Detta är en debattartikel. Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

replik: Kommunerna ska ha inflytande i nya regionen

Debattartiklar.
(2017-02-21) Jan Hägglund uttalar oro för att landstinget ska bli smittat, i ett genmäle till min tidigare artikel (7/2). Hägglund hör till dem som tror att allt löser sig bara Region Västerbotten läggs ner.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 20 februari kl. 20:00

Jag är inte beredd att försvara allt som skett inom regionen men har aldrig mött Hägglund i några sammanhang på länsnivå. Varken i landstinget eller Region Västerbotten och inte heller när vi bildade regionen för rätt många år sedan.

Hur kan han då veta att vi inom ramen för Region Västerbotten inte arbetar tillsammans både landsting och kommuner på ett konstruktivt sätt? Hur kan han veta att vi inte har delegationer som tar till vara alla kommuners intressen? Hur kan han utgå från att regionen inte verkar för att alla kommuner, små som stora, stad och land, kust som inland ska få en positiv utveckling?

Regional utveckling vill Hägglund tydligen ha men inte den som har ansvaret för dessa frågor. Vill han åter låta länsstyrelsen sköta den? Det är han nog ensam om att tycka. Då kommer vi ännu längre bort från demokratin när staten åter tar makten.

På ett område är vi dock överens att indirekta val inte är demokratiskt. Men det råder vi nu bot på när landstingsfullmäktige (i dag) debatterar om att ansöka om att bilda en regionkommun.

Jag välkomnar den utvecklingen när vi inte fick bilda region med fyra län. Men Hägglunds artikel tyder också på att han inte har insikt vad som egentligen kommer att ske.

Det är faktiskt så att vi lägger ner båda landsting och region och bildar något nytt, oavsett om Hägglund vill det eller inte. Och det är detta tillfälle vi ska ta till vara för att göra det bästa för västerbottningarna i framtiden.

Vi ska se till att kommunernas inflytande i regionen blir tydligt. Och inte enbart de större städerna utan alla kommuner oavsett storlek ska ha ett reellt inflytande i den nya regionkommunen. Då kommer vi i framtiden lyckas med att skapa regional utveckling som bidrar med intäkter till sjukvården.

Låt den populistiska retoriken tystna och hjälp till att på ett konstruktivt sätt skapa en ny regionkommun i Västerbotten som mest troligt kommer heta Region Västerbotten.

Hans-Inge Smetana
gruppledare (KD) i Region Västerbotten

Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten