Detta är en debattartikel. Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

Hyresrätten måste ges förutsättning bli attraktiv boendeform

Debattartiklar.
(2017-03-06) Processen för justeringen av de kollektivt förhandlade hyrorna börjar gå mot sitt slut i Umeå. På flera håll i landet har hyresförhandlingarna mellan parterna havererat med följden att såväl hyresgäster som hyresvärdar lämnas i ovisshet om vilka ekonomiska förutsättningar de har att förhålla sig till. För andra året i rad konstaterar vi också att justeringen av hyresnivån riskerar att begränsa möjligheterna att förvalta och förädla boendeformen.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 5 mars kl. 22:16

De låga räntorna gynnar fastighetsbranschen som många andra. Det är dock driftnettot som avgör viljan att investera i sina fastigheter samt möjligheten att förvalta och förädla hyresrätten. Med de låga hyreshöjningarna som varit de senaste åren har dock möjligheterna begränsats. Förlorarna är både hyresvärdar och hyresgäster.

Att förvalta fastigheter måste vara lönsamt. Det motsatta innebär att drift, underhåll, investeringar och på sikt hela verksamheten äventyras.

Det scenariot gynnar ingen, allraminst de ekonomiskt svagare grupperna i samhället för vilka hyresrätten ofta är den enda alternativa boendeformen. Tyvärr är det konsekvensen av just det vi ser när allt fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter.

Parallellt med att hyresnivåerna inte justeras på ett långsiktigt hållbart sätt finns också skattemässiga fördelar för äganderätten och bostadsrätten.

Hyresrätten kommer därför på efterkälken i förhållande till övriga boendeformer. Tydligast illustreras detta av att andelen hyresrätter i Stockholms innerstad de sista 40 åren sjunkit från 90 till 35 procent.

Även om Stockholms innerstad inte är representativ för landet i stort, är det en högst oroande utveckling med likvärdiga tendenser i Umeå och denpositiva tillväxten här.

Umeås snabbt ökande befolkning har ställt krav på ökat bostadsbyggande. Under 2016 påbörjades fler bostäder än på många år och byggtakten för 2017 är nu på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet.

Men det krävs ännu mer för att möta behovet, och en större andel hyresrätter ökar möjligheten till bostad oavsett socioekonomisk bakgrund.

Den utvecklingen får inte bromsas upp av ett föråldrat hyressättningssystem.

Karl-Erik Jonsson
platsansvarig vid Fastighetsägarna MittNord

Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten