Kommunalrådet Hans Lindberg och för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten vägrar konsekvent medge att det finns några problem, menar skribenten kritiskt. Foto: Per Landfors
Detta är en debattartikel. Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

Politisk ledning med oklara demokratiska värderingar

Debattartiklar.
(2017-04-03) Umeås högsta politiska ledningen tycker tydligen att det är ett problem om medborgare utnyttjar sina demokratiska rättigheter. Vilka demokratiska värderingar finns hos den socialdemokratiska topp som med alla medel försöker undanhålla fakta samtidigt som de förringar både politiker och medborgare med en annan åsikt än de själva?
Det frågar sig Robert Axebro, Umeå som länge har varit aktiv med opinionsbildning i kommunpolitiska frågor och då framför allt landsbygds- och skolfrågor. Han är numera även aktiv inom Centerpartiet.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 2 april kl. 22:00

Missnöjet med Umeås ledning är enormt, inte minst bland föräldrar med barn i för- och grundskola. I fjol kokade grytan över rejält med anledning av hur illa skolfrågan i Bullmark och Botsmark hanterades. Nu jäser det återigen, den här gången gäller det storlek på barngrupper i förskolan vilket i förlängningen handlar om barnens trygghet och säkerhet.

Bägge dessa frågor har fått stort genomslag i medierna och de drivs av engagerade föräldragrupper. Med tanke på den starka opinionen bakom dessa frågor så är S-ledningens agerande ytterst förvånande.

Som vanligt vägrar kommunalrådet Hans Lindberg och för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten konsekvent medge att det finns några problem och deras framträdanden i medierna gjuter snarast olja på elden. Det är väldigt märkligt för även S-ledningen borde vid det här laget fundera på varför det återigen stormar kring för- och grundskolenämndens ansvarsområde.

Att vänta ut stormen med huvudet nedstoppat i sanden kommer knappast att fungera. Nu har dessutom ännu en JO-anmälan trillat in. Det kan inte bara vara en slump.

För att förstå deras agerande måste vi kika in bakom kulissen. Häromdagen ondgjorde sig Hans Lindberg över att Vänsterpartiet inte respekterar demokratiskt fattade beslut.

När Hans Lindberg nu ändå nämner bristande respekt tycker jag att det passar bra att belysa S-ledningens eget förhållningssätt till demokrati. Många är nog chockade över den totala avsaknaden av öppenhet. Medborgare möts av en mur av tystnad och förtroendevalda i ”fel” partier hålls medvetet ute i kylan.

För att få perspektiv på hur illa det är ställt så vill jag erinra om att Centerpartiet i en interpellation ifrågasatte om kommunen lever upp till de krav på öppenhet som finns i grundlagen och senare kände de sig även tvungna att fråga Hans Lindberg: ”Hur ska Umeå kommun säkerställa att grundläggande handlingar, till exempel sammanträdeshandlingar, görs offentliga i god tid inför sammanträden?”

Att frågorna ens måste ställas talar sitt eget tydliga språk. Tragiskt nog så får inte alla förtroendevalda ta del av beslutsunderlag. Det tydligaste exemplet är nog ”Bullmarksrapporten” som medvetet undanhölls inte bara från medborgare och media utan även från många politiker. I ljuset av detta känns det lite magstarkt att Lindberg pratar om bristande respekt för demokratiskt fattade beslut.

När uppretade föräldrar återigen vill ha fram fakta och kräver svar av kommunen så kan det finnas ett värde i att klargöra hur man kan förvänta sig att engagemanget tas emot av S-ledningen. Exempelvis när jag JO-anmälde kommunen för deras lagstridiga hantering av ”Bullmarksrapporten” så uttalade sig Moa Brydsten så här i media:

”Det är hans sätt att skapa opinion i den här frågan och misskreditera oss”.

Att ödmjukt erkänna att misstag begåtts var tydligen inte aktuellt, i stället använde Brydsten klassisk härskarteknik för att svartmåla en medborgare som utnyttjade sina demokratiska rättigheter. Efter att JO-anmälan lämnats in fick jag en hel del rapporter från kommunhuset kring S-ledningens syn på ärendet samt mitt engagemang. Milt uttryckt så var de inte odelat positiva.

Mest anmärkningsvärt var dock ett tillfälle när hela den innersta kretsen i S-toppen satt med en gymnasiepraktikant och de förklarade följande: ”Den där Axebro är inte riktigt klok, rättshaverist och allmänt oberäknelig”.

Vilka signaler skickar detta? Praktikanten fick alltså lära sig att om man har åsikter, vågar kritisera kommunen och utnyttjar sina demokratiska rättigheter så blir man stämplad som en oberäknelig rättshaverist. Inte direkt den bild jag har av hur ett öppet och tillåtande samhälle fungerar.

Det finns många exempel på S-ledningens skeva demokratisyn. Så kan man undra hur Hans Lindberg tänkte när han uppmanade alla som berörs av Västra länken att inte överklaga.

Umeås högsta politiker tycker tydligen att det är ett problem om medborgare utnyttjar sina demokratiska rättigheter. Sedan är ju korståget som Lennart Holmlund för under S-flagg mot framför allt VK ett kapitel för sig. Andreas Lundgren visar också upp en alternativ syn på demokrati när han uttalar sig med anledning av problemen som nyligen rapporterats från fullmäktige.

Problemet enligt honom ligger hos de politiker som han benämner som ”låtsasförtroendevalda”. Här skulle han nog behöva förklara sig en aning, varför skulle vissa förtroendevalda vara mindre värda? Lundgren pratar om ”riktig politik”, men är politiken verkligen på låtsas bara för att den inte är socialdemokratisk? Resonemanget väcker onekligen många frågor.

Så vilka demokratiska värderingar har egentligen Umeås S-ledning, när de med alla medel försöker undanhålla fakta samtidigt som de förringar både politiker och medborgare som har en annan åsikt än de själva?

Det framträder en bild av ett gäng S-pampar som tycker sig veta lite bättre än alla andra och de anser sig visst kunna göra lite som de vill. För varken vi vanliga medborgare eller de ”låtsasförtroendevalda” som företräder oss är uppenbarligen lämpade att ha egna åsikter i deras värld. Det är en syn på demokrati som heter duga det.

Vad säger Hans Lindberg: är det inte dags att ta tag i grundproblemet. För det kan väl ändå inte vara så att alla som inte delar Socialdemokraternas uppfattning är galna rättshaverister?

Robert Axebro

Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten