Kulturkrönikor

Fortsatt oroande kring landstingskonsten

Publicerad 13 december 2016 (uppdaterad 13 december 2016)

Kulturkrönikor Ett år efter larmrapporten befinner sig konsten inom landstinget fortfarande på undantag.

FÖLJ ÄMNEN

Att stor lättnad var min första känsla när tjänsten som konsthandläggare vid landstinget i Västerbotten i fredags utlystes – det blev ett sorgligt kvitto på ledningens fleråriga misskötsel av landstingskonsten. Lättnad, över att ett absolut minimum av kompetens nu säkras – ja, så beklämmande har situationen varit och så stor ignorans har uppvisats från ledningen inför den befintliga och framtida konsten i sin ägo.

Den mycket kritiska revisionsrapport som kom förra hösten väckte stort hopp om bättring. Efter långvarig underbemanning vid landstingets konstenhet och en konsthandläggartjänst som i skrivande stund varit vakant i två år, konstaterade revisionen då en förlorad kontroll över de 17 000 konstföremål till ett värde av 18,5 miljoner kronor som finns i landstingets ägo och krav på landstingsledningen upprättades att innan 2016 års slut ta fram en handlingsplan för att säkra rutiner för hantering, inventering och för att hålla ett uppdaterat register över konstföremål.

När landstingsledningen nu i elfte timmen avrapporterar sitt uppdrag, detta vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen, kvarstår dessvärre en oroande situation. Senfärdigheten i ärendet – enligt uppgift har inga åtgärder ännu startats för att komma till rätta med de akuta problemen med vanskötta samlingar, därtill ska arbetet med rapporten ha kommit i gång så sent som i oktober – ger i sig en tydlig indikation på frågans fortsatt låga prioritet, men konstateras i återrapporten kan också en brist på såväl bakomliggande kulturpolitiska visioner som konkretion.

Att konsthandläggartjänsten tillsätts måste ses som en åtgärd under bilan – inte minst inför konstinköp till planerade nybyggnationer torde det ha framgått även för ledningen att man hade haft svårt att klara sig utan denna kompetens. Saknas gör emellertid en reflektion kring huruvida ett tidsbegränsat uppdrag kunde vara vettig för att säkra rotation i inköpsled och klart är också att även med en tillsatt tjänst ligger konstenheten inom landstinget i Västerbotten på en jämförelsevis låg bemanningsnivå. Detta påpekades bland annat av KRO i en mycket skarpt kritiskt skrivelse i våras, där Uppsala Läns Landsting, jämförbart i storlek med Västerbottens landsting, men med en konstenhet med drygt 4 tjänster, framhölls som ett för Västerbottens landsting missklädsamt exempel.

Denna således fortsatt låga bemanning och den lista över åtgärder för den tillträdande konsthandläggaren att hantera (utarbeta bedömningsgrunder för kvalitet, inventera och katalogisera innehavet, gallra ut konst som inte ska förbli i landstingets ägo samt utarbeta underlag för budget och regelverk för nyinköp av konst), uppdrag som samtliga saknar utstakad tidsplan, tecknar en fortsatt bräcklig framtidshorisont.

***

Vi äntrar nya kulturpolitiska tider med helt nya utmaningar. Allt tydligare blir Sverigedemokraternas offensiv för att via makt över kulturarvsbegreppet och stympningar av samtidskonsten göra kulturpolitiken till sitt nya stridsområde.

I Sundsvall sågs häromveckan ett konkret exempel på hur SD-taktiken kan se ut, när partiet krävde nedläggning av Scenkonst Västernorrland, vilket enligt partiet skulle spara 100 miljoner kronor till gagn för vården. Byggt på okunskap, men mer troligt kall lögn (sant är att ett nedlagt Scenkonstbolag skulle innebära en förlust av 38 miljoner statliga kronor), och med en populism som spelar på vanföreställningar om hur kultur och vård slåss om samma landstingspengar, gav utspelet iskalla vibbar om den aggressiva strategi partiet kommer använda sig av för att vinna mark inom kulturområdet, men också hur nära reell kulturpolitisk makt SD nu befinner sig.

Klart är att vakna politiker behövs för att identifiera och bjuda motstånd mot dylika kulturfientliga strategiska framryckningar, (vilket också skedde i Sundsvall, där landstingspolitiker från såväl L, M som S skarpt kritiserade förslaget för den populism och lögnaktighet det uppvisade) – men lika viktigt är att nu, medan tid ännu är, säkra starka befintliga strukturer i kulturen och kulturpolitiken. Ett kulturliv fritt från politisk styrning är en bärande del i detta arbete, men att bygga starkt handlar också om att skapa hållbarhet i fråga om rena resurser.

Landstingskonsten är på många sätt en bra mätsticka för konstnärligt välstånd – som den konst som når många men som samtidigt finns i slutna och intima rum, en konst som inte låter sig marknadsföras i turistbroschyrer utan finns till för människor i deras sköraste stunder, bär konsten i våra vårdmiljöer ett av den offentliga konstens tydligaste och viktigaste uppdrag.

Min innerliga förhoppning är att landstingsledningen, inför det intensifierade arbete som framstår som nödvändigt utifrån dagsläget, kan förmå vidga synen på konsten till att omfamna den hälsoaspekt den rymmer för hela det demokratiska och öppna samhället.

SARA MEIDELL

Var är fredsrörelsen i denna tid av upprustning?

Kulturkrönikor En fredsrörelse av det slag som tidigare funnits, så som Elin Wägner och Barbro… ?

2017 i snabb sammanfattning

Kulturkrönikor I dessa tider är det viktigt att en tidning är på hugget, så jag tänkte redan… ?

Konstnärliga klassklyftor hotar demokratin

Kulturkrönikor 2017 måste bli året då konstnärernas yrkesvillkor slutligen kommer upp på… ?

Vågar Obama benåda visselblåsaren Snowden?

Vågar Obama benåda visselblåsaren Snowden?

Kulturkrönikor En benådning skulle förstärka bilden av en president som upprätthåller… ?

Gretas affär och en klänning till protest

Kulturkrönikor En av de bästa protester mot konsumtionshysteri jag sett.
Nu är julhandeln över… ?

Sara Meidell

Kulturredaktionen
Telefon: 090-17 60 38
sara.meidell@vk.se

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Folksjäl med skygglappar

Folksjäl med skygglappar

Kultur I en tredelad reportageserie reser Pia Sjögren i Australien, happy-go-lucky-landet framför andra, men med en självbild där koloniseringen av urfolken inte får plats. ?

Artikeln innehåller ett bildspelBildspel
Rasism dödar den australiska drömmen

Rasism dödar den australiska drömmen

Kultur I Australien ökar rasismen liksom på många andra håll i världen – men tätt följer också en argare och skarpare proteströrelse, i musiken och från ursprungsfolken. ?

Julkryss i kulturens sjuksalar

Julkryss i kulturens sjuksalar

Kultur I årets julkryss tar vi rygg på Svt:s Fråga doktorn. Det blir, bland annat, frågor om författande läkare, sjuksköterskor på film och operans döende sopraner.Ni har till den 9 januari att klura ut svaren. Lycka till! ?

Mest läst på kultur