Åsikter

replik: Regeringen litar på de privata markägarna

Publicerad 28 mars 2014

Åsikter Thomas Tidholm får myror i huvudet av regeringens proposition om biologisk mångfald. Men han bekymrar sig i onödan. Alla siffror och beräkningar finns tydligt redovisade i propositionen och i de nya etappmål inom miljökvalitetsmålssystemet som hör till den.

FÖLJ ÄMNEN

Siffran 6,1 miljoner hektar skyddade områden kommer ifrån den parlamentariskt sammansatta Miljömålsberedningen, i betänkandet ”Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1”. Beredningen har beskrivit omfattningen av skyddade land- och sötvattensområden i Sverige.

Den räknar in nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskyddsområden, nationalstadsparken och naturvårdsområden som offentligt skyddad mark, med en omfattning av 6 143 300 hektar (totalt 13,7 procent av land- och sötvattensarealen). Under rubriken ”avtalat skydd” har beredningen fört in naturvårdsavtal, ekoparksavtal och så kallade vitryggsavtal med en sammanlagd areal på 140 000 hektar (0,3 procent).

Skogsbrukets frivilliga avsättningar redovisas med en areal på 1 048 000 hektar nedanför den fjällnära gränsen (2,3 procent). Sammantaget innebär det att 16,3 procent av land- och sötvattenarealen i landet är skyddad.

Som poet är Tidholm säkert van vid innovativt språkbruk. Men i politikens värld finns inget som heter ”Nagoya-avtalet”. Det finns ett beslut i japanska Nagoya 2010 om en global strategisk plan för biologisk mångfald till 2020.

Den innehåller 20 delmål varav nr 11 beskriver att ”år 2020 är minst 17 procent av alla land- och sötvattensområden samt 10 procent av kust- och havsområden, särskilt områden av betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, bevarade”.

Som Tidholm möjligen vet handlar detta om bevarande som inkluderar alla olika skyddsåtgärder. Det nämner inte produktiv skog. Det är dock korrekt att regeringens bedömning är att mer än 150 000 hektar skog behöver undantas från skogsbruk för att nå målet. Därför omfattar det svenska etappmålet även 200 000 hektar frivilligt avsatt skog.

För regeringen är det självklart, med ledning av Nagoyas strategiska plan, att olika typer av ekosystem som exempelvis våtmarker och havsområden ska ingå i skyddet. Att kalla detta för ”avfolkade byar i inlandet” är lika raljant som osakligt.

Allt kan och ska inte handla om skog. Mångfalden inbegriper mångfalden av ekosystem, vilket besluten från Nagoya tydligt uttrycker.

Några ord också om de frivilliga avsättningar Tidholm har så låg tilltro till. Med utgångspunkt från en fortsatt ökad användning och utveckling av gröna skogsbruksplaner bedömer regeringen att de frivilliga avsättningarna kan öka i en sådan takt att prognosen kan nås 2020 – en uppfattning som Skogsstyrelsens analyser stödjer.

Regeringen betror de privata markägarna och vet att de är beredda att ta ansvar för den biologiska mångfalden. För mig som centerpartist är livskraftiga jord- och skogsbruksföretag är en förutsättning för en fungerande naturvård, som i ökad utsträckning kan bidra till lokal utveckling.

Lena Ek
miljöminister (C)

Karin Pihl: Jurister är inte några lagtolkningsrobotar

Opinionskrönikor Det är inte bara politiker som har makt. Den dömande makten är en instans som… ?

Petter Bergner: Försvara allas demokratiska rättigheter

Opinionskrönikor GÄSTKRÖNIKA. Demokratin finns inte till bara för dig och dina närmaste… ?

Försäkringskassan försvårar rehabilitering av utmattade

Försäkringskassan försvårar rehabilitering av utmattade

Debattartiklar (2017-02-17) Försäkringskassans nya tillämpning av regelverket med dess följder… ?

Malin Rönnblom: Kommer landsbygden att överleva?

Opinionskrönikor Kommer landsbygden att överleva? var den avslutande frågan som vi i panelen på… ?

Protesterna var lugna

Protesterna var lugna

Insändare I artiklar beskrivs protesterna som våldsamma trots att vi bara stod och… ?

Ola Nordebo

Ledarredaktionen
Telefon: 090 - 17 60 77
ola.nordebo@vk.se
Nordebos blogg

Debattartiklar till VK:
debatt@vk.se
Insändare till VK:
ordetfritt@vk.se

Nordebo: Det är så här det börjar när fascismen försöker ta över inifrån

Opinionskrönikor Det är så här det börjar, när fascismen försöker ta över inifrån.
I Vita huset styr nu en anhängare av tortyr. Muren mot Mexiko ska byggas. Trumps rådgivare, tidigare chefen för högerextrema Breitbart News, Steve Bannon … ?

Nordebo: Främlingsfientlighet som regeringsunderlag

Opinionskrönikor Moderaterna har haft det på tungan länge, utan att riktigt våga öppna munnen. Men nu blev det inre trycket, från djupare regioner i partiet, så stort att bekännelsen slank över läpparna. ?

Evastina Bender: En lögn är trots allt en lögn

Opinionskrönikor Mycket är nytt med 2017. Har till exempel just flyttat in i en ny plånbok, en pepitarutig sådan från hipster coola Kavu. Den har såna enormt starka kardborreband som knäppning att jag knappt kan … ?

Sofia Nerbrand: Skattechocken för småföretagare måste stoppas!

Opinionskrönikor Varför startar man ett företag egentligen? För de allra flesta är det för att förverkliga en dröm, att skapa något, att få arbeta efter eget huvud. Att tjäna pengar är en drivkraft, men för väldigt … ?