Denna text är en ledare. VK:s politiska hållning på ledarplats är frisinnad liberal.

Behovet av ett levande centrum

Ledare.
(2017-03-21) Umeå fortsätter växa. Folkmängden ökade år 2016 med 2 115 personer. Umeå har stort födelseöverskott och kraftigt flyttningsnetto. Den årliga tillväxten har varit jämn och stabil sedan 1990-talet. Men den är inte dramatiskt hög.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 21 mars kl. 01:05

Det finns potential för en högre tillväxttakt. Begränsningarna är dock påtagliga. Ett hinder är bristen på bostäder. Nyproduktionen har varit otillräcklig i inledningen av 2000-talet. Höga priser på bostäder är också ett problem. Det är dyrt för inflyttare att köpa sin första bostad i Umeå. Flaskhalsar av det slaget dämpar etableringar, satsningar och nyföretagande. Följden är att arbetstillfällen uteblir.

Umeå har i många år varit en byggarbetsplats. Infrastrukturen förbättras och nya bostadsområden byggs ut. Effekterna ger sig först efter hand. Under processen förändras stadens karaktär och utseende. Befolkningen påverkas i vardagen. Invånarna rör sig i nya, föränderliga banor beroende på lokaliseringen av arbetsplatser, handel och arenor för kultur, nöjen, sport och fritidsaktiviteter.

En av de märkbaraste förändringarna gäller stadscentrum som riskerar bli allt mer folktomt, öde, marginaliserat och på sidan om. Trenden blev tydlig på 00-talet och har förstärkts under innevarande årtionde. Kontor, hotell och krogar blir kvar. Medan människorna bor och verkar i andra stadsdelar. De har med tillkomsten av ringleder och externa handelscentra satts i omlopp runt stadskärnan.

En förändring av betydelse var när skolorna flyttades ut från centrum. Det utarmar på ett liknande sätt som när byskolor stängs i glesbygden. Barnfamiljerna söker sig någon annanstans. Liv och rörelse upphör på dagarna. Miljön på gårdar och i parker görs till prydnad, utsmyckning, och steriliseras.

Dynamiken i Umeås utveckling är kraftig. Det skapar möjligheter och ger plats för visioner. Så som Umeå varit och delvis ännu är kommer dock morgondagens storstad inte att se ut och inte att fungera. De stadsdelscentra som kom till i expansionsfasen på 1970- och 1980-talet är redan sedan länge urblåsta på handel och service. Andra samlingsställen i periferin har tagit över och försvunnit i sin tur.

Det som nu tar form kan visa sig vara lika flyktigt. Men frågan vad det skall bli av det gamla stadscentrum består. Ett levande centrum kunde göras till det mest spännande, inspirerande och utmanande utvecklingsprojektet.

Annons
FÖLJ ÄMNEN
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten