Storuman/Tärnaby

Protesterar mot gruva

Publicerad 28 mars 2012

Storuman/Tärnaby Ett nätverk som bildats vill nu stoppa den planerade nickelgruvan i Rönnbäck, Tärnaby.

Nätverket ”Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby” ger i ett yttrande till regeringen en lång rad argument för att stoppa planerna på en nickelgruva i fjällområdet i Storumans kommun.
Enligt skrivelsen riskerar bland annat en gruva hela Umeälvens vattensystem med tanke på risken för giftläckor till Gardikens vattenmagasin.
Kärnområdet i en samisk kulturbygd raderas ut, områden med höga naturvärden påverkas, upplevelseturism omöjliggörs och de tunga transporterna ökar kraftigt, heter det i yttrandet till regeringen.
Alla berörda markägare har inte heller gjorts delaktiga i processen, enligt nätverket.

FÖLJ ÄMNEN
 • Torbjörn

  Vart protesterar man mot protesterna.  Mer gruvor åt folket.

  Länge leve Gruvdriften..

 • Totte

  Kämpa på. Ni borde styra upp en demonstration där ni ser till att folk från alla byar längs älven kommer och deltar.

 • Hj

  Alla ni motståndare mot nickelgruvan i rönnbäck   (Jag har själv mina rötter från Utgård) Men ni är som fåren ni bräker fast ni har munnen fulla av ”HÖ”=mat.

 • Torparn

   Hur kan du säga att miljön får komma i andra hand, skärpning, nickelgruvor är bland det skitigaste i gruvdrift efter uran, jag vill inte att den vackra naturen samt det fina kapellet förstörs. Nog att att vattenfall med sina översitar fasoner jagade iväg folket när älven byggdes ut, men den här gruvan behöver vi inte.

 • Totte

   Skulle vilja se din reaktion om någon ville öppna en gruva utanför ditt fönster…

  • http://www.facebook.com/erik.karkkainen Erik Kärkkäinen

   ”Visst, utsikten må vara förstörd… men nu kan jag äntligen få jobba i en gruva! Så perfekt i dessa tider då jobben knappast växer på träd i Tärnaby!”

   • Totte

     Jo, men vill du bo kvar när du inte längre kan dricka vattnet eller när turisterna inte kommer längre pga förorening, när alla som inte jobbar i gruvan flyttar eftersom dom lever på turismen? Vad är ditt jobb värt då?

 • Ändra gruvlagen!

  Sansa er, ni som tycker det är så fett att säga ja till allt eller bara vill racka ner på dom som säger nej: Har ni inte hört hur det gick med gruvan i Sorsele? Där får nu kommunen betala för uppstädningen, 50 miljoner SEK, efter utländskt bolag som gått i konkurs och enligt den generösa svenska gruvlagen (som snarare liknar prostitution eller trafficking med fattiga glesbygdskommuners jordalott) inte behöver ta ansvar för den smuts de lämnat efter sig. Är det så ni vill ha det i Rönnbäck och Storumans kommun oxå? Vad hjälper några jobb i några år mot en sådan skattesmäll när guldrushen är över?

  • Roffe287

   Om man är mot gruvan i Rönnbäck får man nog se till att använda sakliga argument om man vill bli tagen på allvar.
   Gruvan på Blaiken startades av ett svenskt bolag och ägdes vid konkursen av ett svenskt (Lycksele) bolag.
   Lika tragisk visserligen, men håll dig till sanningen.

   • Totte

     Jag bor intill Juktån och fick höra av fiskevårdsföreningen att de årliga testerna visade att Blaiken släppt ut mångdubbelt med gifter i ån så vi fick inte äta fisken. Jag törs inte fiska där mer eftersom Gruvan kan släppa ut mycket gifter i många år framöver… där har du ett sakligt argument!

    • Roffe287

      Ja det är väl ett sakligt argument.
     MEN ska kritiken mot Rönnbergsgruvan tas på allvar tycker jag att även den bör vara saklig. Att påstå att gruvan i Blaiken är utländsk när den är svensk är väl ändå värt en kommentar.
     Precis som du tycker jag att det är tragisk att gruvan öppnades utan lönsamma malmhalter och sedan lämnas åt sitt öde, med de konsekvenser som du beskriver.
     Här offras då naturen utan att ett enda bestående arbetstillfälle skapades.

   • Ändra gruvlagen!

    Tagen på allvar?
    Det spelar mindre roll om det är ett svenskt bolag om man som det nu är kan komma undan ansvar genom konkurs. Vad jag vill peka på är att det borde införas i gruvlagen att fondering av medel för efterarbeten och städning av platsen som villkor för brytningstillstånd. Det ska heller inte gå att komma undan med att man ”beräknat fel” detta ‘är en lucka som systematsikt kan utnyttjas och bör inte drabba enskilda kommuner så vida det inte är ett kommunalt ägt bolag. Man får helt enkelt förbinda sig att dra sitt strå till stacken även om man räknat fel och går i konkurs.

    • Roffe287

      Nej du har helt rätt. Jag tycker också att det är fördjävligt att man kan komma undan pga konkurs. Medel för återställning borde naturligtvis finnas fonderade från början. Håller helt med dig om det.
     Vad jag menar är att argumenten blir svårare att ta åt sig när man ser ett uppenbart fel i inlägget.

 • Martin

  Gruvbolaget ägs till 99 % av ett svenskt bolag, IGE Resources AB, vilket minskar risken att berörd kommun tvingas städa upp vid konkurs.
  Fyndigheten kan bli  norra Europas största nickelprojekt.
  Låg sulfidhalt i malmen bör innebära begränsad miljöbelastning.
  Än så länge är utsikten till rejäl vinst god med en internränta  på ca 20 %. Produktionskostnaden uppgår till ca 50 % av försäljningspriset.
  Biprodukterna kobalt och järnkoncentrat ökar vinsten.
  Rätt skött kan det här bli ett lyft för inlandet.
  En lönsamhetsstudie kommer sent i höst.

  • Nina

   Jaha att gruvbolaget ägs av IGE som är svenskägt dock letar de ju så klart efter invisterare och samarbetspartners som så klart också vill har en del av kakan. Har hört talas om att IGE är intresserade av att inleda samarbetet med ett företag som utsetts som det ondaste i världen. Företaget  har förstört en massa regnskog och fördrivit tre indianstammar. Någonstans där så visar IGE sitt rätta ansikte.

 • Martin

  Till Nina
  Du berör pudelns kärna. Gruvbrytning är ekonomiskt riskabel. Det är inte lätt att hitta investerare, särskilt inte i Sverige, där bolag och privatpersoner är högt belånade.
  Gruvan i Kaunisvaara, Pajala är ett exempel. Endast 5 % var svenskar som investerade vid senaste emissionen. 40 % var norrmän, 20 % canadensare, 15 % britter och 9 % finnar.
  Berget i Rönnbäcken har låg halt av tungmetaller och högt av basiska mineral. Det bör alltså inte finnas stor risk för urlakning av tungmetaller. Inte heller finns smältverk på platsen med utsläpp i luften. Men landskapsbilden kommer att påverkas med vattenfyllda dagbrott, sandmagasin och deponier av gråberg.
  Utsikten för miljötillstånd är sammantaget hygglig, bl a då terrängen redan är förändrad genom utbyggnaden av vattenkraften.

 • Martin Sjöblom

   

  Du frågar, varför
  vattenmagasinet är gynnsamt. Det beror på att miljön i området genom en
  regleringsamplitud på 20 meter i Gardiken inte längre är naturligt.

   

  Nederbörden är
  väl känd genom statistik sedan 1961 från mätningar vid sex SMHI-stationer inom
  30 km från Rönnbäcken. Av det kan medelavrinningen beräknas. Det finns inget
  underlag ännu att frukta ökade nederbördsmängder till följd av eventuella
  klimatförändrringar. Någon accelererad havsytehöjning finns till exempel inte.

   

  Vilket giftigt
  avfall åsyftas? Miljön är starkt basisk med Ph 7,3 och svavelhalten är låg,
  arsenikhalten likaså. Risken för urlakning av tungmetaller är alltså liten.

   

  Nu skall
  Miljödomstolen avgöra, om miljötillstånd kan ges. Då får vi se om bedömningen
  är riktig. Men chansen att domstolen ger klartecken är betydande.

 • Jovattnarn

  de enda en bjärkvattnarn kunn e å gnäll på allt. men arbete å pänninga vill dem ha. inte konstigt att folke far utsocknes å arbet. halve tärna e ju snart i norge . bjärkvattnarna kanske ska skek om skalln lite å si om hä bli nan ändring i huvve när de gäll jobb

En död i skoterolycka

En död i skoterolycka

Storuman/Tärnaby En man i 50-årsåldern har omkommit i en förmodad lavinolycka på… ?

Får skjuta ett lodjur

Får skjuta ett lodjur

Storuman/Tärnaby En sameby i länet har fått tillstånd att skjuta ett lodjur.
Det handlar om… ?

Stor lavin gick i Kobåset

Stor lavin gick i Kobåset

Storuman/Tärnaby En stor lavin har utlösts ganska nära skidområdet i Hemavan.
Ingen kom till… ?

Hårt väder stängde E12

Storuman/Tärnaby Trafikverket meddelar att en sträcka på E12 fått stängas av på grund av hårt… ?

TV: Ny delidel i populär fjällrestaurang

TV: Ny delidel i populär fjällrestaurang

Storuman/Tärnaby En av restaurangerna i Hemavan har utvecklats och erbjuder nu kunderna en… ?