Denna text är en ledare. VK:s politiska hållning på ledarplats är frisinnad liberal.

Regeringen lägger fram ogenomtänkt vårbudget

Ledare.
(2017-04-19) Stora ord tar regeringen Löfven till i presentationen av den ekonomiska vårpropositionen som lämnades till och debatterades i riksdagen på tisdagen.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 18 april kl. 23:43

Det goda statsfinansiella läget beskrivs som resultatet av den nuvarande regeringens bedrifter. Dess del i utvecklingen är visserligen inte utan betydelse, men likväl marginell.

Med ett par statsbudgeter – årets är den andra av regeringen Löfvens budgetpropositioner som riksdagen godkänt – har svensk ekonomi inte förändrats i grunden. Processen har varit lång och mödosam. Den inleddes av regeringen Persson för tjugo år sedan och fullföljdes av alliansregeringen.

Saneringen och konsolideringen av den offentliga ekonomin har löpt över många mandatperioder. Regeringen Löfven har lyckan att leva med resultatet och en gynnsam konjunktur. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker.

De extrapengar alliansregeringen utverkade till kommunsektorn var en bidragande orsak till återhämtningen efter finanskrisen. Den expansiva finanspolitiken, med lägre skatter för folk i arbete, blev en annan viktig drivkraft i tillväxten. Hushållens förbättrade ekonomi betyder mycket. Utan stimulanserna hade regeringen Löfven haft ett mycket sämre utgångsläge.

Brister i välfärden finns. Mycket av dessa härrör från sparåtgärder och nedskärningar under 1990-talet. Regeringen Persson kom aldrig i läge att helt återställa trygghetssystemen, skolan och vården efter år av försämringar. I takt med att ekonomin stärkts har samhällets resurser åter ökat. Det har emellertid även ambitionerna, anspråken och behoven.

Medlen räcker inte till allt och växer inte i takt med behoven. De som sämst ser de rådande bristerna, och behoven av strukturreformer, tenderar vara de som sitter vid makten.

De riktlinjer för den ekonomiska politiken som dras upp i vårpropositionen gäller framför allt för arbetet med höstens budgetproposition. Men de måste ha bärkraft även för budgetpolitiken därefter. Nästa regering måste få samma goda utgångsläge som regeringen Löfven har haft.

Därför är det beklagligt att regeringen inte heller i denna budget har förslag på reformer som tar tag i grundläggande problem på arbets- och bostadsmarknaden. Istället försämras villkoren för företagande och arbete. Det är en kortsiktighet som oroar. Risken är överhängande att effekten i slutändan blir mindre resurser för investeringar och välfärdssatsningar när konjunkturen viker.

Annons
FÖLJ ÄMNEN
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten