Denna text är en ledare. VK:s politiska hållning på ledarplats är frisinnad liberal.

Priserna och räntan påverkar budgeten

Ledare.
(2017-04-12) Inflationstakten sjönk i mars enligt Statistiska centralbyråns, SCB, siffror. På helåret räknat från 1,8 till 1,5 procent. Det kan tyckas vara marginellt, men har likväl avsevärd betydelse eftersom det är en bit ifrån målet på två procent.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 12 april kl. 01:06

När inflationen stabiliserats kring två procent kommer riksbanken att höja reporäntan, som tillsvidare ligger på rekordlåga minus 0,50 procent. Enligt riksbankens prognoser skall det bli av i höst. Men vägen mot målet är gropig. Utvecklingen i ekonomin förblir osäker.

Inflationen och räntorna har stor betydelse för budgetpolitiken för de kommande åren. Efter påsk lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen. Propositionen innehåller de riktlinjer för den ekonomiska politiken som skall ligga till grund för budgetpropositionen i höst.

Regeringen Löfven har haft god tur med konjunkturen, tillväxten och sysselsättningen. Den offentliga ekonomin är stark. Den finansiella stabiliteten är god. Ändå är svensk ekonomi i ett exceptionellt tillstånd som riksbanken haft att styra upp med expansiv penningpolitik.

Omställningen kan bli svår. Det hänger trots allt inte bara på inflationstakten. Problem och risker är inte ur världen även om inflationsmålet nås en dag. Frågan är hur den ekonomiska politiken sköts och hur stram finanspolitiken skall hållas. Kronkursen är ett annat osäkerhetsmoment.

Alliansregeringen bedrev en expansiv finanspolitik, främst med skattesänkningar, för att parera negativa effekter på tillväxt och sysselsättning av finanskrisen. Regeringen Löfven är i färd med att höja skatter, men har behållit jobbskatteavdragen. Till en del är sålunda den verkan alliansregeringen sökte i kraft.

Riksbanken hoppas att inflationstakten stabiliseras kring målet på två procent det närmaste halvåret. Tendensen har varit positiv vad gäller den underliggande inflationen, kpif, beräknad med fasta bostadsräntor. Kpif har varit nära målet. Men även det måttet svajar.

Det ovissa läget med priserna, räntorna och kronan kommer att prägla tonen i vårpropositionen och dämpa de förväntningar på den politik socialdemokraternas kongress i Göteborg skisserat upp. Reformutrymmet är en tolkningsfråga, medan handlingsutrymmet bestäms av omständigheterna. Det senare är alltjämt kraftigt begränsat.

Annons
FÖLJ ÄMNEN
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten