Åsikter
Lena Eks skogsskyddsförslag är otillräckliga, menar skribenten.

Den mycket svårbegripliga svenska miljöministern

Publicerad 17 mars 2014

Åsikter (2014-03-17) Vad menar egentligen miljöministern? Det är svårt att begripa vad talat om att skydda allt större skogsarealer egentligen betyder. Hennes sifferexercis är oklar. Alla som undrar hur hon tänker sig att tillnärmelsevis säkerställa biologisk mångfald i landet, eller leva upp till Nagoya och andra internationella åtaganden, riskerar få myror i huvet. Det skriver poeten och författaren Thomas Tidholm – som också suttit i styrelsen för Föreningen skydda skogen.

FÖLJ ÄMNEN

Medan livet utarmas i verklighetens skogar, kontamineras debatten om skogsskydd av procentsatser, byråkratiska begrepp, lobbyism, desinformation och fromma förhoppningar. Miljöminister Lena Ek:s utspel 27/2 i Dagens Industri inför en kommande proposition, lider dessutom av svåra oklarheter.

Rubriken är: Så skyddar vi skogen! Här ett försök att begripa vad som menas. Sifferexercisen är lika symtomatisk som ofrånkomlig.

Vi har redan i dag 6,1 miljoner hektar offentligt skyddad mark, säger miljöministern. Men hon menar då inte skogsmark utan mark av olika slag: fjäll, myrar, insjöar etcetera, vilket är egendomligt eftersom artikeln sägs handla om skogsskydd. Olika bud finns dessutom: SCB säger 4,1, Skogsstyrelsen 4,3, Naturvårdsverket 5,3 …

Beror miljöministerns höga siffra – 6,1 – på att hon räknar in de golfbanor och sandstränder som Skogsindustrierna pekat ut som skyddad skog? Eller avses de så kallat frivilliga avsättningarna enligt FSC? Somligt tyder på detta, vilket man måste säga är märkligt då FSC inte alls granskar vad för slags skog som avsätts, sällan ens att det görs.

Dessa avsättningar är hur som helst endast tillfälliga och ingår i ett kommersiellt system, skogsägare ansluter till FSC för att lättare kunna sälja sitt virke. Att blanda ihop dem med officiellt skydd av nationalparker eller reservat är som att blanda päron och äppelmos.

Det formella skyddet av produktiv skog omfattar, enligt Skogsstyrelsen, i dag endast 805 000 hektar inräknat vissa fjällnära skogar. Det innebär 3,4 procent av totalt cirka 23,1 miljoner hektar. Till detta ska enligt ministern nu komma 150 000 hektar, vilket skulle göra nästan fyra procent.

Därmed slut på förslagen om skogsskydd från Lena Ek. Så ynka lite.

Som jämförelse kan sägas att Nagoya-avtalet, påskrivet av Sverige 2010, enligt de flesta bedömare utanför skogsnäringen kräver att 17 procent av den produktiva skogsmarken skyddas, eftersom det är den som är av särskild betydelse för mångfalden. Det skulle då i stället behövas ungefär tre miljoner hektar.

Lena Ek slår ändå, sensationellt nog, fast att Sverige år 2020 ska ha ”20 procent skyddade land och sötvattenområden av särskild betydelse för biologisk mångfald”.

Men även detta blir starkt oklart. Eftersom hon, återigen, inte specificerar att det gäller produktiv skog utan säger ”land och sötvattenområden”, måste procentsatsen handla om Sveriges totala landområde, som är 44 miljoner hektar. 20 procent av detta blir 8,8 miljoner hektar!

Äpplen och päron. Här handlar det plötsligt om att skydda ytterligare 3-4 miljoner hektar ospecificerad mark. 150 000 hektar skog är då ganska nära ingenting. Lena Ek är miljöminister. Vem ska på sex år skydda resten? Och vad ska den bestå av? Avfolkade byar i inlandet?

Regeringens hopp, åtminstone när det gäller skogsskydd, tycks helt enkelt stå till fler frivilliga avsättningar. Och inte mycket mer. Till de sammanlagt 1,1 miljoner hektar i avsättningar enligt FSC, eller PEFC, som Lena Ek på osäkra grunder antar ska finnas lite här och där i landskapet, vill hon lägga ytterligare 200 000 hektar.

Det är helt och hållet oklart varifrån dessa områden ska komma. Det förekommer förstås att skogsägare av något skäl låter bli att hugga på en del av sin mark utan att begära ersättning. Men dessa trädholmar, rasbranter eller tallbackar torde vara mycket svåra att räkna in.

Eller ska de komma från de frivilliga naturvårdsavtal om skydd som markägare antas vara villiga att teckna med staten inom ramen för det så kallade Kometprogrammet?

200000 hektar är i så fall inte heller mycket, men är ungefär 300 gånger (!) mer än vad man i hittills på tre år har lyckats skydda i fem försöksområden, nämligen sammanlagt 700 hektar. 1,4 procent av skogsägarna har visat intresse.

Förhoppningarna låter alltså optimistiska i överkant. Optimismen är ideologiskt betingad eftersom regeringen, och särskilt Centern, i nyliberalt nit favoriserar frivillighet framför vanliga lagar och regler. Frivillighet är Alliansens bidrag till svenskt naturskydd.

Någonting som i ett slag skulle lösa många problem med skogsskyddet vore att mobilisera lite handlingskraft och freda all statligt ägd skogsmark. Detta har varit på tal, men Sveaskogs ordförande Göran Persson älskar också frivillighet.

”Mycket större naturvårdsnytta-till en bråkdel av kostnaderna-kan åstadkommas om vi i stället tar tillvara kraften och engagemanget hos alla de markägare som älskar sin skog”, skrev han nyligen.

Sveaskog själva älskar tyvärr inte sin skog utan härjar i gammelskogarna lika hänsynslöst som vilket bolag som helst. Och i bakgrunden ett högljutt muller från Skogsindustrin och LRF.

Hur ska Lena Ek (C) klara detta? Alla som undrar hur hon tänker sig att tillnärmelsevis säkerställa biologisk mångfald i landet, eller leva upp till Nagoya och andra internationella åtaganden, riskerar myror i huvet av hennes artikel.

Hon som brukar säga att ingen skyddsvärd skog ska huggas. Till skillnad från Eskil Erlandsson som har sagt att ”bara det finaste fina, fina ” ska skyddas. Vad gäller?

När denna proposition inom kort läggs fram i riksdagen, vad är det då man röstar om? Säkrast att rösta nej.

Thomas Tidholm

 • DagL

  Ökning med 150 000 från 805 000 ha som tidigare haft ”ett formellt totalskydd” är ju en väsentlig ökning.
  Men att räkna hektar skyddat är inte särskilt funktionellt. Propositionen utlovar mer nyanserade överväganden. All skog är skyddad eftersom alltid andra faktorer än produktion skall vägas in och ges i princip lika värde. Olika ägare, olika historik, tillfälligheter, lokala omständigheter och grön certifiering ger en mångformig skog av sig själv. En del borde bli bättre, men detta fångas upp dåligt i hektarangivelser. Det missgynnar framtida generationer om inte en ny produktiv skog för att fylla människans behov får växa upp.
  Den svenska skogen är ganska bra, det finns mer vilt än någonsin förr. I många avseenden förbättras biodiversiteten. T ex är de stora rovdjuren nu knappast hotade som de var för ett halvsekel sedan. De nu allvarligaste ekologiska problemen har orsakats av ändringar i markanvändning och annat, som skogsnäringen haft små möjligheter att påverka.

 • A__K

  Lena Ek har väl knappast fått sin post eftersom hon är en sån kunnig i ämnet miljö.
  Miljöministerposten brukar väl vara en sån där post som blir till ungefär som när man valde lag i skolan, den som blir vald sist får bli miljöminter.
  Synd, eftersom det på sätt och vis är den viktigaste ministerposten.
  Men samma gäller media, journalister kan ofta ingenting om miljö, ännu mindre om skogsmiljö, som inte berör 08-området.
  Såna miljöfrågor saknas helt i det politiska och journalistiska.
  Synd, eftersom halva landets yta är skog.
  Vi ansvarar över Europas sista fungerande skogsekosystem.

 • http://downto2100.blogspot.se/ DagL

  Din och min subjektiva uppfattning om vad som är en bra skog tycks skilja sig.
  Lite av den svenska skogen tycks passa din definition på en bra skog.

  Kanske du skulle flytta till norra Kanada eller Ryssland eller Alaska? Men även deras naturskogar skulle kanske bli en besvikelse? Och kanske inte det var så väldigt mycket trevligare skogar i Sverige heller för 100 eller 300 eller 1000 eller 3000 eller 10 000 år sedan?…
  Och att bo så man trivs med hektaret närmast huset är inte många förunnat.

Karin Pihl: Jurister är inte några lagtolkningsrobotar

Opinionskrönikor Det är inte bara politiker som har makt. Den dömande makten är en instans som… ?

Petter Bergner: Försvara allas demokratiska rättigheter

Opinionskrönikor GÄSTKRÖNIKA. Demokratin finns inte till bara för dig och dina närmaste… ?

Försäkringskassan försvårar rehabilitering av utmattade

Försäkringskassan försvårar rehabilitering av utmattade

Debattartiklar (2017-02-17) Försäkringskassans nya tillämpning av regelverket med dess följder… ?

Malin Rönnblom: Kommer landsbygden att överleva?

Opinionskrönikor Kommer landsbygden att överleva? var den avslutande frågan som vi i panelen på… ?

Protesterna var lugna

Protesterna var lugna

Insändare I artiklar beskrivs protesterna som våldsamma trots att vi bara stod och… ?

Ola Nordebo

Ledarredaktionen
Telefon: 090 - 17 60 77
ola.nordebo@vk.se
Nordebos blogg

Debattartiklar till VK:
debatt@vk.se
Insändare till VK:
ordetfritt@vk.se

Nordebo: Det är så här det börjar när fascismen försöker ta över inifrån

Opinionskrönikor Det är så här det börjar, när fascismen försöker ta över inifrån.
I Vita huset styr nu en anhängare av tortyr. Muren mot Mexiko ska byggas. Trumps rådgivare, tidigare chefen för högerextrema Breitbart News, Steve Bannon … ?

Nordebo: Främlingsfientlighet som regeringsunderlag

Opinionskrönikor Moderaterna har haft det på tungan länge, utan att riktigt våga öppna munnen. Men nu blev det inre trycket, från djupare regioner i partiet, så stort att bekännelsen slank över läpparna. ?

Evastina Bender: En lögn är trots allt en lögn

Opinionskrönikor Mycket är nytt med 2017. Har till exempel just flyttat in i en ny plånbok, en pepitarutig sådan från hipster coola Kavu. Den har såna enormt starka kardborreband som knäppning att jag knappt kan … ?

Sofia Nerbrand: Skattechocken för småföretagare måste stoppas!

Opinionskrönikor Varför startar man ett företag egentligen? För de allra flesta är det för att förverkliga en dröm, att skapa något, att få arbeta efter eget huvud. Att tjäna pengar är en drivkraft, men för väldigt … ?