Umeå

Därför ska Scharinska säljas

Publicerad 27 mars 2012 (uppdaterad 27 mars 2012)

Umeå Nu kan VK berätta vad som ligger bakom ryktena om försäljning av Scharinska villan.

FÖLJ ÄMNEN

Det är Umeå kommuns fastighetsavdelning som vill sälja Scharinska villan, redan nu under våren.
Anledningen är att det kommer att krävas miljonbelopp för att renovera huset, dessutom funderar Länsantikvarien på att göra ett föreläggande vilket innebär att kommunen, eller de som kommunen säljer till, kommer tvingas betala vite om de inte renoverar. Förutom delar av huset är även stora delar av grunden skadade.

Umeå studentkår, är de som hyr Scharinska villan, och sen i nästa steg hyr ut till Svedin & Fagerlund som driver Scharinska.
Studentkåren tog upp frågan vid kårstyrelsen den 7 mars, och påpekar att den väcktes plötsligt.
I bakgrunden som Umeå Studentkår redovisade vid mötet står det att kommunen inte har något tydligt politiskt ställningstagande kring Scharinska villan ännu.
Dock finns en inriktning inom kommunen att samtliga fastigheter som inte har med den direkta kärnverksamheten att göra, ska säljas.
Det är den inriktningen som fastighetsavdelningen haft som utgångspunkt för arbetet, då man tittat på vad som ska göras med Scharinska villan.
Mycket behöver som sagt renoveras då fastigheten i sig är byggnadsmärkt.
I utredningen som Studentkåren fått redovisas allt som behöver renoveras.
”Med anledning av de omfattande renoveringar som nu behöver göras är Fastighetskontoret extra
angelägna om att avyttra fastigheten. De vill undvika dessa kostnader som då skulle kunna tas om
hand av en ny fastighetsägare.” står det i dokumentet.

Umeå kommun har gjort två besiktningar av huset, en grundundersökning (sättningsskador/sprickor) och en utvändig skadebesiktning av huset. Länsstyrelsen kompletterar underlagsmaterialet med att bekosta en invändig skadebesiktning.  Både problemen med grunden och skadorna inuti kommer att kosta miljonbelopp att renovera.
Frågan som studentkåren nu ska ställa sig är om man ska stå kvar som hyresgäst och hyresvärd och ta strid för villan – eller om de ska säkra en försäljning till en stabil fastighetsägare?
Dessutom har Umeå studentkår satt igång ett intensivt utredningsarbete för att ta reda på mer om husets brister och vilka möjligheter kommunen har att överhuvudtaget avyttra villan.

 • Jelle45

  Sälj rucklet då till Baltic för 1 krona, de är duktiga att tar hand om sånt i Umeå :-)

  • Roffe

   Exakt.

   Få värdefulla saker gratis, få vipfil och riva saker som andra inte få riva och sedan få bygglov på saker andra inte få bygga.

   japp, de är bra på sånt.

 • Tobias

  Sälj Umeå till Balticgruppen!

 • Hyresgästerna borde betala

  Det rimliga är väl att hyresgästerna betalar en hyra som täcker kostnaderna.

  Bedriver man en verksamhet som sliter på fastigheten måste man stå för kostnaden att renovera.

  • Eugen Sandberg

    Det är väl knappast så att hyresgästerna ska vara skyldiga att betala för eftersatt underhåll?
   Tyvärr så verkar det var mer en regel än ett undantag inom kommunen, titta bara på de gamla ridhusen och stallarna. Men det kanske är en medveten strategi att strunta i underhåll tills byggnaderna blir så dåliga att de måste rivas av kostnadsskäl.

 • Roffe

  Givet vad som händer.

  Någon köper den fantastiska tomten i spekulationssyfte. Ser till att få riva och bygga nytt, fult och dyrt.

 • Niklas

   Här Finns Länken till Den grupp där medlemmarna verkligen räknas!!! https://www.facebook.com/scharinskakvar

 • KeFor

  I vilket fall så kan inte en uthyrd fastighet, som i sin tur är uthyrd i andra hand, anses vara kommunal kärnverksamhet.

  • Vill

   är kommunen till för medborgarna……. eller medborgarna till för kommunen……?

 • Anders

  Scharinska huset måste användas på ett bättre sätt än för närvarande. Ett otroligt slitage på en kulturbyggnad som sakta men säkert håller på att gå under. Behåll gärna Scharinska men hyr inte ut till verksamhet som inte förstår sig på att vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

  • Ke

   Tycker det verkar som om fastighetsägaren mest bara suttit nöjd och cashat in hyrespengar utan att bry sig om vare sig verksamhet eller renoveringar. Normalt sett brukar väl hyresgästen få stå för onormalt slitage??

   • Anders

    Tror inte att kommunen gör något plusresultat på Scharinska. Troligen många miljoner i underskott med hänsyn till underhållsbehovet och vad en marknadsmässig hyresgäst skulle betala.Umeå studenkår som är hyresgäst har nog ingen koll på hur lokalerna slits. Dessutom finns det två andra kårer som inte är inblandade i hyresförhållandet. Varför skall en kår gynnas men inte de andra?

 • Jane Johnson

   Riv och bygg badhuset där istället.

 • Göran

  Märkligt av Bo Sundin att påstå att en verksamhet som i alla fall pågått i de 35 år jag bott här utan någon större renovering helt plötsligt inte skulle kunna fortsätta.  Bo, du gör ett bra jobb som antikvarie, nöj dig med det.
  Holmlund spelar oskyldig, politikerna har  gett tjänstemännen i uppdrag att sälja hus där kommunen inte har egen verksamhet, fattar han inte det sambandet är det illa.
  Se hur det gick med Tullkammaren, den köpte Baltic med löfte om kulturverksamheter i huset. Vad blev det, jo ett callcenter. I umeå2014:s animerade film framhålls musiklivet, som en viktig ingrediens i staden, om våra politiker tror på den bilden, se då till att Scharinska utvecklas inte avvecklas.

 • Stephen

  Bevarandet av Scharinska bör baseras på den kultur som bedrivs i husets lokaler. Scharinska borde alltså med detta i åtanke renoveras för att ge utrymme för den kultur som redan bedrivs. Att bevara huset för att det sedan ska stå tomt, eller för att hushålla en restaurang är ju befängt. Scharinska har förknippats med levande kultur de senaste 50 åren, varför kan det inte forsätta så? Eftersom att vi strävar efter att vara kulturhuvudstad så kan självklart resurser fördelas så att huset både kan renoveras och hushålla den levande kultur som jag har upplevt, och som jag hoppas att mina barn också för uppleva.

 • Kjell Johansson

  Bevara Scarinska och gör det till ett kulturhus med verksamheter som
  inte sliter ner byggnaden. Hur många jugendhus finns i Norrland och hur många spanska mosaiker finns liknande de i musiksalen? Det är
  upprörande att läsa alla inlägg som börjar ”Riv skräpet” och liknande.
  Om inte kommunen har råd att behålla detta unika hus och rusta upp
  det – har vi då råd med kultur över huvud taget?

  Septimus

 • en annan Anders

  Behåll och utveckla nuvarande verksamhet i Scharinska. Se möjligheterna med festivalverksamhet där man utnyttjar Döbelns park. Renovera och anpassa lokalen i möjligaste mån inom ramen för byggnadsmärkningen. Gör ett undantag och plocka ner kaklet i spanska salen, märk det noga och förvara på säker plats så att det kan återställas i ursprungligt skick i framtiden om verksamheten i huset skulle förändras. Scharinska har fungerat som Kårhus/kulturhus i över 50 år, på Scharins egen önskan. Representanter för kommunen borde läsa testamentet en gång till innan man säljer! 

 • Peter

   När jag läser era två inlägg så inser jag snabbt att ni aldrig satt er fot där. Jag är kring 40 och besöker Scharinska villan ett par gånger per termin. Byggnaden i sig är inte kultur, det är det som bedrivs som är kultur. Kommunen har inte underhållit den på 50 (!!!) år. Det är klart det slits. Slitaget handlar inte om skadegörelse.  Jämför med t ex Rex, som ligger i gamla rådhuset. Ni är välkomna dit på ett besök så ska ni se vilken fantastisk trevlig verksamhet som bedrivs där!

Har överklagat Scharinska-försäljningen

Har överklagat Scharinska-försäljningen

Umeå I tisdags klubbade kommunstyrelsens arbetsutskott försäljningen av den anrika… ?

replik: Skidanläggning positiv för Tavelsjö

Umeå (2017-03-24) Henrik Sundén vill mörklägga Tavelsjö – i sitt inlägg (23/2) där… ?

Brister i kommunens nya organisation

Brister i kommunens nya organisation

Umeå 1 januari 2010 införde Umeå kommun en ny organisation med en gemensam… ?

”Dags att ge personalen arbetsro”

”Dags att ge personalen arbetsro”

Umeå – Det här experimentet har pågått i sju år. Nu är det dags att ge personalen… ?

Hemtjänsten jagad av parkeringsvakten

Hemtjänsten jagad av parkeringsvakten

Umeå Filip Linder skulle hämta upp en man i rullstol vid sitt hem på Haga. Men det… ?