Debattartiklar
Utred svårbegriplig realitet, anser skribenten. ?Foto: Föreningen för byggnadskultur i Umeå

Rivningen av varmbadhuset ett faktum – men upprepning kan förhindras

Publicerad 17 mars 2017

Debattartiklar (2017-03-18)Gamla varmbadhuset nere vid älven har de facto rivits trots att det inte finns något rivningslov. Föreningen för Byggnadskultur är väldigt kritiska till hur Umeå kommun har handlagt detta ärende. Kommunens förtroende kräver en utredning som klarlägger vad som förevarit. Det är viktigt också för att hindra en framtida upprepning.
Det skriver Göran Öberg – som företräder Föreningen för byggnadskultur i Umeå.

Varmbadhuset invigt 1894 var ett av de sista kvarvarande trähusen i Umeå från uppbyggnadsperioden efter branden. Det tillkom tack vare borgmästare Albin Ahlstrand, som själv bekostade denna offentliga badinrättning på mark intill sitt bostadshus. Dit skulle alla kunna gå och tvätta sig i varmt vatten. Utan vinstintresse som något att ge tillbaka till umeborna.

Trots Varmbadhusets unika kulturhistoriska värde och att det låg i en sammanhållen miljö, Stadens fasad mot älven uppförd åren efter branden, identifierad som ett riksintresse för kulturmiljövård, så har Balticgruppen länge velat riva byggnaden. 2011 överklagades ända till Förvaltningsrätten, som dömde att Varmbadhuset var för värdefullt och i för gott skick för att tillåtas rivas.

Det är motiverat att återge vad kommunen fastslog när ärendet prövades. Citerade handlingar finns på föreningens hemsida.

Vid inspektionen observerades: ”Fastighetsägaren hade vid sin planering av lägenheterna valt att göra vissa inre förändringar som innebar att väggar måste flyttas och som, enligt ägaren, innebar fördyringar avseende förstärkningar. Arbetet kunde dock ha genomförts med sådan varsamhet såsom föreskrivs i 3 kap 10§ PBL.

I kommentaren till lagen sägs att varsamhetskravet bland annat ’innebär att väggar och våtenheter bör flyttas endast om det är absolut nödvändigt för att nå godtagbara planlösningar.’ Det finns inget som säger att det inte gått att uppnå sådana godtagbara planlösningar utan att flytta väggar som i vissa fall är bärande.”

Kostnaden för att åtgärda detta framhölls sedan som skäl för rivning. Men som kommunen konstaterar är det ”inte enbart kostnader för normal renovering utan deluxe-varianter”, och ”till stor del kostnader som beror på att fastighetsägaren valt att helt bygga om våningsplanen för bostäder och dessutom tömt våningsplanen på inredning.”

Rättspraxis är att ”kostnader för åtgärder som krävs i bevarade byggnader som fastighetsägaren själv orsakat inte ska tas med i bedömningen.” Det så att ingen kan skada en värdefull byggnad för att motivera rivning.

Det andra rivningsskäl som Balticgruppen för fram är att Varmbadhuset inte överensstämde med rådande byggnormer. Det är i själva verket så att dessa regler ”ska tillämpas om det inte är oförenligt med byggnadens byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” Som i detta fall. Reglerna var inte bara irrelevanta, de fick inte tillämpas.

Kommunen framhöll gång på gång att det inte fanns något att åtgärda. ”Fastighetsägaren hade kunnat fortsätta användningen av Varmbadhuset med kontor i bottenvåningen och två bostäder i de övriga planen.” Balticgruppen upprepar ännu argumentet, trots att kommunen betecknat det som ”denna felaktiga tillämpning av byggreglerna.”

Tredje rivningsargumentet var utgifter för att efterlikna originalritningen. Det ska kommas ihåg att ingen önskat detta.

Länsstyrelsen och Västerbottens museum har under hela processen betonat att ingen anledning finns att göra det, för ur ”kulturminnessynpunkt finns inga invändningar mot de ändringar som är gjorda utan byggnaden håller i sitt skick en hög klass.”

Denna så kallade ”restaurering” är Balticgruppens eget önskemål. Det framstår avsett att motivera en ombyggnad vars syfte är att ersätta byggnaden med en ny som ger högre vinstmarginal.

Vad nu kan ses som grund för rivning är oklart, då kommunen för bara ett par år sedan motbevisade Balticgruppens påståenden och slog fast att: ”I stället kunde konstateras en för sin ålder fräsch byggnad utan mögellukt eller andra synbara tecken på fuktproblem. Om det skulle vara så att det finns fuktproblem i form av rötskador kring fönster handlar det om kostnader för omkring 100 000 kronor att åtgärda detta. Fasaden behöver även skrapas och målas om, men det är inte visat att den yttre panelen behöver bytas ut. Att en träfasad behöver målas måste tillhöra fastighetsägarens sedvanliga underhållsansvar.”

Likväl är Varmbadhuset rivet av en grävmaskin och kastad på soptippen. Balticgruppen säger själv att ”Varmbadhusets övre våningar i trä kommer att rivas” för en nybyggnad ”med modern stomme och isolering”. Och att ”Ett lämpligt parti av fasadens befintliga fasspontpanel återanvänds.” Samt att ”Ett antal av takets kontursågade taktassar återanvänds”.

Juridiskt, byggnadstekniskt och kulturhistoriskt är det en rivning. Försök att kalla det restaurering avviker helt från begreppens vedertagna innebörd. Kommunen har bara gett bygglov för nybyggnaden som kanske, eller kanske inte, innehåller vissa ursprungliga trädetaljer. Har kommunen tänkt lösa detta genom ett retroaktivt rivningslov? Eller görs en ny lagtolkning där rivningslov inte behöver ansökas och bekostas vid rivning? Ska det då gälla alla medborgare?

Kommunens förtroende kräver att det utreds hur en byggnad så värdefull att en domstol nekat rivningslov kunnat rivas utan att ett nytt rivningslov ens ansökts.

Vi kan aldrig få tillbaka Varmbadhuset. Men vi kan förhindra en upprepning.

Göran Öberg

 • Sven

  Göran.
  Du måste förstå att i Umeå gäller regler bara så länge inte Balticgruppen tycker annat.

 • I minne av Varmbadhuset <3

  På nåt sätt blir jag inte förvånad… Varenda gång Balticgruppen ska bygga nåt så går det alltid åt pipsvängen.

 • Ove E

  Man har länge förstått at det är maffiagruppen som bestämmer i Umeå.

 • Erik

  Riv nu också den fyrkantiga transformatorstation som står där och skämmer bilden av
  Umeå.

 • Danne

  Göran, min vän. Umeå behöver inte gamla risiga träbodar längs floden, oavsett om de är uppförda på 1500-talet, 1800-talet eller på 1990-talet. Vad stan däremot behöver är strandnära bostäder, luftiga parker, caféer med sjöutsikt och marinor. Stan behöver förnyas, förnyas och förtätas – och i ett sådant läge är det ofrånkomligt att vissa intressen får stryka på foten.

  Se det från den ljusa sidan, dock. Runt Umeå finns det milsvid mark att expandera stan över – mark som i dagsläget endast består av barrig granskog. Jag är helt säker på att du och dina gelikar kommer hitta utrymme för ett nytt badhus.

 • lotten

  Håller med, det är ju Balticgruppen som har makten och bestämmer i stan.

 • Jajjamänn

  Mera fyrkantiga urfula hus.

 • jonas

  Krävs nu inte samma ansvar av balticgruppen som av andra medborgare så är det en diskriminering av övriga medborgare och inte likhet inför lagen. Hade Lennar Holmlund styrt så hade knappast några åtgärder vidtagits. Nu är det hans efterträdare som har att visa vad han vågar och går för.

 • Lars

  Balticgruppen behöver inga bygglov eller rivningslov, det där sköter de i basrun med högsta politikerna och chefstjänstemännen. Det måste väl alla förstå; att Baltivgruppen vill alltid Umeås bästa! ……… bara de gynnar dem själva också, annars överklagar man!

 • BetångOlle

  Tror att föreningen för inbördes beundran som ingen förstår hur dom kunnat bli en remiss instans får det svårt mot Kristus Olsson. Pengar och ryggkliande slår alltid sakargument i Umeå tyvärr.

 • Ville-Valle

  …ingenting nytt under solen! Ännu ett slående exempel på hur det går till i ”Balticgruppens socialdemokratiskt” styrda Umeå…

  • Sven

   Ja alliansen är ju så oerhört mot Baltics gräddfil? Eller hur var det nu?

 • Filippa

  Hur många av er som kommenterat är upprörda på riktigt – och hur många av er rycker på axlarna, vet knappt var huset finns och gnäller bara för sakens skull?

