Denna text är en ledare. VK:s politiska hållning på ledarplats är frisinnad liberal.

Frankrike inför viktigt avgörande

Ledare.
(2017-04-21) Frankrike går till val i en tid av osäkerhet. Första omgången i presidentvalet är på söndag. Upptakten och kampanjerna har präglats av oro, ovisshet och skandaler. Val i Frankrike går inte alltid som förväntat eller så som opinionsmätningarna antytt.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 21 april kl. 14:01

De franska väljarna är otåliga och visar sitt missnöje vid valurnan. De ser sällan till annat än inrikespolitiska angelägenheter. Terrorn är en fråga som angår och berör alla. Men den här gången kan väljarkåren vara påverkad även av annat omkring, så som utgången av presidentvalet i USA och det brittiska utträdet ur EU.

Frankrike har haft en besvärlig period med svag ekonomisk utveckling, hög arbetslöshet och störningar i det finansiella systemet. Tillväxten förblir svag, men sakta återhämtning pågår. De värsta effekterna av finanskrisen och skuldproblemen i euroområdet har avtagit. Akut risk för att banker går omkull föreligger inte längre.

Frankrike hade försvagats kraftigt av en industriell nedgång under 1990-talet. Landet tappade mycket av sin framskjutna position i världshandeln. Ekonomin var sårbar redan innan finanskrisen utbröt och de nationella skuldproblemen skakade det finansiella systemet i euroområdet. När den nu avgående François Hollande blev president 2012 var föresatsen att bland annat få bort budgetunderskottet, minska statsskulden och stimulera företagandet. Den tröga konjunkturen i världsekonomin har försvårat och fördröjt återhämtningen.

I hanteringen av finans- och skuldproblemen i euroområdet tog Frankrike ledningen tillsammans med Tyskland. Den gamla axeln i EU fungerade. Det får betydelse även för fortsättningen när Storbritannien lämnar det europeiska samarbetet.

Hur EU:s framtid ser ut beror mycket på vilken roll Frankrike har och vill spela framöver. Frankrike är ett av unionens kärnländer. EU är till stora delar ett franskt projekt. Högerpopulistiska Front national driver enträget frågan om franskt utträde ur EU. Ett sådant steg skulle betyda såväl politisk som ekonomisk utarmning för landet.

Andra omgången av presidentvalet sker den 7 maj. Vilken väg Frankrike tar avgörs i stor utsträckning då. I juni följer emellertid också ett parlamentsval. Hur stämningen är inför det beror i hög grad på hur det går i presidentvalet och hur reaktionerna blir.

Annons
FÖLJ ÄMNEN
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten