därför åläggs kommunen att senast 20 augusti vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

För Pensjö skola gäller att skolans plan mot kränkande behandling inte uppfyller författningarnas krav. Planen upprättas heller inte under medverkan av eleverna. Inte heller skolans individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen uppfyller kraven.

Därtill noterar Skolinspektionen att rektor inte tar sitt ansvar som pedagogisk ledare i fritidshemmet och inte verkar för att utbildningen där utvecklas.

För Tväråbäcks skola handlar anmärkningarna dels om att rektor inte ser till att ett systematiskt kvalitetsarbete avseende fritidshemmets verksamhet bedrivs, samt att detta dokumenteras. Dels att utbildningen saknar de materiella resurser som krävs för att utbildningens mål ska kunna uppnår.

 

VK granskar: Rapporter städas upp inför granskning

VK granskar: Rapporter städas upp inför granskning

Vännäs Studiefrämjandet i Umeåregionen genomgår revisioner varje år. Men att några fel inte hittats beror på sättet man granskat – och hur det har… ?

Två trafikpoliser ska täcka hela länet

Två trafikpoliser ska täcka hela länet

Vännäs Bara två trafikpoliser ska jobba i länet under delar av sommaren, men det är bara en del av missnöjet över den nya polisorganisationen. Nya… ?

Unga slöjdare prisades i Vännäsby

Unga slöjdare prisades i Vännäsby

Vännäs Föreningen Vännäs Slöjd har i dagarna delat ut två stipendier inför säsongsstarten på Slöjdarnas hus i Vännäsby.
Stipendiaterna är Elin… ?

Två skadades i seriekrock

Vännäs Två personer fick föras med ambulans till sjukhus efter en seriekrock på bron över Vindelälven på fredagseftermiddagen.
Totalt var fyra… ?