En inkörsport till blivande kommunregion Västerbotten – ett område vars framtid är beroende av en ökad samsyn mellan förutsättningar att bo och leva i stad och på landsbygd, menar skribenten. Foto: Calle Hård
Detta är en debattartikel. Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

Kommunregion Västerbotten - decentralisera resurserna

Debattartiklar.
(2017-02-03) En kommunregion i Västerbotten kan inte se ut som liknande regioner i andra delar av Sverige – beroende på de stora inomregionala skillnaderna här. En ordning med samtliga resurser vid kusten främjar inte länets totala utvecklingspotential. Men kommunregion Västerbotten kan bli en föregångare med ett decentraliserat ledarskap.
Det skriver Malin Ackermann, Lycksele.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 2 februari kl. 19:00

Det är inget att hymla om att beskedet om kommande förändringar i det regionala ledarskapet inger hopp i oss inlandssjälar. Förändringens tid är dessutom nära. Valet 2018 blir en naturlig brytpunkt att införa ett nytt regionalt ledarskap anpassat efter hur vårt län faktiskt ser ut och fungerar. Vårt län är nämligen mer än Umeå, trots att Umeå vill mer.

Frågan kring storregion engagerade mig inte särskilt mycket, trots att jag är mycket intresserad av lokal och regional utveckling. Anledningen var att debatterna främst koncentrerades till det nya som en ja eller nej fråga samt kring vilken stad som var bäst lämpad som residensstad. Hur en storregion skulle organiseras för att klara uppdragen rapporterades däremot mycket lite om, vilket både tråkade ut mig och skapade skarpa motkrafter.

När frågan om storregion föll började genast länets politiker tänka på nya lösningar vilket både var ansvarsfullt och effektivt.

I veckan kom så resultatet i form av besked om bred politisk enighet för införandet av en kommunregion likt andra delar av Sverige. Min uppfattning är dock att kommunregion Västerbotten inte kan likna andra regioner, utan måste organiseras på ett särskilt sätt för att klara det regionala utvecklingsansvaret.

Det finns nämligen inga andra regioner med så stora inomregionala skillnader som vår och nuvarande ordning med samtliga resurser i kusten har inte främjat länets totala utvecklingspotential.

Därför är det viktigt att redan nu påbörja diskussionen om en decentralisering av tjänstepersoner ute i länet för att både utvecklingsansvaret och sjukvården kan säkras framåt.

Mitt engagemang i politik och samhälle grundar sig i att bidra till ett jämlikt samhälle så långt det går. Och efter att ha levt i en krympande kommun under hela min livstid är min övertygelse att länets framtid är beroende av en ökad samsyn mellan förutsättningar att bo och leva i stad och på landsbygd. Det gäller visserligen i hela vårt land men det gäller särskilt i vårt Västerbotten på grund av dess mosaik av utmaningar och möjligheter.

För att säkra länets utveckling och därmed underlätta det regionala utvecklingsansvaret krävs alltså eftertanke kring hur sammanslagningen av dessa livsnerver ska organiseras oberoende vilket parti som vinner majoritet vid nästa val.

Vill vi ha ett län vars hela potential kan tas till vara måste tjänstepersoner med uppdrag för länets utveckling finnas representerade ute i kommunerna. Det regionala utvecklingsansvaret innebär att ta tillvara hela länets utvecklingspotential och lokal utveckling kan bara ske lokalt.

Varje kommun är ansvarig för den lokala utvecklingen men som region med det regionala utvecklingsansvaret kan man inte bortse från vad till exempel en strateg eller motsvarande resurs i varje kommun skulle kunna tillföra länet och uppdraget.

Kommunregion Västerbotten kan bli föregångare med ett decentraliserat ledarskap. Det är som bekant tjänstepersoner som ansvarar för underlag som politiker tar beslut på och för att värna hela länet behövs välgrundade underlag för beslut från samtliga kommuner.

Malin Ackermann

Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten