Vännäs

Vännässkolor får bakläxa

Publicerad 13 april 2012

Vännäs Efter en granskning i Vännäs kommun under våren har Skolinspektionen noterat att skolorna i Pengsjö och Tväråbäck inte följer alla gällande bestämmelser.

FÖLJ ÄMNEN

Därför åläggs kommunen att senast 20 augusti vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

För Pensjö skola gäller att skolans plan mot kränkande behandling inte uppfyller författningarnas krav. Planen upprättas heller inte under medverkan av eleverna. Inte heller skolans individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen uppfyller kraven.

Därtill noterar Skolinspektionen att rektor inte tar sitt ansvar som pedagogisk ledare i fritidshemmet och inte verkar för att utbildningen där utvecklas.

För Tväråbäcks skola handlar anmärkningarna dels om att rektor inte ser till att ett systematiskt kvalitetsarbete avseende fritidshemmets verksamhet bedrivs, samt att detta dokumenteras. Dels att utbildningen saknar de materiella resurser som krävs för att utbildningens mål ska kunna uppnår.

 

Stor fara för gräsbrand

Vännäs SMHI går nu ut med en klass 1 varning om stor risk för gräsbränder.
Varningen… ?

Glassbonde tar plats i styrelse

Glassbonde tar plats i styrelse

Vännäs Här får du korta nyheter om namn och företag i länet.
Helena Ågren,… ?

Larmades till tågbrand

Vännäs En brand med öppna lågor uppstod på lördag eftermiddag i ett godståg i… ?

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Hon är ny projektledare på skogsföretag

Hon är ny projektledare på skogsföretag

Vännäs Erika Nilsson, Vännäs, är projektledare för Norra Skogsskolan som drivs av… ?