Debattartiklar
foto: Janerik Henriksson/TT

Lika stor skörd, bättre för miljön med ekologiskt lanbruk

Publicerad 19 november 2014 (uppdaterad 5 april 2016)

Debattartiklar (2014-11-20) Förutsättningarna för ekologiskt lantbruk beskrivs i allt för negativa termer. Det största forskningsprojektet som genomförts i Sverige visar att ekologiskt jordbruk inte alls skulle medföra betydligt lägre skördar, utan tvärtom bidra till ett miljömässigt bättre jordbruk. Även för jordbruk med djurhållning överväger fördelarna.
Det skriver Simon Jonsson och Staffan Landström, f d forskare vid SLU i Umeå.

Allt fler människor vill äta mat som är garanterat hälsosam och därför är ekologisk mat en klart växande trend. Upprepade undersökningar visar att det ofta finns rester av bekämpningsmedel i ej ekologiska livsmedel. Därför är det inte konstigt att det kommer allt större efterfrågan på ekologiska livsmedel, framställda utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

Det förekommer nu i media ett flertal vilseledande uppgifter om ekologiskt lantbruk från både forskare och andra organisationer. Därför vill vi som varit med och utfört det största forskningsprojektet om ekologisk mjölkproduktion på gårdsskala som har genomförts i Sverige, av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), ge en kort sammanfattning av resultaten.

SLU har genomfört ett forskningsprojekt i gårdsskala under 12 år om ekologisk mjölkproduktion vid Öjebyns försöksstation i Norrbotten under åren 1990-2002. I projektet jämfördes två olika produktionssystem – det ekologiska och det konventionella (med konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel). 105 hektar åkermark delades i två lika stora delar, en för ekologisk drift och en för konventionell drift.

I bägge systemen var det en sexårig växtföljd, men med lite olika grödor. Det var i medeltal 50 mjölkkor i vardera driften och dessa fick sitt foder från skilda arealer. I den ekologiska delen har KRAV: s regler tillämpats.

Växtodlingen gav lite lägre skörd i början, men under de sista sex åren gav den ekologiska driften lika stor skörd som den konventionella. Balansen mellan tillförd och bortförd näring var bättre i den ekologiska driften. Att använda platsbundna näringsresurser ger bättre förutsättningar att bedriva ett jordbruk som är hållbart i längden. För att få positiva resultat är det viktigt med en balanserad djurhållning i förhållande till den brukade arealen.

Den ekologiska mjölkproduktionen gav i medeltal sju procents lägre avkastning än den konventionella, men lönsamheten var trots detta bättre i den ekologiska driften, bland annat beroende på mer och billigare eget foder och bättre mjölkpris.

Den ekologiska odlingen läckte ut mindre mängder av kväve, fosfor, kalium och kadmium, än den konventionella odlingen med handelsgödsel. Det fanns även klart lägre halter av kadmium i slaktkropparna i den ekologiska driften.

Resultaten från detta stora gårdsprojekt är direkt användbara i det svenska jordbruket med djurhållning, åtminstone i Småland och från Dalarna och norrut. Dessa resultat visar alltså att ekologiskt jordbruk inte alls skulle medföra betydligt lägre skördar, utan tvärtom bidra till ett miljömässigt bättre jordbruk i Sverige.

Därför är det bra att satsa på ekologiskt lantbruk.

Simon Jonsson
Staffan Landström

 • Jellba

  Om rubriken stämmer borde det vara dags att slopa subventionerna.

 • Olle

  Jo jag kan hålla med lite, men vi har fler spannmålsgårdar än blandgårdar med både djur och odling.
  Dessa enbart spannmålsodlare, var ska de få sin gödsel när vi ska dra ner på köttätandet för att ”rädda” miljön ??
  Denna insändare säger inte allt, verkligheten är en annan.

 • A__K

  SLU måste vara en udda arbetsplats eftersom dom som har en tjänst där som uttalar sig alltid har den naturfientliga hållningen. De som jobbat där tidigare verkar ha som uppgift att göra motsatsen, tala högt och tydligt så alla hör om motsatsen, att naturligt och ekologiskt är bra, så även i detta fall. Tidigare har vi länge fått höra hur SLUs ledande forskare gör allt för att sabotera den ekologiska skogshanteringen, men de som lämnat SLU gör det motsatta, gör allt för att visa födelen med hållbart skogsbruk.
  Kanske man borde ta och inleda någon lags haverikommissiom vad gäller SLU, för friskt är det inte. Forskning ska bygga på basfakta, inte politiska kampanjer i media.
  Staten driver SLU, om det inte bedrivs någon basforskning utan mest åsiktsstyrda politiska reklamkampanjer så kanske man borde fundera om SLU gör mer skada än nytta.

Fortfarande stora behov av vattenförbättringsåtgärder

Fortfarande stora behov av vattenförbättringsåtgärder

Debattartiklar (2017-03-23) Vattendragens ekosystem har påverkats av flera olika mänskliga… ?

Vår glömda arbetsmiljö

Vår glömda arbetsmiljö

Debattartiklar Det pratas om arbetsmiljö men vem bryr sig om vår arbetsmiljö, skriver… ?

Frihet eller bara valfrihet?

Frihet eller bara valfrihet?

Debattartiklar (2017-03-22) Den bästa idén är att skrota skolpengen och därmed också den… ?

Flygskatten gör inte att det är synd om Umeå

Flygskatten gör inte att det är synd om Umeå

Debattartiklar (2017-03-22) Det finns flera goda anledningar till att även flyget ska börja… ?

Angrepp på norra Sverige

Angrepp på norra Sverige

Debattartiklar (2017-03-21) Det står, svart på vitt, i den utförda utredningen att den… ?

Ola Nordebo

Ledarredaktionen
Telefon: 090 - 17 60 77
ola.nordebo@vk.se
Nordebos blogg

Debattartiklar till VK:
debatt@vk.se
Insändare till VK:
ordetfritt@vk.se

Nordebo: Det är så här det börjar när fascismen försöker ta över inifrån

Opinionskrönikor Det är så här det börjar, när fascismen försöker ta över inifrån.
I Vita huset styr nu en anhängare av tortyr. Muren mot Mexiko ska byggas. Trumps rådgivare, tidigare chefen för högerextrema Breitbart News, Steve Bannon … ?

Malin Rönnblom: Kommer landsbygden att överleva?

Opinionskrönikor Kommer landsbygden att överleva? var den avslutande frågan som vi i panelen på Allis (Aktiv, levande landsbygd i Söderhamn) 20-års jubileum fick svara på.
Under kvällen hade berättelser om Allis start och verksamhet varvats med korta … ?

Evastina Bender: Kanske kan något förfärligt leda till något bättre?

Opinionskrönikor Jag såg först Madison Paxton bakom ett berg av pudersockrade rom-kakor och croissanter. Det var dagarna efter Trump blivit president, och hon hade då kräkts i flera dagar, en inte alldeles ovanlig reaktion till nya … ?

Nordebo: Främlingsfientlighet som regeringsunderlag

Opinionskrönikor Moderaterna har haft det på tungan länge, utan att riktigt våga öppna munnen. Men nu blev det inre trycket, från djupare regioner i partiet, så stort att bekännelsen slank över läpparna. ?