Detta är en debattartikel. Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

replik: Gaza ett hot mot Israel

Debattartiklar.
(2016-07-22) Vad Staffan Granér, och i förlängningen Ship to Gaza inte har förstått, men vad Israels grannar och regionala stormakter förstår är det reella hot Israel och Egypten möter. Det skriver Martin Blecher.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 21 juli 2016 kl. 22:10

Flera aspekter i Staffan Granérs resonemang bekymrar mig. För medan ett FN-organ har uppmärksammat den prekära situationen i Gaza, bortser skribenten från en annan FN-rapport som den 2 augusti 2010 publicerade följande: ”Israel möter ett verkligt hot mot sin säkerhet från militanta grupper i Gaza. Sjöblockaden upprättades som en legitim säkerhetsåtgärd för att säkerställa att förhindra vapen från att komma in i Gaza genom sjöss och dess implementering följer internationell lag.” Den så kallade Palmerkommissionen som släppte rapporten tog således en annan vinkel i balanserandet mellan humanitär och militärrätt – det vill säga att blockaden inte var oproportionerlig till det hot Israel möter från Gaza. Palmerrapporten slog fast att det humanitära tillståndet i Gaza inte var orsaken till sjöblockaden.

Vidare lyckas inte Granér besvara frågan vad som ska vara i stället för blockaden, väl medvetandes om att Gaza är en enklav som styrs av en terroristorganisation.

Vad som heller inte nämns i repliken till Ewa Jonsson är den hermetiskt (till skillnad från Israel) tillslutna gränsen Egypten har mot Gaza. Man kan rimligtvis då ställa sig frågan varför inga Ship to Gaza seglar mot, och via Egypten?

Vad Staffan Granér, och i förlängningen Ship to Gaza inte har förstått, men vad Israels grannar och regionala stormakter förstår är det reella hot Israel och Egypten möter.

Slutligen måste man tillåtas ställa frågan hur verklighetsförankrade Ship to Gaza är i den regionala utvecklingen. Egypten och Israel är bägge länder som ser den militära och strategiska nödvändigheten att ha blockaden kvar. Även Turkiet har kommit till insikt om nödvändigheten med den israeliska sjöblockaden. Men detta hindrar inte Turkiet från att varken bygga en strömanläggning, ett sjukhus, en avsaltningsanläggning eller föra in nödvändigheter via israeliska hamnen i Ashdod. Och om det inte hindrar Turkiet varför skulle det då hindra Ship to Gaza? Och vad är det verkliga alternativet till en havsblockad?

Martin Blecher

Annons
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten