Opinionskrönikor

signerat – Mats Olofsson: Symbolisk flygskatt slår helt fel

Publicerad 17 mars 2017

Opinionskrönikor (2017-03-18) Enligt biträdande finansminister Per Bolund (MP) avser regeringen före sommaren att skicka ett förslag om skatt på flygresor till lagrådet. Skatteväxling kallar han det hela – i syfte att finansiera sänkta arbetsgivaravgifter.

Det är riktigt dålig symbolpolitik. En eftergift från Socialdemokraterna till Miljöpartiet (och i någon mån Vänsterpartiet eftersom det handlar om en överenskommelse inför budgeten i höst – för det är enbart så förslaget kan passera riksdagen).

De sakargument, till exempel av miljöpolitisk karaktär, som en gång kunde anas har efter hand lösts upp. De negativa effekterna tornar i stället upp – som inte minst riskerar drabba norra Sverige.

Lagförslaget är i stora drag tänkt att följa utredningsförslaget från i höstas. Det som remissinstanserna, och inte minst konjunkturinstitutet, sågade rätt rejält. Inte minst avseende den tänkta skattens positiva miljöpåverkan. Den får egentligen ingen påverkan på utsläppen här och inom EU. Dessa omfördelas som en konsekvens av handeln med utsläppsrätter. I klartext. Minskade svenska flygutsläpp kan nyttjas av tyska kolkraftsbolag

Per Bolund tryckte på att flyget, till skillnad från andra transportmedel, inte betalar någon skatt på bränslet. Flygskatten, menar han, rättar till den obalansen.

I sak stämmer det med skatten och bränslet. Men jämförelsen är ändå orimlig. En annan grundläggande skillnad är att samhället står för den ”infrastruktur” som andra transportslag nyttjar. Med flyget – ytterst resenärerna – betalar för sin motsvarighet (alltså flygplatser, trafikledning etcetera).

Tanken att skapa/stimulera framväxten av en miljösmartare flygnäring är nog få emot. Men det gäller att göra det på ett effektivt sätt. Det är dumt att begränsa detta till enbart en fråga om nya statliga skatteinkomster. Hur kan till exempel staten gynna utvecklingen mot grönare flygplan eller mer miljövänligt flygbränsle?

Problemen med en nationell flygskatt är i och för sig inte nya. De upplevde Göran Persson redan 2005 – och ledde till att den skatt som då klubbades igenom avskaffades innan den hann träda i kraft.

Internationella lösningar – gemensamma spelregler – på skatteområdet löser många knutar. Också när det gäller flyget, även om världsomfattande överenskommelser nog ter sig rätt avlägsna just nu. Men hur driver den svenska regeringen frågan inom EU?

Mats Olofsson
ledarskribent

Karin Pihl: Bara hårt arbete kan lyfta dåliga skolor

Opinionskrönikor SKOLAN. Vi människor vill ofta hitta enkla lösningar på svåra problem. Den som… ?

Nordebo: Tre ögonblick, tre oneliners

Opinionskrönikor ÖGONBLICK. Det finns oneliners som stannar kvar, lockar, ekar. Suveräna, karga,… ?

Nordebo: Öka stödet till demokratirörelsen i Belarus

Opinionskrönikor Dödsstraff, riggade val, tortyr som förhörsmetod, misshandel och förföljelse av… ?

Nordebo: Civilkurage och vuxenansvar – i ungdomsidrott och samhälle

Opinionskrönikor Regelbundet – år efter år – kommer vittnesmål om hur föräldrar, ibland rentav… ?

Sofia Nerbrand: Måtte Europasamarbetet förbli starkt

Opinionskrönikor Den 25 mars fyller Romfördraget 60 år. Överenskommelsen om att bilda en… ?

Ola Nordebo

Ledarredaktionen
Telefon: 090 - 17 60 77
ola.nordebo@vk.se
Nordebos blogg

Debattartiklar till VK:
debatt@vk.se
Insändare till VK:
ordetfritt@vk.se

Nordebo: Det är så här det börjar när fascismen försöker ta över inifrån

Opinionskrönikor Det är så här det börjar, när fascismen försöker ta över inifrån.
I Vita huset styr nu en anhängare av tortyr. Muren mot Mexiko ska byggas. Trumps rådgivare, tidigare chefen för högerextrema Breitbart News, Steve Bannon … ?

Malin Rönnblom: Kommer landsbygden att överleva?

Opinionskrönikor Kommer landsbygden att överleva? var den avslutande frågan som vi i panelen på Allis (Aktiv, levande landsbygd i Söderhamn) 20-års jubileum fick svara på.
Under kvällen hade berättelser om Allis start och verksamhet varvats med korta … ?

Evastina Bender: Kanske kan något förfärligt leda till något bättre?

Opinionskrönikor Jag såg först Madison Paxton bakom ett berg av pudersockrade rom-kakor och croissanter. Det var dagarna efter Trump blivit president, och hon hade då kräkts i flera dagar, en inte alldeles ovanlig reaktion till nya … ?

Nordebo: Främlingsfientlighet som regeringsunderlag

Opinionskrönikor Moderaterna har haft det på tungan länge, utan att riktigt våga öppna munnen. Men nu blev det inre trycket, från djupare regioner i partiet, så stort att bekännelsen slank över läpparna. ?