Umeå i februari. Föräldranätverket demonstrerar mot för stora barngrupper. Foto: Abebe Asres
Detta är en debattartikel. Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

När genomförs tagna beslut?

Debattartiklar.
(2017-04-19) Krisen i förskolan i Umeå är – på många plan – en realitet. Pedagoger, psykologer och fack slår på olika sätt larm. Bristerna har blivit nationella nyheter. och lokala politiker medger på olika sätt att situationen är ohållbar. Men retorik räcker inte. Hur ser kommunens tidplan ut för att genomföra de beslut som faktiskt ändå redan tagits?
Det frågar sig företrädare för Föräldranätverket?
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 18 april kl. 19:00

”Det är inte alltid den som skriker högst som har det värst”

Dessa ord kommer från Hans Lindbergs blogg, mannen som innehar Umeås högsta politiska maktposition. Orden handlar om förskolekrisen, Umeås småbarn och oss föräldrar.

I Umeå Kommun finns just nu ett barngruppsnitt på 17,5 barn per barngrupp. I praktiken innebär detta att 4-åringar eller 5-åringar kan hamna i barngrupper som omfattar 20, 21, 22 eller till och med 23 barn. Detta eftersom förskolorna, med all rätt, försöker skona de allra yngsta barnen från skyhöga grupper. Ändock kan de yngsta placeras i grupper som omfattar 15 eller 17 barn. Det är barngrupper som fullkomligt spränger Skolverkets riktmärken.

Samtidigt ökar sjukskrivningstalen kraftigt bland förskolepersonalen och bristen på kvalificerade vikarier är mer än påtaglig, vilket skapar en omöjlig ekvation: mastodont-barngrupper som ska tas om en krympande skara förskolepersonal.

I detta läge slår förskolans pedagoger larm och berättar om att de inte ens hinner möta småbarns basala behov. De berättar om småbarn som får krypa runt i kissfyllda blöjor och att barn går hem med blåmärken efter bråk som ingen vuxen hinner stoppa.

Detta blir en nationell nyhet i Aftonbladet, som sedan också lyfter den JO-anmälan som görs mot en förskolechef i Umeå. Psykologer i Västerbotten bekräftar även förskolepersonalens bild av barn som far illa.

I detta läge liknar Lärarförbundet förskoleverksamheten i Umeå Kommun vid ”förvaring” och kräver högre budget till för- och grundskolenämnden. Riksorganisationen Barnverket ställer samma krav och adresserar förskolekrisen i Umeå på riksdagsnivå.

I detta läge går slutligen kommunens högsta makttopp Hans Lindberg ut. Inte med praktiska åtgärder för barnen. Utan med retoriska åtgärder riktade mot tusentals oroliga föräldrar. En folkrörelse kan avfärdas om den kallas ”lobbygrupp”. En kris behöver ingen akut lösning om den kan döpas om till ”utmaningar”. Vi saknar förvisso den definitionsmakt kommunledningen har, men till och med vi vanliga föräldrar förstår att:

1. Ett demokratiskt fattat beslut om 15 barn i barngruppssnitt ska respekteras och genomföras.

2. Mastodontstora barngrupper och sjukskriven personal är en dålig kombination.

3. Om förskolepersonal och psykologer vittnar om att barn far illa, så ljuger de inte.

Vi missunnar inte Hans Lindberg möjligheten att uttrycka sina känslor, men uppmanar till sans och reson. Vi är många aktörer och organisationer som delar samma problembeskrivning av förskoleverksamheten.

Faktum är att också för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten delar uppfattningen att sjukskrivningarna är för höga, barngrupper om 23 barn är för stora och att ökade resurser till förskolan skulle lösa mycket.

Så varför inte föra en saklig debatt i stället, med fokus på de faktiska frågorna:

Hur ser Umeå Kommuns tidsplan ut för att genomföra det klubbade beslutet om 15 barn i barngruppssnitt?

Hur ser Umeå Kommuns handlingsplan ut för att hantera det faktum att 7 av 10 förskollärare (källa: Lärarförbundet) känner sig otillräckliga?

Hur ser kommunledningens akuta åtgärdsplan ut för att åtgärda de direkta missförhållanden som barn drabbas av i Umeås förskolor, vilka har förts fram av förskolepersonal och psykologer?

Hur mycket ska för- och grundskolenämndens budget höjas med den 19 juni?

Josefin Eman
Magnus Larsson
Liv Öberg
Fredrik Sundqvist
Christine Kleiner
Johan Örestig
Sofia Ed
Daniel Stolt
Helena Forsman
företrädare för Föräldrarnätverket

Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten