Denna text är en ledare. VK:s politiska hållning på ledarplats är frisinnad liberal.

En vag och allmänt hållen agenda

Ledare.
(2017-03-20) Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt, en mer ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik samt en solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld. Det är regeringens prioriteringar i EU-arbetet under 2017. Regeringen presenterade sin EU-politik i förra veckan.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 20 mars kl. 01:00

Konceptet är mycket allmänt hållet. Det speglar den rådande osäkerhet som regeringen själv hänvisar till. Det gäller bland annat EU:s utveckling och framtid efter Storbritanniens utträde, de krig och konflikter som fortsätter att driva människor mot Europa i hopp om att finna en fristad och klimathotet.

Men mest visar de presenterade föresatserna hur rådvill och utan idéer regeringen är.

Det regeringen gör är att lista angelägna sakområden där den hoppas att EU agerar med mer beslutsamhet och där medlemsländerna förhoppningsvis gör gemensamma framsteg. Särskilt mycket mer sades inte heller i utrikesdeklarationen i februari. Den var också mycket vag i EU-frågorna och definierade ingen handfast svensk handlingslinje. I deklarationen lyftes det toppmöte statsministern och EU-kommissionens ordförande skall stå värdar för i Göteborg i höst om jobb och tillväxt.

Bägge programförklaringarna är behäftade med samma egenhet; de riktar sig huvudsakligen till den inrikespolitiska arenan. Allmänheten och partierna i riksdagen informeras om goda avsikter i angelägna frågor och om regeringens vaksamhet och intressebevakning inom EU. Men utåt säger regeringens deklarationer praktiskt taget ingenting. Det finns nästan inget att ta fasta på för andra EU-länder.

Just den rådande osäkerheten om EU:s utveckling och framtid är ett skäl att byta strategi. Det handlar mycket om Sveriges roll och delaktighet i processen. Tyngdpunkten i det europeiska samarbetet förskjuts i och med Storbritanniens utträde. Sverige påverkas och måste hitta en position för att få inflytande och kunna driva på saker man vill åstadkomma.

Sverige kunde tillsammans med Danmark och Finland etablera en stark nordisk enhet i unionen och profilera Norden som en handlingskraftig aktör i den europeiska politiken. Norden kunde överta mycket av den funktion som balanserande kraft Storbritannien haft mellan de dominerande länderna i EU. Det är ett sätt att kunna påverka och spela en roll i EU.

Annons
FÖLJ ÄMNEN
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten