Inrikes

Forskare om sin rapport: Inte vetenskaplig

Publicerad 3 mars 2017

Inrikes Ett stort antal religionsforskare sågar en rapport om islamistiska Muslimska brödraskapet i Sverige, skriven på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Fakta

I rapporten som MSB beställt står det att islamister håller på att bygga en parallell samhällstruktur och att fyra stora muslimska organisationer i Sverige har direkt koppling till Muslimska brödraskapet.

Rapportförfattarna skriver även att det i Sverige finns en "etablerad struktur av värderingar hos landets politiska elit som stipulerar hur man som medborgare bör förhålla sig till 'minoriteter'" samt att "etniskt och religiöst annorlunda invandrare ingår i dagens svenska 'föreställda gemenskapen'".

Formuleringarna får skarp kritik av de 22 forskarna:

"Detta närmast konspiratoriska språkbruk får, snarare än att vara resultatet av empiriskt grundad forskning, sägas stå för rapportförfattarnas personliga åsikter", skriver de.

I blogginlägget tar forskarna upp "de allvarligaste bristerna". Namngivna personer och organisationer misstänkliggörs utan konkreta belägg, skriver de. Att svenska muslimer ledda av Muslimska brödraskapet i hemlighet håller på att bygga upp ett parallellsamhälle är enligt de 22 forskarna "en slutsats som går emot den samlade forskningen".

Rapporten är skriven av tre personer:

Terrorforskaren Magnus Norell.

Aje Carlbom, docent i socialantropologi vid Malmö högskola.

Pierre Durrani, fil kand.

Det kritiska blogginlägget är underskrivet av 22 forskare:

Anders Ackfeldt, doktorand, religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, Lunds universitet.

Jenny Berglund, lektor, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola.

Frédéric Brusi, doktorand, Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap Stockholms universitet.

Johan Cato, universitetslektor, religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, Lunds universitet.

Güney Dogan, doktorand, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Mohammad Fazlhashemi, professor islamisk teologi och filosofi, Uppsala universitet.

Mattias Gardell, professor och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet.

Eli Göndör, Timbro, samt fil dr i religionshistoria.

Jan Hjärpe, professor emeritus, religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, Lunds universitet.

Torsten Hylén, universitetslektor religionshistoria, Högskolan i Dalarna.

Andreas Johansson, postdoktor, Institutionen för kulturvetenskaper, Linneuniversitetet.

Pia Karlsson Minganti, universitetslektor, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

Karin Kittelmann Flensner, universitetslektor, Högskolan i väst.

Göran Larsson, professor religionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Susanne Olsson, professor religionshistoria, Stockholms universitet.

Jonas Otterbeck, professor i islamologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Emin Poljarevic, universitetslektor vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Åke Sander, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap, Södertörns högskola.

Simon Stjernholm, fil dr i religionshistoria med inriktning mot islamologi, Köpenhamns universitet.

Jonas Svensson, professor i religionsvetenskap med islamologisk inriktning, Linnéuniversitetet.

Lenita Törning, doktorskandidat, Birkbeck, University of London.

Källa: SVT

FÖLJ ÄMNEN

De tre forskarna bakom rapporten ignorerar tidigare forskning på området, anser kritikerna. En mängd påståenden saknar källor, och i flera fall är det författarnas egna erfarenheter och diskussioner sinsemellan som utgör grunden.

– Det är en intressant fråga som MSB har lyft fram, om man ser ursprungsuppdraget. Men tyvärr är det så att själva rapporten inte bygger på någon omfattande undersökning, säger Jonas Svensson, professor i islamologi vid Linnéuniversitetet och en av 22 forskare som skrivit under ett blogginlägg med kritik mot rapporten.

– Det är problematiskt eftersom det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som lägger upp det här på vad de kallar för sin kunskapsbank. Så myndigheten har på något sätt sagt att det här är vedertagen kunskap.

”Luktar konspirationsteori”

I den drygt 30-sidiga rapporten står det bland annat att svenska muslimer ledda av Muslimska brödraskapet i hemlighet håller på att bygga upp ett parallellsamhälle, bland annat genom att infiltrera organisationer och politiska partier.

– Det är ett allvarligt påstående. Och det luktar lite konspirationsteori, säger Jonas Svensson.

– Att det finns folk som sympatiserar med Brödraskapet är jag helt övertygad om. Hur många de är, och vilket inflytande de har i organisationer och så vidare, det är däremot någonting som vi måste ta reda på. Och det gör de (rapportförfattarna) inte, utan de gissar.

Anneli Bergholm-Söder, chef för MSB:s operativa avdelning, vill varken kommentera kritiken eller ta ansvar för innehållet i rapporten utan hänvisar till dess redaktör, terrorforskaren Magnus Norell. Hon berättar att MSB lägger ut alla rapporter som beställs på sin ”kunskapsbank” utan att faktagranska dem.

– De vi går ut till är kända forskningsmiljöer, och Magnus Norell är en känd forskare. Därmed förutsätter vi att det är kunskap de står för, säger Anneli Bergholm-Söder.

”En sektliknande grupp”

TT har inte lyckats nå Magnus Norell, men däremot medförfattaren Aje Carlbom, docent i socialantropologi vid Malmö högskola.

– Vi hade räknat med att det skulle komma in synpunkter. Det är ju en sektliknande grupp, de här islamologerna, säger han och skrattar.

– Vi har aldrig sagt att det är en vetenskaplig rapport. Vi har sagt att det är en rapport.

TT: Kan man inte förutsätta att folk tror att det är en vetenskaplig rapport när det är tre forskare som har skrivit den?

– Vi kanske skulle ha sagt det tydligare.

Utelämnade källor

Rapporten är mest en sammanställning av andras forskning, säger Aje Carlbom. Författarna har utelämnat källhänvisningar eftersom de ”tagit vissa saker för givna”.

TT: Riskerar man inte att avfärdas med att man bara kommer med åsikter då?

– Ja, men i Sverige avfärdas nästan vad du än säger som inte ligger inom mainstream, säger Aje Carlbom.

– Svenska islamologer, det har jag inget belägg för, men de har sannolikt känt till det vi påstår i den här rapporten i många år. Det är bara att de inte har sagt något om det.

Hård vind och snö

Varnar: Hård vind och snö

Lokalt SMHI varnar för hårda vindar i länet även under måndagen. Efter kusten kan det också komma rejält mycket snö. ?

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Larmar om för stora barngrupper

Larmar om för stora barngrupper

Lycksele Tvingas be föräldrar att ha barn hemma och på en avdelning är det 27 barn på fyra vuxna. Nu larmar föräldrar och personal. ?

Kommunen: ”Absolut inte bra”

Kommunen: ”Absolut inte bra”

Lycksele – Det är absolut inte bra och vi följer problematiken, säger verksamhetschefen. ?

Underkänner vinter- väghållningen i Umeå"

Underkänner vinter-
väghållningen i Umeå"

Debattartiklar Betyget för vinterns väghållning i Umeå är underkänt, skriver debattören. ?

Fortsatt lavinfara

Fortsatt lavinfara

Storuman/Tärnaby Naturvårdsverkets Lavinprognostjänst varnar för fortsatt lavinfara i länet. ?

De bör ta plats i OS-stafettlaget

Klöfver: De bör ta plats i OS-stafettlaget

Sportkrönikor I helgen tog den riktiga tävlingssäsongen slut. Med det väcks frågetecken om vilka som ska ta över. ?