Det krävs reformer för att öka bostadsbyggandet. Foto: Curt Dahlgren
Detta är en debattartikel. Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

Bostadsmarknaden - även lokala reformer krävs i Umeå

Debattartiklar.
(2017-04-15) Bostadsbristen är en politisk ödesfråga och utgör ett allvarligt hot mot unga människors, inte minst studenters, möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. Bort med regelkrånglet! Avskaffa strandskyddet och minska antalet naturreservat – bara i Umeå finns 28 kommunala sådana. Diskutera på allvar marknadshyror.
Det skriver företrädare för Moderata studenter Umeå.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 14 april kl. 22:15

Landets universitet och högskolor börjar närma sig mitten av vårterminen. Tiotusentals studenter har flyttat till en ny stad för att utbilda sig till sitt drömyrke.

Förhoppningsvis finns bland dem blivande företagsledare, läkare, poliser och forskare. Utbildning, kunskap och specialisering är vad som byggt Sverige starkt och vad som förmår göra vår värld till en bättre och friare plats att leva på.

Dessvärre är ofta det första som man frågar sig när man flyttar till en ny stad för att studera: Var ska jag bo? I stället för att kunna fokusera på studierna går man runt i osäkerhet i veckor och månader, vilket tar tid och kraft. Tid och kraft som i stället kunnat läggas på studier.

Bostadsbristen är en av vår tids politiska ödesfrågor och utgör ett allvarligt hot mot unga människors möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. Som politiskt studentförbund vägrar vi acceptera en sådan situation.

Det är vår absoluta plikt att formulera de lösningar som krävs för att fler bostäder ska komma på plats. Bostadsbristen får aldrig vara det som hindrar dig från att påbörja eller fullgöra din utbildning.

Vad som behövs för att lösa den akuta bostadsbristen på nationell såväl som lokal nivå är långtgående politiska reformer. Här följer ett antal förslag som skulle få verklig effekt och bygga bort bostadsbristen.

För det första: bort med regelkrånglet! Trots vissa regelförenklingar de senaste åren återstår mycket att göras. För att få fart på byggandet måste vi upphäva de många bullerregler som hindrar byggande i trafiktäta områden. Dessutom krävs en uppluckring av detaljregleringarna när det kommer till allt ifrån badrumsstorlekar och våningsantal till ljusinsläpp och fasadfärger.

De politiska pekpinnarna när det kommer till bostädernas utformning behöver bli färre och efterfrågan på marknaden måste stå i centrum. Framför allt bör möjligheterna att överklaga byggprojekt begränsas. Exempelvis vore det rimligt att avgiftsbelägga överklagan enligt plan- och bygglagen. I det fall överklagan inte går igenom ska även den klagande parten kunna åläggas att betala kompensation till byggbolaget för den tid och de pengar som gått till spillo. Planprocesserna från kommun måste också förenklas, där den lagstadgade kommunala detaljplanen också måste luckras upp.

För det andra: avskaffa strandskyddet för att möjliggöra fler bostäder i strandnära miljöer. I dag gäller strandskyddet 100 meter från strandkanten i både stad och glesbygd. Det finns många aktörer som kan tänka sig att bygga attraktiva bostäder i strandläge, där vi vet att det finns en hög efterfrågan, och för att frigöra denna yta måste strandskyddsreglerna reformeras.

För det tredje: minska antalet naturreservat. Bara i Umeå kommun har vi i dag 28 kommunala naturreservat. Det är inte rimligt att vi i ett läge av allvarlig bostadsbrist fortsätter att inrätta naturreservat på löpande band som binder upp stora markytor för decennier framöver.

Det är därför hög tid att ändra lagstiftningen och begränsa möjligheterna för kommuner att på eget initiativ införa naturreservat. Innan en sådan lagstiftning är på plats bör vi dock på kommunal nivå i Umeå införa ett stopp för inrättandet av nya naturreservat och verka för att antalet befintliga naturreservat minskar.

Slutligen – vi måste diskutera marknadshyror. Glädjande nog börjar allt fler aktörer inse det orimliga i dagens hyresregleringar.

En fri, marknadsbaserad hyressättning skulle möjliggöra för fler privata aktörer att komma in och konkurrera på bostadsmarknaden eftersom lönsamheten då ökar. Dagens bruksvärdeshyror sätter ködagarna i stället för en människas faktiskt behov av en bostad i centrum, och har man inte tillräckligt med ködagar får man vända sig till en osäker andrahandsmarknad.

Dessa reformer skulle sammantaget skapa en betydligt mer rörlig och tillgänglig bostadsmarknad.

Anton Bergström
ordförande för Moderata Studenter (MST) Umeå
Sofia Andersson
vice riksordförande för MST
Andreas Fällström
ordförande för kårpartiet Moderat student
Pasi Huikuri
vice ordförande för MST Umeå och representant i Moderata ungdomsförbundets nationella reformgrupp

Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten