Umeå
Torbjörn Jakobsson

”Små kommuner kostar för mycket pengar”

Publicerad 17 februari 2012 (uppdaterad 17 februari 2012)

Umeå Lennart Holmlund (S), kommunalråd i Umeå, tycker att små kommuner kostar för mycket och vill därför få i gång en ny diskussion om kommunsammanslagningar.

– Görs inget hamnar till sist de små kommunerna i Greklands situation och hotas av bankrutt.

Förslaget om att slå samman små kommuner är ingen ny diskussion. För sju år sedan presenterade dåvarande landshövdingen i Västerbotten ett förslag om att skapa en jättekommun med 130 000 invånare genom att slå samman Umeå, Bjurholm, Nordmaling och Vännäs. Huvudargumenten handlade då som nu om att rädda de små kommunernas dåliga ekonomi.

Småsummor

I stället för kommunsammanslagningar startades en del samarbeten som till exempel gemensam telefonväxel för kommunerna och utökat samarbete med räddningstjänsten.

– Det handlade bara om småsummor. Man måste i stället diskutera vad kommunerna ska syssla med. I dag går för mycket pengar till byråkrati.

Diskutera lösning

– Vissa mindre kommuner har en organisation som kan jämföras med en kommun som har 100 000 invånare. I små kommuner är det också svårare att få tag i kompetent personal, säger Lennart Holmlund.

I Västerbotten är det bara två kommuner som bidrar med pengar till kostnadsutjämningssystemet som ska minska klyftorna mellan rika och fattiga kommuner.

I Umeå betalar varje invånare 4 116 kronor till systemet under 2012. Skelleftebor betalar 678 kronor per invånare. Alla övriga kommuner i länet får bidrag. Störst bidrag får Dorotea där varje kommuninvånare får 10 687 kronor.

– Det kommer inte att fungera i längden. Små kommuner kan inte räkna med att hela tiden få bidrag. Nu måste kommunerna ta tag i frågan och diskutera fram en lösning. Jag förstår att det kan bli svårt. Det finns småpåvar som vill sitta kvar och styra, men man måste tänka på medborgarna.

Tre till fyra kommuner

– Det går att dela upp ansvaret mellan kommunerna och bilda kommundelsnämnder. På så sätt får varje område något att säga till om. Allt behöver inte hamna i en kommun vid en sammanslagning.

Han ser att Västerbotten i framtiden inte består av mer än tre till fyra kommuner.

– Det går också att göra som i Finland, där staten ger bidrag och uppmuntrar till att slå samman små kommuner, eller som i Danmark där man har sagt att en kommun ska ha minst 50 000 invånare. I Västerbotten är det för många små kommuner. Det borde räcka med tre till fyra, säger Lennart Holmlund.

Borde små kommuner slås ihop?
 • Ja (70%, 799 röster)
 • Nej (30%, 341 röster)

Antal röster: 1 140

Loading ... Loading ...
 • Gun Rehnman

  Jag tror också att detta är en bra lösning. Det vill till att pengarna ska räcka, skola, omsorg m m. Färre medborgare i resp. lite kommun, det håller inte i längden. Kanske tre kommuner, med de indelningar som redan nu finns, Södra Lappland, Umeå och Skellefteå?!  Vi går en spännande framtid till mötes!

  • Lennart Lundberg

   Jag tycker att både du och Holmlund har rätt, Idag är det svårt med små kommuner som Bjurholm, Åsele, Dorotea, Nordmaling med flera. Bilda 3-4 storkommuner med ett regionalt styre, alltså kommundelsnämnder eller liknande.

  • Mia

   Och du ska vara centerpartist och värna om glesbygden. Det känns som om du inte läst partiprogrammet ordentligt.

 • Anonym

  Vilken tråkig inställning av Herr Holmlund. Den stora kommunen ska svälja de små. Det är svårt att förstå argumentet med att små kommuner har svårt att få kompetent personal… Inte får orten, t.ex. Bjurholm, lättare att hitta lärare/läkare om den sväljs av Umeå eftersom avståndet är detsamma. Och nog måste Umeå kommun lägga pengar till dessa kommundelar även i en sådan framtid. Eller tänker ni rationalisera bort de olönsamma delarna?

 • Björne

  Jag ska inte kritisera sossarnas idé, men vad jag tycker är tråkigt men tyvärr inte oväntat är Holmlunds glorifiering av sig själv då han säger ”Det finns småpåvar som vill sitta kvar och styra” Jag kan inte på annat sätt tolka honom som han anser sig vara storpåven då? Om Holmlund så gärna vill folkets bästa varför då inte ägna mer tid åt katten ist?

 • Emma

   Jag är socialdemokrat sen födseln, men Holmlund får mig alltid att fundera över om socialdemokratin verkligen är någonting för Umeå och Sverige om det är han som är den yttre representanten.
  Holmlund verkar känna mindervärdeskomplex nu när Doroteaupproret tagit alla de rubriker han personligen ville ha till sitt stora ego alternativt detta fjams med kulturhuvudstaden.

 • Niklas Hellman, Tvärålund

  Ska Umeå tillhöra TVÄRÅLUNDS KOMMUN då ?

 • Fredrik Rhyys

  Vi vill inte komma i samma läge som Grekland. Trots allt konsumerar kommunerna på Sveriges skattebetalares pengar. Utjämningssystemet bygger på transparens och en slags solidaritet och lojalitet mellan stad och näringsliv genom stöd till glesbygd och bidrag från och genom att tillslå, subventionera en livsstilsstruktur kan man säga. Vi kan inte samtidigt lägga ut miljoner på golfbanor, simhallar och skoterleder om inte denna verksamhet kan bekostas av antingen turismen eller skatteintäkter från lokala näringar. Det är orimligt att se att Sverige som en nation som skall betala för rent lokala överlevnadsstartegier, det är konstgjord andning. Samtidigt som det undergräver skattemoralen från bruttobidragsbetalaren in till skattesystemet. Gör rätt , tänk en skvätt. Bra förslag från Holmlund.

  • Kent

   Kloka synpunkter….man måste våga diskutera svåra
   frågor även om varje kommun är sig själv närmast….
   bidragssystem ger ingen framtidstro eller kreativitet..
   Redan nu diskuterar kommuner  samarbetsformer inom,äldrevård,skolor,brandförsvar,bygg,
   bredband,kommunikationer med mera,med mera..
   Andra frågor som har aktualiserats är bl.a.måstevi ha
   länsstyrelse och landsting,räcker det med en organisation,
   måste vi har två län,BD och AC,räcker det med ett län ??
   Man behöver inte gilla Holmlunds ideer,men han har,
   som alla andra rätt att tycka vad han vill…….
   kent larsen

 • Jan

  Tyvärr tycker allt för många att det är en mänsklig rättighet att gå på bidrag, såväl samhälleligt som på en individuell nivå. Slå ihop kommunerna och skapa rationella lösningar för skola, omsorg och vård

 • Anders

  Ett av Lennarts bästa förslag någonsin! Stärk inlandet genom att bilda en stor kommun med samordningsvinster inom vård, skola och omsorg. Sparka lite politiker och tjänstemän och se till att skattepengarna hamnar där de ska – i kommunal service. Lägger man sen dessutom ner landstingen och överför ansvaret för sjukvård på stat och kommuner så kanske pengarna räcker till både ambulanser och lokala sjukhus.

 • Anonym

  Hur mycket skattepengar skickas till Umeå genom Universitetet o Sjukhuset ?
  För ingen skall inbilla mig att Umeå skulle vara vad det ät idag utan inflöde av skattepengar från övriga landet.
   
  För visst handlar det om pengar som Holmlund anser att Umeå bidrar med.

 • Anja

  Om vi slår ihop Umeå med Vännäs kommun och andra småkommuner så sparar vi pengar då vi kan ersätta umeborna i storkommunfullmäktige med ledamöter från småkommunerna. 

 • Lapplander

  Lapplands län är det primära och kanske det enda som är det behov av i inlandet.. 
  Efter det kommer tid och riktade resurser att återskapa och läka de sår i inlandet  som Umeå och Holmlund sugit blod ur i årtionden.

 • umebo

  Holmlund: Varför har vi mer än en kommun idagens moderna Sverige?
  Föreslår att vi slår samman samtliga Sveriges kommuner till en enda och de får sammanträda från lokala platser genom snabbt internet. 

  På så sätt blir det mer rättvist när vi får en gemensam kommunpolitik i hela landet och inte som idag en massa små hövdingar som stiftar egna lagar för att gynna den egna kommuner och genom mutor och vänner slutligen sina egna fickor.

  Billigare administration också då vi kan ha allt på ett ställe.

  Låt kommuninvånarna genom internet rösta i sakfrågorna istället för korrupta politiker så blir demokratin bättre också.

 • Anonym

  Käre Holmlund. Tyvärr blir väl det här inlägget censurerat som allt annat med kritik i den tidningen. Jag är sosse och det står jag för, men skulle jag varit bosatt i Umeå istället för Robban så skulle jag aldrig rösta på sossarna. Dessutom vet jag många som resonerar som jag så jag är inte ensam på något sätt. Inser du inte själv att du har gjort ditt och avgå för ditt resonemang i många frågor är ju så sjukt och du pratar innan du tänker.

 • Uppfinnarnisse

  Ett  mycket bra förslag. Skulle innebära   stora besparingar och vara kostnadseffektivt i längden.
  Som bonuseffekt   slipper man  en stor skara inkompetenta och outbildade  tjänstemän i småkommunerna  i allmänhet och  Storuman kommun i synnerhet, där ofta personliga relationer  går före lagar, regler  och bestämmelse när det gäller  myndighetsutövning och  tillsättningar av tjänster.

 • Anonym

  Det är sällan Holmlund kommer med något vettigt men det här håller jag med om.

 • Anonym

  Slå ihop och utlokalisera den nya kommunstyrelsen till Bjurholm och fullmäktige till Nordmaling.  Umeå kan ha en kommundelsnämnd.

 • Marianne Johansson Mosekälla

  Får man mer pengar per person om man slår ihop sig till storkommuner?
  Alla som funderar på storkommun kan ju ta och göra ett studiebesök i Storumans kommun och se hur det fungerar här!

 • rabaj

  Mitt förslag är en kommun med Dorotea som huvudort. Då har man löst två problem på ett smidigt sätt.

 • Marcus Socialdemokrat

  Det står ingenstans att Umeå skall slås ihop med några andra, Känns mer logiskt med Umeå som den är. Skellefteå slåsi hop med robertsfors malå och norsjö. 
  övriga går ihop med Lycksele. I västerbotten bor nära 260 000 personer och 44% i Umeå Komun med  Skellefteå har 27% och Lycksele 5%. Det är de tre största i länet. Umeå nära hälften. Om vart annat står det om att Umeå tjänar så mycket på att kranskommunernas innevånare pendlar in till Umeå, Jo viss men inte i närheten av vad kranskommunen tjänar. Skatteintäkter faller till bostadskommunen. Hela iden med att slå ihop bör ju sträva efter att stärka regionen inte Umeå Alena. Med större kommuner administrationerna fungera mera effektivt. Troligen skulle det även finnas lite pengar över till att skapa fler jobb. Umeå är idag nav i regionen i många frågor, det inte sagt att Umeå inte behöver kommunerna runt omkring.Men det blir ju rätt uppenbart att det är lättare att hålla hög kompetens och mer specialiserade, ju fler innevånare kommunen har.  Umeå hade inte varit vad den är utan NUS och Umeå Universitet. men det är ju rätt kostsamt att flytta om dem. 

  • mari

    Du har helt rätt men vad händer nu då när NUS är i blåsväder ständigt ,hela tiden är de någe me sjukhuset o de vet jag som har tampats med dom sedan 2004 för min son o nonchalansen är större än någonsin o deras arrogans är fruktansvärd !!! Skulle inte förvåna mig om NUS rasar i framtiden !!

 • Anders

  Ett bra förslag. Tre kommuner räcker i länet. Bilda framförallt en Lapplandskommun med decentraliserad struktur. Det måste finnas samordningsvinster med en storkommun i inlandet.

 • EFI (ett fritt inland)

  Att Lennart Holmlund deltar i den här debatten är endast för att Umeå ska få mera resurser. Vem tror att Lennart Holmlund bryr sig om andra än centrala Umeå?

  Umeå brottas själv med många problem som de inte själva kan lösa. En stigande kriminalitet, som beror till största delen på kommunens  tillkortakommande.  Social misär i vissa områden där människor far illa till följd av kommunens dåliga ledarskap från politikerna i Umeå. Varför skulle annars Umeå kosta Landstinget så mycket? Pengar som kommer från just de kommuner som Holmlund vill förinta.

  Lennart Holmlund ifrågasätter skatteutjämningsbidraget vilket Umeå själv indirekt tar stora delar av.

  Du nämner Dorotea i artikeln. Du borde veta att Dorotea var en av länets mest framgångsrika kommuner i Länet innan sista valet. Ett strålande bevis på fördelarna med små kommuner om de styrs rätt.

  De politiska quislingarna i Inlandet som förespråkar storkommuner borde befolkningen hålla koll på till nästa val. I sin okunskap och brist på idéer öppnar de famnen för andra kommuner att skörda det du sen länge varit med om att odla.

  Att det skulle bli dyrare med små kommuner är en myt, som uppkommit, av girighet och storhetsvansinne av vissa kommuners företrädare.

  Däremot så måste små kommuner förändra den politiska organisationen. Kommunalrådets lön är inte det mest kostsamma utan den politiska organisationen. Färre nämnder och mindre politiker. Kanske också klokare politiker i vissa fall. Att glesbygden skulle ha nytta av Lennart Holmlund är det väl ingen som tror på. Hans ideologi är endast en plakat han bär med sig, som innehållsförteckning på sig själv som inte på något sätt stämmer.

  Bästa invånare i Västerbotten, tro inte på det politikerna nu försöker påstå. Vissa är för storkommuner även i de små orterna som idag är utsatta för tärande av stora tätorter. Det beror på deras egen känsla av tillkortakommande. Är det någon från de större kommunerna som missionerar om stora kommuner är det på grund av maktbegär och inget annat. De är inte det minsta intresserad av att människor i småkommunerna får det bättre. De är emot demokrati och inflytande för den lilla människan.

 • guest

  Ja små kommuner är kostnadseffektiva i jämförelse med stora kommuner. De är också mera demokratiska men framförallt har de mindre sociala problem. Umeå är inte kapabel att sköta sin egen misär.
  Om medborgaren i Umeå idag inte har något som helst inflytande på Holmlunds infall hur skulle då en inlandsbo kunna hävda sin rätt? Lennart Holmlund ifrågasätter till exempel Åseles rätt till ambulans!!! Vad har den mannen som skulle gynna människor utanför Umeå??

  Ni som förespråkar storkommuner kan lika gärna förespråka ett EU där all makt ligger centralt i Europa. Då blir vi i vart fall inte utsatta för Lennart Holmlunds eviga klavertramp så ”fan vet” om inte det var en lösning när man tänker efter.

  Det sjuka du frågar efter är att i längden går det inte att styra ett land eller en storkommun i egensyfte. Så blir det krig och elände och alla far illa.

  • guest

   Re: Flärp
   Vem har inbillat dig att småkommuner tar pengar av Umeå???? Verkligheten är tvärtom. Har du inte förstått det??

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100000800073571 Klas Viberg

  Utjämningsbidraget kan inte vara i evigheter så något måste göras så sammanslagningar är nog lösningen. Skulle bidraget försvinna så tvingas de små kommunerna att gå samman efter en tids lidande. Bättre då att göra en planerad sammanslagning med ett inflytande som accepteras av flertalet. 

 • Olgaandersson

  Att denna gubbe alltid ska vara i blås väder. HOLMLUND AVGÅ. Christer Lindvall  är umeås framtid

 • Olgaandersson

   Håller fullständigt med dig

 • Stenvallsara

  Skulle hellre se mera samarbete mellan småkommuner istället för några jättekommuner där sen den enskilda människan tappas bort i mängden.  Hälsovård och annan service torkar ut och slutligen finns inte mycket kvar av byarna. Verkar som om ”stan” vill att landsbygden ska dö ut helt.

Har överklagat Scharinska-försäljningen

Har överklagat Scharinska-försäljningen

Umeå I tisdags klubbade kommunstyrelsens arbetsutskott försäljningen av den anrika… ?

replik: Skidanläggning positiv för Tavelsjö

Umeå (2017-03-24) Henrik Sundén vill mörklägga Tavelsjö – i sitt inlägg (23/2) där… ?

Brister i kommunens nya organisation

Brister i kommunens nya organisation

Umeå 1 januari 2010 införde Umeå kommun en ny organisation med en gemensam… ?

”Dags att ge personalen arbetsro”

”Dags att ge personalen arbetsro”

Umeå – Det här experimentet har pågått i sju år. Nu är det dags att ge personalen… ?

Hemtjänsten jagad av parkeringsvakten

Hemtjänsten jagad av parkeringsvakten

Umeå Filip Linder skulle hämta upp en man i rullstol vid sitt hem på Haga. Men det… ?