Denna text är en ledare. VK:s politiska hållning på ledarplats är frisinnad liberal.

Kvinnorna tar över

Ledare.
(2014-03-08) "Mannens undergång" heter en uppmärksammad bok av den amerikanska journalisten Hanna Rosin. I boken, som kom ut på svenska för några månader sedan, argumenterar Rosin för att vi går mot ett samhälle dominerat av kvinnor, ett "amazonia" som framtidsforskaren Arne Jernelöv kallat det.
Västerbottens-Kuriren
Publicerad 8 mars 2014 kl. 01:30

Kvinnor utbildar sig mer, presterar generellt sett bättre i skolan och på universitetet och är inte minst mer flexibla när arbetsmarknaden förvandlas. Det är förstås en tillspetsad beskrivning, anpassad för teves debattprogram. Men de underliggande trenderna syns i stora delar av världen.

I Sverige märks det inte bara i flickors bättre skolresultat. Vi ser också hur kvinnorna snabbt blir fler i många tidigare mansdominerade prestigeyrken. Bland 60-åriga advokater och åklagare är 77 procent män, bland 30-åringarna är de 41 procent. Bland läkarna sjunker andelen män från 58 procent bland de äldre till 41 procent i den yngre åldersgruppen. Motsvarande siffror för ingenjörer är 89 procent män bland de äldre och 71 procent bland de yngre. Det kommer långsiktigt att förändra samhället och minska försprånget män fortfarande har sett till många maktpositioner.

I många länder tas denna kvinnliga utbildningsrevolution inte till vara. Stora delar av Europa har, som EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) konstaterade tidigare i år, världens mest välutbildade hemmafruar. Det går inte bara ut över de kvinnor som inte får möjlighet att arbeta och göra sig ekonomiskt oberoende av män, det är också ett enormt samhällsekonomiskt slöseri med kunskap.

En nyckelåtgärd är ökad tillgång till barnomsorg. Brist på offentligt subventionerad barnomsorg gör det idag olönsamt för välutbildade kvinnor i många länder att arbeta efter att de fått barn.

Det är exempelvis den typen av överväganden som ligger bakom Tysklands val att bygga ut barnomsorgen, inspirerat av den svenska förskolan.

Men även om Sverige i många avseenden är en förebild klarar inte heller vi av att fullt ut ta vara på att kvinnor i dag har högre utbildning än män. Det illustreras inte minst av hur 76 procent av föräldraledigheten tas ut av kvinnor, vilket bidrar till att kvinnor halkar efter sett till både karriär, löneutveckling och pension.

Kvinnors utbildningsrevolution och framgångar i yrkeslivet kommer knappast att göra män överflödiga. Däremot innebär det att mannens ställning som samhällelig norm successivt luckras upp. Det är precis vad ökad jämställdhet handlar om.

Annons
FÖLJ ÄMNEN
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten