Detta är en debattartikel. Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

replik: Hyresrätten hotad som bostadsform

Debattartiklar.
(2017-03-21) Varje gång Hyresgästföreningen använder totalavkastning som ett mått så är det att uppmana till ombildning till bostadsrätter. det skriver Karl-Erik Jonsson på Fastighetsägarna MittNord.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 20 mars kl. 22:00

Jag vet att Roland Lätth och Kerstin Granberg Lundgren också värnar om hyresrättens framtid. Även vad gäller tillkomsten av fler hyresrätter samt obalansen i beskattningen mellan olika bostadsformer. Där är vi fullkomligt överens!

Kan även tillägga att det generella förhandlingsklimatet i Umeå är acceptabelt, där vi som parter behandlar varandra med respekt.

Det jag saknar, för att värna om hyresrättens framtid, är att effektivisera själva förhandlingsprocessen.

Förutom hyressättningssystemet i sig, där vi för övrigt är oense, har vi i Umeå en administrativ modell som kallas för ”poängen”.

En modell som fungerat i flera år, men sedan ett tag tillbaka spelat ut sin rätt, i den meningen att det är ett administrativt ansträngande system och behöver uppdateras till att bli mer användarvänlig, effektivt och kunna ge snabbare återkoppling till hyresgäster och fastighetsägare.

Tid är en viktig faktor generellt i vårt samhälle. Företag och slutkonsumenter ställer höga krav på återkoppling och en snabb sådan, så även i fastighetsbranschen.

När det gäller fastighetsekonomi så blandar Hyresgästföreningen, än en gång, ihop begreppen direktavkastning och totalavkastning, när de antyder att lönsamheten på bostadsmarknaden är mycket god.

Att ansvarsfullt förvalta och förädla fastigheter ställer krav på god långsiktig ekonomi. Det är i den meningen viktigt att skilja på direktavkastning och totalavkastning.

Direktavkastning, (enkelt uttryckt årets överskott), är ett lönsamhetsmått att bland annat använda när man jämför olika alternativa investeringar. Enligt IPD:s Fastighetsindex för bostadshus var direktavkastningen 2015 3,8 procent. Totalavkastningen, som är summan av direktavkastning och värdeförändring, (vilken realiseras först vid försäljning), var för samma period 14,7 procent.

Varje gång Hyresgästföreningen använder totalavkastning som ett mått så är det att uppmana till ombildning till bostadsrätter. Det är då man som fastighetsägare får bäst betalt och det är därför hyresrätten, om inte direktavkastningen tillåts bli högre, är hotad som boendeform. Så vitt jag kan utläsa av Hyresgärsföreningens tidigare ställningstagande, ställer jag mig nu frågande till hur de resonerar gällande hyresrättens framtid.

Karl-Erik Jonsson

Platsansvarig Fastighetsägarna MittNord

Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten