Detta är en debattartikel. Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

replik: Lönsamt ägahyresrätter

Debattartiklar.
(2017-03-14) Karl-Erik Jonsson (Fastighetsägarna MittNord) har helt rätt (6/3). Hyresrätter är bra för samhället. Hyresrätter till rimliga hyror är en förutsättning för en fungerande bostadsmarknad. Det är för många ett bra boende genom hela livet, men det skapar också en helt nödvändig flexibilitet för en sund bostadsmarknad och valfrihet för enskilda människor.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 13 mars kl. 22:15

Däremot kräver Jonssons beskrivning av årets hyresförhandlingar en del förtydliganden. För det första, detta är det är den snabbaste förhandlingsomgången på flera år. Drygt 250 000 fler överenskommelser i landet än motsvarande tidpunkt förra året. Det är också färre tvister i år.

Skribenten kritiserar hyressättningssystemet och kallar det ”föråldrat. Alla system kan utvecklas och så sker också med hyressättningssystemet. Hyresgästföreningen och SABO deltog i de av regeringen initierade Stråth-samtalen med syfte att utveckla dagens hyressättningssystem. Ett resultat var ett införande av tidsfrister i förhandlingarna, vilket innebär att en förhandling inte får ta mer än 90 dagar. Redan nu ser vi effekten. Jonssons organisation valde tyvärr att lämna samtalen utan att bidra i utvecklingsarbetet.

Vi håller till hundra procent med om att fler hyresrätter är vad som krävs för att även de med lägre inkomster ska kunna få ett hem, och att obalansen i beskattningen mellan det ägda och det hyrda är ett allvarligt problem för hyresrätten.

Skribenten pekar på de senaste två årens hyreshöjningar. De har ett direkt samband med det gynnsamma kostnadsläget för fastighetsägarna, inte minst det låga ränteläget. Hyreshöjningens storlek i relation till inflationen måste ses över flera år och då har hyrorna ökat väsentligt mer än inflationen.

Karl-Erik Jonsson menar att det är olönsamt att äga bostadsfastigheter. En bostad är inte vilken handelsvara som helst. Det handlar om människors hem. Vi vet inte hur stora vinster som Fastighetsägarna menar är nog. MSCI:s årliga sammanställning av läget på svensk fastighetsmarknad och IPD Svenskt Fastighetsindex visar att lönsamheten på den svenska bostadsmarknaden är mycket god. Näst efter aktier är bostadshyresfastigheter det tillgångsslag som haft bäst långsiktig avkastning under de senaste 20 åren. Det kan vi inte se som ”begränsade möjligheter”.

Kerstin Granberg Lundgren
ordförande Hyresgästföreningen Södra Västerbotten
Roland Lätth
förhandlingschef Region Norrland

Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten