Lavskrikan – ett hot mot skogsbruket i Norrland, menar insändarskribenten.
Detta är en insändare. Det betyder att en läsare skickat in sin text för publicering. Innehållet är insändarskribentens egna uppfattning.

Lavskrikan hotar skogsbruket i norr

Insändare.
(2016-08-01) Det finns cirka 50 000 par av lavskrika i Norrland. Förekomsten har sedan 1980 minskat med minst 10 procent fast troligare 25 procent. Den är inte rödlistad. Det förmodas att förekomsten fortsätter att långsamt minska eftersom skogen förändras.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 1 augusti 2016 kl. 21:30

Det är ett möjligt att förekomst av lavskrika med ny lagtillämpning kan förhindra tilltänkt avverkning i en väsentlig del av Norrlands skogar.

Sedan finns det förstås massvis med andra mer utsatta arter där lagen nu kommer att tillämpas …

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen fastställde vid midsommar riktlinjer för hur artskyddsförordningen skall tillämpas. Den första tillämpningen med de färska riktlinjerna gjordes sista juni.

Fem avverkningar i Hälsingland stoppades, de skulle försvåra för fyra lavskrikefamiljer. Skogsstyrelsen trodde att populationsnedgången var stor i den aktuella delen av Hälsingland och att avverkningarna kunde bidra till pågående nordförskjutning av sydgränsen för denna nordliga art.

Kvarstår avverkningsförbudet efter initierad domstolsprövning kommer myndigheterna att finna tillämpningar där kraven för avverkningsförbud sänks. Det kan teoretiskt sluta med att upp till möjligen närmare hälften av alla planerade avverkningar i Norrland stoppas för att inte missgynna lavskrika.

Vill Sverige verkligen ha denna balans mellan artbevarande och skogsbruk? Det frågar sig tydligen också generaldirektörerna för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, som bett regeringen tillsätta en utredning.

Tidigare generaldirektören för Skogsstyrelsen, som borde veta, har nyligen framfört ”Regeringen och politiken måste ta ansvar för de avvägningar som rimligen måste göras. Det är redan tillräckligt tydligt att de tolkningar av gällande regelverk som nu görs efter bästa förmåga av tjänstemän leder över styr. Se över och skriv om lagstiftningen så att skogsbrukande blir möjligt i Sverige.”

Så bollen spelas nu över till politikerna, hur vill de ha det?

Dag Lindgren, pensionerad
skogsprofessor vid SLU Umeå

Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten