Från kommunens skuggstudie; 8-våningshusets skugga vid tre tidpunkter under dagen. De vitmarkerade fastigheterna söder om punkthuset avsätts för gräsytor och parkering. 8Illustration: Arkinova arkitekter Umeå
Detta är en debattartikel. Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

När ett höghus blir ett sätt att skapa en dålig miljö

Debattartiklar.
(2017-03-20) Det är bra att det byggs i Vindeln. Därtill att det byggs centralt. Men ett 8-våningshus i ett traditionellt småskaligt centrumkvarter ger många problem. Kommunens agerande är olyckligt inte bara i sak. Det sänder också signalen att har man bara pengar är det fritt fram att bygga, även om det påverkar omgivningen negativt.
Det skriver Patrik N Forsberg, Vindeln.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 19 mars kl. 22:15

Tre dagar efter min artikel i fjol (12/12) om att bygga lägenheter centralt, så beslöt det kommunala Vindelbostäder att köpa grannfastigheterna till ett föreslaget punkthus för att stoppa överklaganden.

Ska vi då inte vara glada för att politikerna försöker komma i gång med lägenhetsbyggandet? Det är helt rätt plats att bygga bostäder då det är i Vindelns centrum och inte i samhällets utkanter som det ger mest positiva effekter.

Det olyckliga är ju att ett 8-våningshus i ett traditionellt småskaligt centrumkvarter ger många problem. Kommunens svar att läget är så centralt att de får folk finna sig i framstår omotiverat ödesmättat.

Själva avsikten är ju att identifiera nackdelar, och att mildra dessa om det går på ett acceptabelt sätt, eller annars stoppa planen. Inte att konstatera att det medför allvarliga försämringar, men shit happens.

Den uteblivna hänsynen motiveras med att det är kostnadseffektivare att bygga på höjden. Och det stämmer i de fall där förutsättningarna talar för detta. Men det är ju ingen allmängiltig regel, utan alla faktorer måste vägas in.

Ett punkthus i den befintliga miljön har effekter som påverkar den kalkylen. Liksom parkeringsbehovet. Om samma antal lägenheter byggs lågt och på längden ryms de boendes bilar i källarplanet. Höga punkthus däremot kräver att angränsande mark i stället för egna bostäder, under överskådlig tid måste nyttjas till parkering.

Man behöver inte vara arkitekt för att utifrån bilden intill kunna se att det finns många sätt att bebygga platsen. Om vi föreställer oss tre byggnadskroppar hälften så höga så inryms 50 procent mer lägenheter.

Att rådande förslag kräver tre tomter stora nog att rymma hyreshus bara för att uppföra ett enda borde vara nog för att alla ska inse att punkthuset är yteffektivt byggande, men det är också allt. Särskilt om grannfastigheterna måste köpas upp. Vad har kommunen förövrigt tänkt göra med dessa byggnader? Att riva även dessa, eller försöka prångla ut dem efter att de förlorat värde? Nog för att marken är billig, men går det inte att per lägenhet få fram en mer kostnadseffektiv bebyggelse?

Kommunen får gärna dela med sig av beräkningarna. För Vindelbostäder måste ju ha ett mycket starkt underlag för att göra något så drastiskt som att köpa kringliggande fastigheter för att förverkliga detta. I strid med samtliga rekommendationer.

Jag betvivlar att punkthuset är det ekonomiskt fördelaktigaste av alla tänkbara alternativ. Och även om så vore fallet, är det inte viktigt att eftersträva det byggande som ger det bästa resultatet? Vad jag uppfattar som Vindelns kommuns inställning är att ett förslag antingen ska tvingas igenom alla instanser utan förändringar, eller så skrotas det helt. Att synpunkter från alla andra än kommunen själv inte är något som ska beaktas utan avklaras.

En sådan ”detta eller inget” attityd är mycket skadlig i stadsmiljöfrågor. Särskilt om de som bestämmer inte har professionell erfarenhet. Och än mer när det finns en tendens att skylla oförverkligade planer på att besvärliga invånare klagar på beslut. Vilket främjar en kultur av antingen förbehållslöst stöd eller tystnad, då få vill ses som ett hot mot utvecklingen.

De samhällen i världen som har den ”effektivare” byggnadsprocess som efterfrågas brukar inte ses särskilt eftertraktade att leva i. Det är priset man får betala. För det är medborgarnas förmåga att bestrida beslut som är garant för en korrekt avvägning mellan olika intressen.

Därför är kommunens agerande så olyckligt, inte bara sett till det konkreta resultatet. Utan för att det sänder signalen att vill man bygga så att det påverkar omgivningen negativt så är det bara att ha mycket pengar.

Vindelns förtroendevalda bör fråga sig vad medborgarna vill ha. Politiker som är beredda att ompröva förhastade beslut när de får mer information, eller politiker som till varje pris ska genomföra vad de först bestämt? Det är naturligtvis inte roligt att kritisera kommunen. Min möjlighet att få ett bygglov efter detta är väl lika stor som att bli träffad av en meteorit. Men vissa saker måste sägas.

Ingen strategi tycks finnas för hur bebyggelsen som ska utgöra framtidens Vindeln bör utformas. Inte heller någon insikt om hur viktig gestaltningen av den byggda miljön är för människors trivsel. Utan snarare ett okritiskt stöd för de förslag som någon vill genomföra.

Är till exempel höga punkthus utplacerade lite varstans i centrala Vindeln ens lämpligt? I viss mån är detta förståeligt då Vindeln är en liten kommun och inte kan hålla en byggnadsnämnd inriktad på dessa frågor. Så kanske är det ett systemfel och inte de enskilda ledamöterna det beror på. Det är ju ingen som betvivlar att de är kompetenta i övrigt, men de måste sätta sig mer in i ärendena de beslutar.

Jag vill uppmana ansvariga politiker att tänka efter om punkthusförslaget verkligen är det bästa för Vindeln, och hur byggfrågor kan hanteras bättre i framtiden. För vi behöver er förståelse om att långsiktigt goda miljöer ligger i allas intresse.

Patrik N Forsberg

Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten