Detta är en kommenterande text. Skribenten svarar för analys och ställningstaganden i texten.

signerat - Mats Olofsson: Symbolisk flygskatt slår helt fel

Opinionskrönikor.
(2017-03-18) Enligt biträdande finansminister Per Bolund (MP) avser regeringen före sommaren att skicka ett förslag om skatt på flygresor till lagrådet. Skatteväxling kallar han det hela – i syfte att finansiera sänkta arbetsgivaravgifter.
Mats Olofsson
Publicerad 17 mars kl. 22:16

Det är riktigt dålig symbolpolitik. En eftergift från Socialdemokraterna till Miljöpartiet (och i någon mån Vänsterpartiet eftersom det handlar om en överenskommelse inför budgeten i höst – för det är enbart så förslaget kan passera riksdagen).

De sakargument, till exempel av miljöpolitisk karaktär, som en gång kunde anas har efter hand lösts upp. De negativa effekterna tornar i stället upp – som inte minst riskerar drabba norra Sverige.

Lagförslaget är i stora drag tänkt att följa utredningsförslaget från i höstas. Det som remissinstanserna, och inte minst konjunkturinstitutet, sågade rätt rejält. Inte minst avseende den tänkta skattens positiva miljöpåverkan. Den får egentligen ingen påverkan på utsläppen här och inom EU. Dessa omfördelas som en konsekvens av handeln med utsläppsrätter. I klartext. Minskade svenska flygutsläpp kan nyttjas av tyska kolkraftsbolag

Per Bolund tryckte på att flyget, till skillnad från andra transportmedel, inte betalar någon skatt på bränslet. Flygskatten, menar han, rättar till den obalansen.

I sak stämmer det med skatten och bränslet. Men jämförelsen är ändå orimlig. En annan grundläggande skillnad är att samhället står för den ”infrastruktur” som andra transportslag nyttjar. Med flyget – ytterst resenärerna – betalar för sin motsvarighet (alltså flygplatser, trafikledning etcetera).

Tanken att skapa/stimulera framväxten av en miljösmartare flygnäring är nog få emot. Men det gäller att göra det på ett effektivt sätt. Det är dumt att begränsa detta till enbart en fråga om nya statliga skatteinkomster. Hur kan till exempel staten gynna utvecklingen mot grönare flygplan eller mer miljövänligt flygbränsle?

Problemen med en nationell flygskatt är i och för sig inte nya. De upplevde Göran Persson redan 2005 – och ledde till att den skatt som då klubbades igenom avskaffades innan den hann träda i kraft.

Internationella lösningar – gemensamma spelregler – på skatteområdet löser många knutar. Också när det gäller flyget, även om världsomfattande överenskommelser nog ter sig rätt avlägsna just nu. Men hur driver den svenska regeringen frågan inom EU?

Mats Olofsson
ledarskribent

Se fler krönikor av Mats Olofsson
Mats Olofsson
Följ Mats Olofsson
Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten