Detta är en kommenterande text. Skribenten svarar för analys och ställningstaganden i texten.

Berusningen när litteraturen går live

Kulturkrönikor.
På Littfest får författarna och litteraturen plats på samma scen - men framgångskonceptet handlar också om litteraturens kött, blod och skandalpotential.
Sara Meidell
Uppdaterad 15 mars kl. 09:00

Med jämna mellanrum plockas författarintervjun ut och piskas i kultursamtalet och nu är det dags igen.
Ta ner författaren från scenen och gör plats för litteraturkritiken, skrev Håkan Lindgren i Svenska Dagbladet häromveckan och fick snart eldunderstöd av Magnus Ringgren i Aftonbladet (12/3), som tog stöd i ännu en kritisk markering i media, Mikael Timms radioessä som återutsändes i P1 Kultur (9/3), där Roland Barthes klassiska plädering för en textorienterad kritik lyftes. Vad författaren anser om sin text är oviktigt, hävdade Barthes i sin essä om författarens död och femtio år senare fyller nu Ringgren i; författarintervjuer är blott marknadsföring.

I denna kritik är lätt att instämma. Ja, författaren kan ofta stå i vägen för litteraturen. Och ja, det finns i dag en tynande kulturjournalistik som hellre satsar på intervjuer än den dyrare och mindre klickvänliga kritiken, därtill en oroande förvirring kring fiktion och fakta som i litteraturkritiken märks i form av recensioner som har svårare än någonsin att skilja verk från person – detta sammantaget något som förstärker en längtan efter ett litteratursamtal fritt från författare.

Böcker ÄR större än författare, som Magnus Ringgren slår fast. Och ja, ett samtal mellan kritiker är något annat än att lyssna på en författare som sitter bredvid en hjälpsam intervjuare, som Lindgren skriver, och framhåller Babel som exempel på – denna favorit till slagpåse i litteraturdebatten, programmet som i sina sämsta ögonblick gör just det anklagelserna hävdar, slarvar bort boken till förmån för hur-känns-det-frågor till författare i mysfåtölj.

Men lika blek och förutsägbar som den sämsta författarintervjun, kan också kritiken mot författarintervjuerna vara. Visst, författarintervjun har en problematisk marknadsdimension, som göds både av förlagsvärlden och en trängd kultursidesekonomi – men i författarsamtalet finns också en fantastisk potential i att kunna beskriva och gestalta en kreativ process; vad händer när litteratur blir till?

Just det som bland annat Babel gör så bra i sina bästa stunder – och just det som gör det särskilt lämpligt att just Babel finns på plats och sänder när Littfest med start i morgon rullar ut sin elfte upplaga. Och inte bara Babel, även Lundströms Bokradio sänder från festivalen – det dröjde några år för länge, men i år är närvaron från riksmedia till sist rättmätig (utöver public service finns också DN och Expressen närvarande i programmet i form av kulturchef Björn Wiman, samt litteraturredaktör Jens Liljestrand), vid Sveriges bästa litteraturfestival. Littfest, festivalen som unikt visat att litteraturen visst kan få plats på samma scener som författarna.

Vari består nyckeln till framgången? Frågan som fascinerat ställts inför festivalen i norr som bara fortsätter växa i storlek och tyngd, finner delar av sitt svar i en festivalförening som kan sin litteratur, i kombination med en metod sprungen ur ett lokalt sammanhang. Den som drivna folkbibliotek och duktiga lokala arrangörer runt om i landet tillämpar i vardagsverksamheten för att förvandla pr-turnéer till folkbildning och som handlar om att ta kommandot och placera författaren i ett sammanhang och tillsammans med samtalspartners som gör arrangemanget relevant för platsens publik.

På Littfest har detta tagit sig uttryck i att tematiska ambitioner och välkomponerade möten på scen fått företräde framför enskilda författaregon, där många gånger den ytterst välcastade moderatorsstaben förtjänat ett eget omnämnande. Att den linjen varit framgångsrik visar inte bara publikintresset, Littfest är också en erkänt stark författarfavorit, där den icke-kommersiella andan talande nog brukar vara det som framhålls; hit åker författarna för att prata snarare än sälja litteratur.

Det finska självständighetsjubileet, samisk litteratursatsning, satir, identitet och kulturarv är teman som i årets festivalupplaga tecknar en festival som fortsatt vill greppa samtidens stora frågor via litteraturen.

På andra sidan 10-årsjubileet är det också gott att se festivalen hålla positionerna utanför Folkets hus och driva vidare samarbeten med andra lokala aktörer. Bokcafé Pilgatan, Bildmuseet och Ålidhemskyrkan är tre scener som expanderar festivalen i årets upplaga – i linje både med uppmaningen utifrån den kommunala festivalutredning som lades fram för en tid sedan och den konsensus om vikten av samarbeten som blir alltmer rådande i det lokala kultursamtalet efter kulturåret 2014.

Vari består Littfests framgångskoncept? I allt ovanstående, men låt oss också tala klarspråk; det handlar om kött och blod och författarna, biblioteksfolket och boknördarna utgör inget annorlunda eller bättre klientel än gäster till andra festivaler. Utöver önskan om intellektuell behållning finns också förhoppningar om skandaler, kändisar och drama. En lystnad efter samtal som spårar ur, efter författaregon som krackelerar och underdogs som briljerar, efter oväntade jubel och applåder i salongerna. I sina tygpåsar bär festivalbesökarna en innerlig längtan efter den berusning som bara kan uppnås när litteraturen går live.

SARA MEIDELL

Se fler krönikor av Sara Meidell
Sara Meidell
Följ Sara Meidell
Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten