Brott och straff

Gav inte cyklist företräde

Publicerad 15 februari 2012 (uppdaterad 15 februari 2012)

Brott och straff När bilisten inte släppte fram en cyklist som befann sig på en cykelöverfart bröt han mot trafikreglerna.

FÖLJ ÄMNEN

Den 20-årige bilföraren var på väg att lämna rondellen vid Cementvägen/Ystarvägen på Ersboda i Umeå.
Samtidigt skulle en cyklist passera på den obevakade cykelöverfarten.
Bilföraren hade skyldighet att lämna cyklisten företräde i detta läge vilket han inte gjorde.
I ett strafföreläggande från åklagarkammaren i Umeå föreslås en påföljd för bilföraren med 2 000 kronor i böter.

 • mr.12

  den som cyklar måste stiga av cykeln först för att få tillträde till sina rättigheter om förtur.

  • Roffe

   Läs på isf att spekulera.

   • Erik

    En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att hasvängt i en vägkorsning skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köramed låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som ärute på eller just skall färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.SFS 1978:1276 3 kap 61§

  • Erik

   blandar du inte ihop ditt påstående med att cyklister inte får företräde när de cyklar över ett övergångsställe (för gångare)?

  • Pelle

   Helt fel. Du är ute och cyklar!

  • Jonas

   Svar till mr.12: Där har du fel, vilket alltså åklagarkammaren också tycker. När en cykelväg korsar en bilväg har cyklisten väjningsplikt, men när en bil svänger in på en korsande bilväg och därvid korsar en cykelväg, så har bilisten väjningsplikt.
   ”Rättigheter om förtur” som du skriver finns inte i lag, endast väjningsplikt. Dvs om någon försummar sin väjningsplikt så har annan trafikant ändå skyldighet att undvika kollision om man kan.

   En person som stigit av och därvid leder sin cykel är väl för övrigt inte att betrakta som cyklist alls?

 • Fredrik

  Hur många cykelöverfarter finns det i Umeå och var finns dom?
  Enligt transportstyrelsen så är dessa markerade med vägmarkering, hur skall man kunna se dessa på vintern?

  • Susanne

   Man ser dom genom att det oftast finns en korsande cykelbana. Vanligen ligger dom också i direkt anslutning till ett övergångsställe, så överallt där det finns övergångsställen kan man också förvänta sig en cykelöverfart. Detta bör man ha fått koll på när man tog körkortet om inte förr. Där cykelbana korsar vägen är du alltid skyldig att inte orsaka fara för cyklister på cykelöverfarten/cykelbanan. Du upptäcker dom genom att dom har två hjul och ett styre över det främre hjulet!

   Som här, efter att ha svängt i korsning/rondell så är man inte bara skyldig att ta hänsyn till cyklister på överfarten utan också till dom som närmar sig överfarten men ännu inte hunnit ut! Du får alltså i detta läge inte bli ett hinder för en cyklist att kunna passera.

   • Anonym

     En cykelbana som kommer fram till en väg blir inte automatiskt en cykelöverfart.

    • Ledighetskommiten

     Är du osäker – varför inte använda försiktighetsprincipen.

 • Fredrik

  Skulle vilja veta reglerna för detta… Det går ju inte se om det är en cykelöverfart eller ett gångväg bara när det är snö på marken.

 • K Karlsson

  Har man påbörjat överfart (även på dubbelövergångsställen) ska bilister lämna företräde.

 • Anonym

  Cyklisten har företräde i den uppkomna situationen men det beror inte på att det var en cykelöverfart. Bilister skall lämna företräde för cyklister som korsar den väg bilisten svänger in på, oavsett om bilisten svänger ut från en cirkulationsplats eller gör en ”vanlig” höger eller vänstersväng in på en väg som korsar cyklistens väg.

  Hade bilisten kommit från andra hållet och varit på väg in i cirkulationsplatsen så hade det varit cyklisten som skulle lämna företräde.

 • Kajsa

  Det har ju att göra med att man måste lämna företräde åt ALLA om man som bilförare kommer ut ur en rondell och övergångsstället är precis efter.

 • Beda

  Jag tror att det är oklart angående vilka regler som gäller. Personligen är jag inte alls säker så jag hoppar av och leder cykeln såvida det inte är helt biltomt.

 • Lotten

   Nej. Helt fel! Ingen har företräde i trafiken, men många verkar tro det. I trafiken har man däremot i vissa situationer väjningsplikt. Att hävda företräde kan sluta mycket illa.

  • Trafikant

   Så sant läste lite för snabbt. Bilar har väjningsplikt mot cyklister efter korsningar och ”rondeller” och vid utfarter. Cyklister har väjningsplikt mot bilarna i övriga fall. Men som sign Busschaufför skriver det handlar om ett ömsesidigt sammarbete

  • Gäst

   Att man ska ”lämna företräde” är samma sak som att ha väjningsplikt.

 • Anonym

   Det är inte förbjudet, men cyklisten ska ge fotgängare företräde.

 • PA

  Ja, att cykla är dåligt för miljön, inte  att köra bil. Bra resonemang av dig där…

  • Anonym

    Och ännu bättre gjort av dig att inte begripa resonemanget att det är negativt ur miljösynpunkt att tvingas sänka farten för att ge företräde för att senare öka farten igen efteråt… Inget fel med att cykla med det borde rimligtvis vara cyklisterna som lämnar företräde, både ut miljösynpunkt men framför allt trafiksäkerhets synpunkt!

   • Susanne

    Men om du som bilist anpassar farten i tid (som lagen kräver) så vågar ju cyklisten cykla ut när den ser att du tar hänsyn och därmed behöver varken du eller cyklisten stanna. DET är det bästa för miljön!

 • Gäst

  Häromdagen var det en cyklist som i en 4 vägskorsning cyklade rakt ut utan att titta sig omkring. I detta fall hade cyklisten tur, det kom bilar från samtliga vägar och vägen som han/hon cyklade ut från hade stoppplikt. Med detta vill jag mena att många cyklister borde ögna igenom lite trafikregler och vara lite mera aktsamma i trafiken. Man vill inte köra på någon och en cyklist kan få upp en rätt så hög hastighet och man kanske inte alltid hinner vara med när de kommer uttrampande på en väg, särskilt nu i vintertider med plogvallar som är höga här och var. Med vintern i åtanke så är det inte alltid tvärstannat trots låga hastigheter. ALLA (bilister, cyklister och gångare) borde kolla igenom lite trefikregler i denna stad.

 • Anonym

  Helt rätt tänkt! Om en gör fel, så borde alla få göra fel! Det är rättvist och precis så vi vill ha det… eller?

 • Stadsbo

   Men ett STORT problem är ju alla de som tror sig veta och vara säker på att det de vet är det rätta.
  Hur ska man få dessa att läsa på regler som de själva tror sig vara helt säker på att de kan till 100% fast det egentligen är helt fel.

 • Trafikant

  Refugerna har satts på dett sätt just så att bilisterna INTE ska köra om bussen som står still och just släppt av/släppt på passagerare. Det finns nämligen obevakade övergångsställen vid dessa hållplatser och det är inte säkert för förfotgängare att passera dessa om bilisterna kör om bussen. Detta fenomen finns bara på 50 sträckor eller lägre. men håller med om att det är mycket irriterande att stå bakom och vänta.

 • http://twitter.com/Jon_Sdrqvst jon söderqvist

  What? Vad menar du med felberäkning? Läs VGU och TRAST så ser du att om en kommun vill öka framkomligheten och minska restiderna för busstrafiken så bygger man dessa busshållsplatser. Typen på Mariehem kallas körbanehållplats och det finns många fördelar med en sådan, bland annat för funktionshindrade och bussen behöver aldrig vänta då bilarna inte har företräde. Men om du kan så mycket kanske du ska fråga Trafikverket om du får revidera deras upplagor så att de blir rätt. 

 • Gäst

  Nej, Susanne. Det är du som har fel. Kommer bilen från andra hållet utan korsning får inte cyklisten åka ut på överfarten om denne på något sätt kan vara i vägen för bilen. Går det att förutse att man inte i god tid hinner över med så pass god marginal före bilen att man på intet sätt påverkar säkerheten så har man som cyklist skyldighet att stanna och släppa förbi bilisten. Det är det som är enligt Trafikförordningen och inte din tolkning av den. 

 • Tomas

  Jag tycker det är jättelustigt att efter att polisen gör ett ingripande och bötfäller någon som bryter mot lagen, så blossar diskussioner upp om att polisen har gjort fel? 
  Här har ni vägverkets folder om gång och cykelöverfarter, det är det som gäller, ni får tycka vad ni vill. http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1604/88513_overgangsstallen_och_cykeloverfarter_utgava_5_.pdf På sidan 15 kan ni se vad som gäller vid utfart från rondell, på sidan 12 och 13 kan ni se vad som gäller vid infart i rondell.
  Varsågoda.

  • Susanne

   Problemet är bara att Vägverkets folder inte bygger på vad som står i Trafikförordningen utan på hur olika instanser har tolkat den. Det är till exempel helt fel att cyklister skulle ha väjningsplikt vid cykelöverfart. Tvärtom är det om man studerar Trafikförordningens definitioner tydligt att det är bilisterna som har det. Detta eftersom en cykelöverfart definieras som cykelbana. Och all väg som är avsedd för cyklister är definierad som cykelbana och kan inte samtidigt vara körbana. Detta innebär att överallt där en cykelbana (och cykelöverfart) korsar vägen så har bilar väjningsplikt! Trafikverkets tolkning är helt orimlig eftersom det tar bort hela vitsen med att alls ha cykelöverfarter. OM reglerna enligt lagen skulle vara samma som när man från cykelbana passerar ut på väg så blir ju cykelöverfarten helt onödig och saknar någon som helst funktion!

   • Dille

     Jag tror du är ute och cyklar ;-)
    En cykelöverfart definieras som ”En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en
    cykelbana och som anges med vägmarkering.”

    Denna vägmarkering kan du se som en rad vita kvadrater, ofta i anslutning till övergångsställen.

    • Susanne

     Ja och definition av cykelbana: ”En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II” (vilket ju alltså gör även cykelöverfarten till cykelbana). Samtidigt framgår av definitionerna av körbana att en cykelbana inte kan vara en körbana.

     TF 3:59 lyder som följer:
     ”59 § På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare.”

     Slutsats: Bilister har alltid väjningsplikt inför cykelöverfarter och alla andra ställen där en cykelbana korsar vägen. Det finns ganska många såna ställen där cykelbana korsar vägen utan att det är markerat med en cykelöverfart eller på annat sätt.

 • Malin

  Visst, kul med debatt. Men varför gör inte journalisten i fråga en djupdykning och skriver om gällande trafikregler då det uppenbarligen är många som är osäkra på vad som gäller?

 • Susanne

  Nej! Högerregeln gäller inte vid cykelöverfart. Dock på cykelbanor i övrigt…

 • Dille

   En till sak som jag glömde men som inte är tagen ur lagtexten: Trafik är ”samspel”, inte ”skyldighet” eller ”rättighet” :-)

  • sommarcyklare

   Så sant !  Så sant !

  • Anonym

   Eller som ägaren till Vindelns trafikskola sa till mig: ”Man har absolut inga rättigheter i trafiken – endast skyldigheter” :)

 • Anonym

  Ja det beror ju på läget, t ex: Cyklar man i skogen så bör man ta hänsyn till och väja för träd och stenar, annars är det stor risk att man skadar sig själv eller cykeln.

 • Susanne

  Du har fel citat av TF 6:6. Den lyder som följer: ”6 § Cyklande eller förare av moped klass II som skall färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.”
  Motsvarande skyldighet gäller också för gående som ska gå ut på ett övergångsställe så gåendes och cyklisters skyldigheter är i stort sett likvärdiga i det här sammanhanget!
  TF 3:61 lyder som följer:
  ”61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället.
     En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten.
     En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just skall färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.”

  Passar på att ta med TF 3:62 också som tyvärr alltför ofta nonchaleras av bilister:
  62 § En förare som närmar sig ett övergångsställe eller en cykelöverfart skall anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas stanna på övergångsstället eller överfarten.

 • Susanne

  Mycket intressant fråga! Bilförare på bilvägen har inte någon uttalad väjningsplikt mot andra än cyklande och mopedförare. Om traktorn stannar kvar på cykelbanan vid korsandet av vägen så kan den inte heller anses ha väjningsplikt enligt TF 3:21 eftersom man stannar kvar på cykelbanan och enligt definitionerna inte kör ut på någon annan väg.

  Själv skulle jag ändå lämna företräde om inte traktorn väljer att stanna.

 • Umegubbe

  Snälla om ni kör bil eller skriver kommentarer, läs reglerna först!

  Trafikförordning 61 §:

  En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är
  ute på eller just skall färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.

  Och angående ”samspel”:  Ha ha ha  2 ton mot en människa

  • Dille

    Så sant, man ska läsa reglerna och det gäller oss alla, även dig. Som du såg av mitt inlägg som innehåller två utdrag ur trafikförordningen så kan inte någon av paragraferna ses enskilt. Du glömde den ena (TF 6:6§, uppdaterad t.o.m. SFS 2012:15)  och får därför en felaktig uppfattning. Paragrafen lyder i sin helhet: ”6 § Cyklande eller förare av moped klass II som skall färdas ut
   på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig
   överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.”

   Eftersom bilar fördas med högre hastighet och kan dyka upp oväntat så åligger det bilföraren extra hänsyn som t.ex. refereas till i den av dig citerade paragrafen. För tydlighets skull så finns den i sin helhet här: ”61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt
   mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället.    En förare som närmar sig en obevakad
   cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara
   för cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten.    En förare, som skall köra ut ur en
   cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning
   skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köra med låg hastighet
   och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just
   skall färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.”

   Så det som gäller är fortfarande det jag skrev i mitt ursprungliga inlägg.

   I min och lagtextens värld finns det utrymme för samspel, oavsett om det är en männsika på en cykel eller eller en människa i en bil.

   • Susanne

    Samspel fungerar så länge inblandade parter har samma synsätt. Tyvärr är vi inte tankeläsare så i praktiken är samspel något mycket svårt. Min sammanfattande lagtolkning av ovanstående paragrafer är som följer:

    ”Gående och cyklister som ska ut på övergångsställe respektive cykelöverfart är skyldiga att invänta fordonsförare som inte fullgör sina skyldigheter inför övergångsställe/cykelöverfart.”

    Denna mening tycker jag visar väldigt väl innebörden av ömsesidiga skyldigheter i lagtexten. Något som för väldigt många, även för domstolarna, är mycket komplicerat.

    • Dille

     Du gör samma misstag i din argumentation här som tidigare då du inte beaktar lagtexten i sin helhet. TF 6:6§ går inte att bortse ifrån.

     Om man ska förenkla detta till en ”populär-juridisk” beskrivning så ska det vara:

     ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Cyklister som ska färdas ut på en cykelöverfart får korsa vägen endast om det kan ske utan fara. Förare som närmar sig en obevakad överfart ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande.”

     vilket är influerat av TF 2:1§, 6:6§ och 3:61§. Om du vill förstå vad lagtexten avser kan du inte ”glömma” att ta med vissa paragrafer som TF 6:6§. Avsnittet i 3:61§ har tillkommit för att annars kan inte cyklisterna uppfylla 6:6§. För att citera Transportstyrelsen: ”Att du har väjningsplikt när du kommer in på en väg från en cykelbana samtidigt som bilföraren har skyldigheter mot dig som cyklist på en cykelöverfart kan verka motsägelsefullt. Genom att både du och bilisten har skyldigheter så tvingas ni båda ta hänsyn till varandra. Då ökar säkerheten.”

     Det är inte BARA 3:61§ som gäller, det är BÅDE 6:6§ och 3:61§

    • Susanne

     Dille, jag HAR tagit hänsyn till TF 6:6. Denna motsvarar för cyklister vad TF 7:4 gör för gående vid övergångsställe. Varför då göra skillnad på gående och cyklister när deras skyldigheter är i princip ordagrant dom samma? Och som bilist på vägen är det du som är ålagd att anpassa farten, INTE cyklisten och dessutom är bilistens ansvar samma som vid övergångsställe! Dennes ansvar är att inte köra ut om det kan uppstå fara (vilket det iof alltid kan göra så då borde ju gående aldrig passera övergångsställen heller så bilförare kan lika gärna skita i dom för dom gående måste ju ändå passa sig, ungefär så verkar du resonera och tyvärr många med dig men bara när det gäller cykelöverfarter och inte övergångsställen). 

    • Susanne

     Ursäkta, det blev syftningsfel i mitt inlägg nedan. Det ska stå ”Cyklistens ansvar är att inte köra ut om det kan uppstå fara…”

    • Susanne

     Uppenbart att du bara vill käfta och inte läsa vad jag skriver. Har jag fel så kan jag bara uppmana dig att läsa allt jag skrivit en gång till med lite öppnare ögon.

    • Dille

      Så länge det funnits en saklighet i dina argument har jag bemödigat mig att visa vad Trafikförordningen säger. Dina åsikter har jag läst mer än en gång.

 • Dille

   För traktorer som snöröjer cykelvägar gäller undantag från vissa paragarafer. TF 12 kap definerar dessa men skriver också ”Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas”. Det åligger traktorföraren att framföra sitt fordon med ”särskild försiktighet”.

  Utöver denna paragraf så finns det grundbestämmelser som alla trafikanter ska följa. Där står det omsorg, varsamhet, hänsyn och andra ord som verkar ha glömts i den här diskussionen.

  Jag ger gärna företräde åt de som sköter våra vägar och underlättar vår framfart: väghållningsarbetare, traktorer och andra. Där har vi samspelet som jag tog upp i ett tidigare inlägg :-)

  • Susanne

   Helt riktigt styr TF 12 kap. Men det undantar som jag har tolkat det  inte skyldigheten enligt TF 3:18 i något läge. Och precis som du skrev så gäller undantagen i övrigt endast när omständigheterna kräver det.

   • Susanne

    Dille, 3:21 är inte applicerbar så länge traktorn är kvar på den korsande cykelbanan. Däremot om han avviker ifrån den. Visserligen finns det nån domstol som har hävdat denna paragraf i något läge för cyklister ändå, men det är inte i överensstämmelse med Trafikförordningens definitioner av cykelbana.

   • Dille

    Trafikförordningen har ingen definition av cykelbana. Den definieras i Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

    En cykelbana är ”En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II”.

    En cykelöverfart definieras som ”En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering.”

    Det är alltså per definition inte en cykelbana när traktorn korsar vägen utan TF 3:21§ är i högsta grad tillämplig i detta fall.

   • Susanne

    Jo dom färdas visst på cykelbanan. Per definition är cykelöverfarten också en cykelbana och enligt definitionen av körbana kan en körbana inte vara en cykelbana. Alltså är det ingen körbana på den del av vägen där det finns en cykelöverfart och inte heller där en cykelbana korsar vägen utan cykelöverfart.

    Du skriver själv helt riktigt att en cykelöverfart är till för att korsa körbana eller cykelbana. Vad gäller då när en cykelöverfart korsar en cykelbana? Jo det kan jag tala om. Eftersom cykelbana är definierat som väg enligt definitionerna så blir det likadant där som när den korsar en bilväg att cyklisten som ska korsa cykelöverfarten (alltså inte cykla på den) har väjningsplikt enligt TF 3:59 mot den som kommer på cykelvägen med cykelöverfart. Och VÄLDIGT konstigt vore det ju annars…

   • Susanne

    Jag måste rätta mig själv. Det är i fallet med cykelöverfart som korsar cykelbana inte 3:59 som styr utan då är det enbart 3:60-62. I praktiken har det ju dock inte nån större betydelse.

   • Dille

    Det verkar som du har egna definitioner och kanske därför är dina slutsatserna är märkliga. Om det vore så att bilarna färdas på en cykelbana när de passerar korsningen så gör din definition alla förare till lagöverträdare eftersom cykelbanan är ”avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II”. Cykelöverfarten är för att cyklarna ska passera körbanan, inte för att bilarna ska passera cykelbanan.

    Definitionen av cykelöverfart är ordagrant från Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ”En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering”.

 • Susanne

  Nu har jag dykt lite djupare och kommit fram till att det  måste vara TF 3:18 som blir tillämplig i det här fallet. Alltså högerregel! Men jag tycker nog att det är bättre att använda sunda förnuftet och ömsesidigt hänsynstagande eftersom det är ett arbetsfordon som är inblandat.

 • Undrande

  Självklart ska man följa dom lagar o föreskrifter som finns! Men gäller det bara oss bilister? Flera ggr har jag råkat ut för att någon har klivit/cyklat ut på gatan där det INTE är övergångsställe eller cykelöverfart.( Ö-gångsställe finns 20 m längre bort)Personerna är dessutom dolda bakom höga snövallar och det är bara för att JAG har varit väldigt uppmärksam som det inte har hänt en olycka. En bil mosar lätt en människa så jag förstår inte varför dessa personer inte är försiktigare än så. Företrädesregeln gäller på ställen som är utmärkta med skyltar, inte överallt. Och lite hänsyn tycker jag nog att fotgängare/cyklister också är skyldiga att visa bilister. Ni kan börja med att åtminstone se åt båda hållen innan ni kliver ut på gatan  där det inte är överfart. För bilar krävs körkort. Verkar som att det behövs lite undervisning för andra också. Stora luvor och fullt ös på musik i örat borde förbjudas! Det är inte bara bilister som gör fel och allt ansvar ligger inte på dom.

Man död i skoterolycka

Man död i skoterolycka

UPPDATERAD Vännerna påbörjade hjärt- och lungräddning. ?

Vill att försäljning stoppas

Överklagar: Vill att försäljning stoppas

Umeå Har överklagat Scharinska-försäljningen till Förvaltningsrätten. ?

Umeå behöver sina entusiaster

Umeå behöver sina entusiaster

Nyhetskrönikor Här är namnen på de som deltog i budgivningen om Scharinska. ?

Alarmerande fynd i mjölksersättning

Alarmerande fynd
i mjölksersättning

Inrikes Innehåller cancerframkallande ämnen.

Lån från Alien ökar pulsen

Lån från Alien ökar pulsen

RECENSION När det tar fart blir det nagelbitaraction, menar VK:s recensent Nancy Bladfält. ?