  • Sven

   Är du insatt i de turer som finns i kommunen vid bygg och rivningslov? Är du medveten om hur olika tolkningar som görs och att en aktör får en gräddfil? Att en aktör ensam får Ha enskilda återkommande möten för att lösa derasr problem. Någonting som inte erbjuds andra.
   Hur tycker du själv just detta ärende skötts i jämförelse med andra liknande?

   • Filippa

    Väldigt insatt faktiskt, men fint att du kritiskt granskar de som kommenterar. Dock tror jag din åsikt är ganska färgad av dina åsikter om näringsidkare i stan och du lyckas inte framföra det speciellt opartiskt.

    • Robin

     Nyfiken –
     Så du tycker det är ok att vissa får göra saker som andra inte får?
     Du tycker det är ok att en tex får hålla möten med valda delar av Samhällsbyggnadskontoret för att få lösa saker smidigt medan andra inte har samma förmån?
     Vad är opartiskt i ditt inlägg i jämförelse med andras?

     Du har säkert rätt i att vissa gnäller för sakens skull, men flera inlägg har ju klar substans, vilket får en att fundera på vilken bakgrund och hur opartisk du är?

 • lotten

  Det är väl klart att man är upprörd på all förstörelse av äldre bebyggelse i stan och vet absolut var Varmbadhuset ligger. Klagar inte bara för sakens skull.

  • anders

   Nu ska ju dock huset byggas upp så nära ursprungligt skick som möjligt (med dagens byggnadskrav uppnådda) och det måste vara en av de mest godkända rivningarna av äldre bebyggelse jag känner till. Bättre att restaurera en fastighet så den kan nyttjas än att den står obrukbar kan tyckas.

   • Mjan

    ”godkänt rivning”, ”restaurera”. New speak.

 • Fd Umebo

  Umeå i ett nötskal.

Stärk de obundna krafterna i Svenska kyrkan – avveckla partipolitiken

Stärk de obundna krafterna i Svenska kyrkan – avveckla partipolitiken

Debattartiklar (2017-03-289 Den partipolitiska styrningen av Svenska kyrkan är världsunik –… ?

Vinterväghållningen i Umeå fungerar inte

Vinterväghållningen i Umeå fungerar inte

Debattartiklar (2017-03-27) Varför fungerar inte snöröjningen i Umeå? Svaga grupper drabbas på… ?

Norrlands städer bör visa ledarskap och ta ansvar för tillväxten

Norrlands städer bör visa ledarskap och ta ansvar för tillväxten

Debattartiklar (2017-03-25) Norrlands andel av Sveriges befolkning fortsätter att minska…. ?

replik: Skidanläggning positiv för Tavelsjö

Debattartiklar (2017-03-24) Henrik Sundén vill mörklägga Tavelsjö – i sitt inlägg (23/2) där… ?

Nya regler skadar företagande

Nya regler skadar företagande

Debattartiklar (2017-03-24) Förslaget till nya regler för beskattning av ägarledda företag… ?

Ola Nordebo

Ledarredaktionen
Telefon: 090 - 17 60 77
ola.nordebo@vk.se
Nordebos blogg

Debattartiklar till VK:
debatt@vk.se
Insändare till VK:
ordetfritt@vk.se

Nordebo: Det är så här det börjar när fascismen försöker ta över inifrån

Opinionskrönikor Det är så här det börjar, när fascismen försöker ta över inifrån.
I Vita huset styr nu en anhängare av tortyr. Muren mot Mexiko ska byggas. Trumps rådgivare, tidigare chefen för högerextrema Breitbart News, Steve Bannon … ?

Malin Rönnblom: Kommer landsbygden att överleva?

Opinionskrönikor Kommer landsbygden att överleva? var den avslutande frågan som vi i panelen på Allis (Aktiv, levande landsbygd i Söderhamn) 20-års jubileum fick svara på.
Under kvällen hade berättelser om Allis start och verksamhet varvats med korta … ?

Evastina Bender: Kanske kan något förfärligt leda till något bättre?

Opinionskrönikor Jag såg först Madison Paxton bakom ett berg av pudersockrade rom-kakor och croissanter. Det var dagarna efter Trump blivit president, och hon hade då kräkts i flera dagar, en inte alldeles ovanlig reaktion till nya … ?

Nordebo: Främlingsfientlighet som regeringsunderlag

Opinionskrönikor Moderaterna har haft det på tungan länge, utan att riktigt våga öppna munnen. Men nu blev det inre trycket, från djupare regioner i partiet, så stort att bekännelsen slank över läpparna. ?