Ledare

Behovet av ett levande centrum

Publicerad 21 mars 2017

(2017-03-21) Umeå fortsätter växa. Folkmängden ökade år 2016 med 2 115 personer. Umeå har stort födelseöverskott och kraftigt flyttningsnetto. Den årliga tillväxten har varit jämn och stabil sedan 1990-talet. Men den är inte dramatiskt hög.

FÖLJ ÄMNEN

Det finns potential för en högre tillväxttakt. Begränsningarna är dock påtagliga. Ett hinder är bristen på bostäder. Nyproduktionen har varit otillräcklig i inledningen av 2000-talet. Höga priser på bostäder är också ett problem. Det är dyrt för inflyttare att köpa sin första bostad i Umeå. Flaskhalsar av det slaget dämpar etableringar, satsningar och nyföretagande. Följden är att arbetstillfällen uteblir.

Umeå har i många år varit en byggarbetsplats. Infrastrukturen förbättras och nya bostadsområden byggs ut. Effekterna ger sig först efter hand. Under processen förändras stadens karaktär och utseende. Befolkningen påverkas i vardagen. Invånarna rör sig i nya, föränderliga banor beroende på lokaliseringen av arbetsplatser, handel och arenor för kultur, nöjen, sport och fritidsaktiviteter.

En av de märkbaraste förändringarna gäller stadscentrum som riskerar bli allt mer folktomt, öde, marginaliserat och på sidan om. Trenden blev tydlig på 00-talet och har förstärkts under innevarande årtionde. Kontor, hotell och krogar blir kvar. Medan människorna bor och verkar i andra stadsdelar. De har med tillkomsten av ringleder och externa handelscentra satts i omlopp runt stadskärnan.

En förändring av betydelse var när skolorna flyttades ut från centrum. Det utarmar på ett liknande sätt som när byskolor stängs i glesbygden. Barnfamiljerna söker sig någon annanstans. Liv och rörelse upphör på dagarna. Miljön på gårdar och i parker görs till prydnad, utsmyckning, och steriliseras.

Dynamiken i Umeås utveckling är kraftig. Det skapar möjligheter och ger plats för visioner. Så som Umeå varit och delvis ännu är kommer dock morgondagens storstad inte att se ut och inte att fungera. De stadsdelscentra som kom till i expansionsfasen på 1970- och 1980-talet är redan sedan länge urblåsta på handel och service. Andra samlingsställen i periferin har tagit över och försvunnit i sin tur.

Det som nu tar form kan visa sig vara lika flyktigt. Men frågan vad det skall bli av det gamla stadscentrum består. Ett levande centrum kunde göras till det mest spännande, inspirerande och utmanande utvecklingsprojektet.

Protester mot den korrupta regimen

Ledare (2017-03-28) Demonstrationerna i ett tiotal städer i Ryssland på söndagen mot… ?

Nordebo: Tre ögonblick, tre oneliners

Opinionskrönikor ÖGONBLICK. Det finns oneliners som stannar kvar, lockar, ekar. Suveräna, karga,… ?

Nordebo: Öka stödet till demokratirörelsen i Belarus

Opinionskrönikor Dödsstraff, riggade val, tortyr som förhörsmetod, misshandel och förföljelse av… ?

Fortsatt vilset inom Moderaterna

Ledare Det snabba raset i opinionen väckte tvivel om Anna Kinberg Batras framtid som… ?

Nordebo: Civilkurage och vuxenansvar – i ungdomsidrott och samhälle

Opinionskrönikor Regelbundet – år efter år – kommer vittnesmål om hur föräldrar, ibland rentav… ?

Ola Nordebo

Ledarredaktionen
Telefon: 090 - 17 60 77
ola.nordebo@vk.se
Nordebos blogg

Debattartiklar till VK:
debatt@vk.se
Insändare till VK:
ordetfritt@vk.se

Nordebo: Det är så här det börjar när fascismen försöker ta över inifrån

Opinionskrönikor Det är så här det börjar, när fascismen försöker ta över inifrån.
I Vita huset styr nu en anhängare av tortyr. Muren mot Mexiko ska byggas. Trumps rådgivare, tidigare chefen för högerextrema Breitbart News, Steve Bannon … ?

Malin Rönnblom: Kommer landsbygden att överleva?

Opinionskrönikor Kommer landsbygden att överleva? var den avslutande frågan som vi i panelen på Allis (Aktiv, levande landsbygd i Söderhamn) 20-års jubileum fick svara på.
Under kvällen hade berättelser om Allis start och verksamhet varvats med korta … ?

Evastina Bender: Kanske kan något förfärligt leda till något bättre?

Opinionskrönikor Jag såg först Madison Paxton bakom ett berg av pudersockrade rom-kakor och croissanter. Det var dagarna efter Trump blivit president, och hon hade då kräkts i flera dagar, en inte alldeles ovanlig reaktion till nya … ?

Nordebo: Främlingsfientlighet som regeringsunderlag

Opinionskrönikor Moderaterna har haft det på tungan länge, utan att riktigt våga öppna munnen. Men nu blev det inre trycket, från djupare regioner i partiet, så stort att bekännelsen slank över läpparna. ?