Debattartiklar

Sverige måste agera mot globala hungern

Publicerad 17 oktober 2011

Debattartiklar Antalet hungrande människor ökar globalt. Energiproduktion av livsmedelsgrödor och spekulation i jordbruksprodukter är viktiga förklaringar. Sverige bör verka för att endast seriösa investeringar i matråvaror tillåts. Sverige bör också följa FN:s rekommendationer och avskaffa direkta och indirekta etanolsubventioner – och verka för att EU omprövar sin politik som nu främjar ökad produktion av agrobränslen.

FÖLJ ÄMNEN

I går, söndag 16/10, uppmärksammas Världshungerdagen världen över.
FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, uppskattar att en miljard människor lider av hunger och undernäring.
Trots flera deklarationer och åtaganden av världens regeringar ökar antalet hungrande människor globalt. Under 2011 har vi återigen bevittnat matuppror till följd av rekordhöga matpriser.
Fortsätter denna utveckling av stigande matpriser och hungerkris kommer FN:s Millenniemål om att halvera antalet hungriga människor till 2015 inte att kunna uppfyllas förrän 2150, varnade FAO i början av året.

Att de globala matpriserna slår i taket kan inte enbart förklaras med torka och sämre skördar, vilket förvisso blir allt vanligare i klimatförändringarnas spår.
Redan 2008 slog Världsbanken fast i en rapport att den ökande framställningen av agrobränslen låg bakom hela 75 procent av de stigande matpriserna världen över. Utan ökningen av agrobränslen skulle världens lager av vete och majs inte ha minskats drastiskt och prisökningar på grund av andra faktorer hade varit måttliga.
2011 visar Världsbanken i en ny studie att produktionen av agrobränslen, i synnerhet USA:s produktion av etanol gjord på majs, har bidragit till årets stigande matpriser som särskilt drabbat Afrikas horn.
Globalt var matpriserna under juli månad 33 procent högre än 2010. Majs har stigit med 84 procent, socker med 62 procent och vete med 55 procent sedan förra året. FN, Världsbanken, WTO och sju andra inflytelserika internationella organisationer konstaterar att subventioner till agrobränslen höjer matpriser och förvärrar livsmedelsbristen och kräver därför att EU avskaffar dem.

Bakom de stigande matpriserna ligger också spekulation i råvaror. Olivier de Schutter, FNs: rapportör för rätten till mat, menar att de stigande matpriserna samt de kraftiga prissvängningarna är tydligt kopplade till framväxten av en spekulationsbubbla.
Denna bubbla har skapats sedan jordbruksmarknaden öppnats upp för stora mäktiga investerare som hedgefonder, pensionsfonder och investeringsbanker, men även för småsparare världen över.
Spekulation i livsmedelsvaror har ökat dramatiskt sedan början av 2000-talet då råvarumarknaden liberaliserades. Mellan 2002 och 2008 ökade omsättningen av råvarukontrakt på de globala råvarubörserna med över 500 procent.
Det har blivit attraktivt att spekulera i jordbruksprodukter då de ersatt andra, mindre lönsamma former av investeringar. Gemene man erbjuds av sin bank att investera i allt från griskött, vete, kaffe, majs och sojabönor.

Mot denna bakgrund bör Sveriges regering verka för att endast seriösa investeringar i matråvaror tillåts och inte investeringar för spekulativa motiv.
Sverige bör också följa FN:s rekommendationer och avskaffa direkta och indirekta etanolsubventioner och verka för att EU omprövar sin politik som i dag främjar ökad produktion av agrobränslen. Ett snabbt och bra sätt för Sverige att göra skillnad vore också att skala upp det svenska utvecklingsbiståndet till det småskaliga jordbruket.
Hur stor måste inte vanmakten vara för den förälder som kväll efter kväll tvingas bädda ned sina barn hungriga? Den grundläggande rätten till mat måste åter bli världssamfundets högsta prioritering.

Jennie Jonsén
ordförande FIAN Sverige
Francisco Contreras
ordförande för Latinamerikagrupperna

 • Ola Johansson

  Världsbanken har tagit tillbaka uppgiften om att 75 procent av matprishöjningarna beror på ökad framställning av agrobränslen. Den var ogrundad.

  Därmed borde den myt- och lögnomspunna debatten om livsmedelspriser-biodrivmedel vara avklarad.

  Etanolens inverkan på matpriserna är minimal och att det är andra faktorer, inklusive ökade oljepriser, som har betydelse.

  Däremot kan etanol vara den motor som sätter fart på utvecklingen av jordbruket i en rad länder i Afrika och ger och jordbrukarna inkomster och ny energi samt möjliggör ökad livsmedelsproduktion parallellt med energigrödorna.

 • svälthatare

  Jag tror inte ens att Världsbanken någonsin publicerade uppgiften om 75 %. Svälten är ett satans gissel, det är vi alla överens om. Lösningen heter dock ökad produktivitet i u-ländernas jordbruk, vilket leder till sysselsättning, välfärd, stärkt ekonomi och demokrati. Vill man verkligen förbättra, så är en seriös diskussion om hur man utvecklar jordbruket viktigast.

Sparkraven slår mot de mest utsatta barnen och unga

Sparkraven slår mot de mest utsatta barnen och unga

Debattartiklar (2016-10-26) Med det sparkrav som nu föreligger och förslaget att lägga ned… ?

Regional kultur slaktas i centerförslag

Debattartiklar (2016-10-26) Centerpartiet brukar vilja framhålla sig som landsbygdens parti…. ?

Varför ger inte politikerna sin syn på saken?

Debattartiklar 82016-10-24) För en längre tid sedan publicerade Västerbottens-Kuriren en… ?

Sätt stopp för cirkusprojektet

Sätt stopp för cirkusprojektet

Debattartiklar (2016-10-24) Vargen utgör ingen egen art. Den tillhör samma art som tam- och… ?

Omtag i regionfrågan – men nej tack till folkomröstning

Debattartiklar (2016-10-22) Förslaget att inrätta storregioner är tveklöst ett uppifrånprojekt… ?